Petolan karhut talviunilla

(Päivitetty 20.10.2020) 
Kuhmon luontokeskus Petola on asettunut talvilevolle. Petola avautuu yleisölle jälleen toukokuun alussa 2021.

Talvilevon aikana Petolaa esitellään ryhmille tilauksesta koronatilanne huomioon ottaen.

Luontokeskus palvelee kiinnioloaikana puhelimitse 0206 39 6380 ja sähköpostitse petola@metsa.fi.

Lentuan kota vuokrattavissa yksityiskäyttöön

(Päivitetty 20.10.2020) 
Lentuankosken niskalla olevaa kotaa vuokrataan edelleen yksityiskäyttöön. Katso tarkemmat tiedot Lentuan vuokrakodasta. Lentuan kodan vuokra on 35 €/päivä. Kodalla ei ole yöpymismahdollisuutta.

Varaukset hoituvat Eräluvat.fi-sivujen verkkokaupasta tai valtakunnallisesta palvelunumerosta 020 69 2424.

Luonnossa Kuhmossa -esite on julkaistu

(Päivitetty 26.5.2020) 
Ystävyyden puiston 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty, koko Kuhmon kattava retkiesite on valmis ja on kesäkuun alusta alkaen jaossa Kuhmon luontokeskus Petolassa ja Kuhmon kaupunginkirjaston matkailuinfossa. Esitteen mittakaava ei riitä luontokohteiden ja reittien tarkkaan esittelyyn, mutta antaa hyvän kuvan siitä, miten paljon erilaisia mahdollisuuksia Kuhmossa on luonnossa virkistäytymiseen koko laajan kunnan alueella. 

Muutoksia retkipalveluissa 

Luontopalvelut on yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa tehnyt reitistöjen ja palveluvarustuksen kokonaissuunnitelman mukaista järkevöittämistä ja selkeyttämistä. Kuhmossa on Metsähallituksen ylläpitämiä laavuja, kotia ja tulentekopaikkoja yli 100. Näistä noin 30 vähäisellä käytöllä tai turhan lähekkäin toisiaan olevia taukopaikkoja ei enää huolleta, vaan ne poistuvat lähivuosien aikana. Maastossa siis edelleen säilyy suuri määrä tulentekopaikkoja, jotka ovat vapaasti jokamieskäytössä. Lisäksi käytettävissä on runsaasti kaupungin ylläpitämiä taukopaikkoja. 

Reitit säilyvät pääpiirteittäin entisellään. Elimyssalon, Iso-Palosen - Maariansärkkien ja Sinisen polun reitit pidetään kunnossa. Lentualla ei varsinaisia kävelyreittejä ole, mutta Lentuankoskelle vievä polku pyritään saamaan kuntoon. Syväjärven palveluvarustusta kohennettiin viime kesänä. Teerisuo-Lososuon reitti on edelleen kuljettavissa, mutta paikoin pitkospuut ovat jo erittäin huonokuntoiset. Lauttavaaran ja Jauhovaaran luontopolkujen varustus pidetään myös kunnossa opetuskäyttöä ja virkistysretkiä varten, samoin Kilpelänkankaan polku. Harakkasaarta tullaan kehittämän niin, että se yhdessä Petolan luontopolun kanssa palvelee entistä paremmin lähivirkistyskohteena kaikkia saaren kävijöitä. 

Jonkerinsalon, Kieverrysjärvien ja Jämäsvaaran reitit on muutettu ns. saapasreiteiksi, joilla taukopaikat ja viitoitukset pidetään kunnossa, mutta mm. pitkokset poistuvat. Tämä kannattaa huomioida retkelle varustautuessa.  

Lentuan ennallistamispolun rakenteet on purettu eikä polkua enää ylläpidetä. Myös pitkä Petranpolku on kokonaan poistettu. Kuhmosta pohjoiseen kulkenutta UKK-reitin haaraa ei enää pidetä yllä pitkänä reittinä, mutta sen varrella olleita taukopaikkoja säilyy edelleen ja luonnonsuojelualueilla reitit pidetään kunnossa. 

Lentuan luonnonsuojelualueella Lentuankosken niskalta ja Kieverrysjärvien retkeilyreitin alkupäästä on poistettu kierrätyspisteet ja alueilla on siirrytty kokonaan roskattomaan retkeilyyn. Periaate on yksinkertainen: vie pois mennessäsi, minkä toit tullessasi. 

Uudessa Kuhmon retkiesitteessä on jätetty pois ne laavut ja tulentekopaikat, jotka poistuvat lähivuosien aikana. Reittien varrella saattaa siis tulla vastaan myös vanhoja taukopaikkoja, ja ne ovat käytettävissä niin kauan, kuin ne maastossa ovat.

Tarkemmat tiedot verkkosivuilta

Tarkemmat tiedot retkikohteista ja niiden palveluvarustuksesta löytyvät Luontoon.fi-verkkopalvelusta kunkin kohteen esittelysivuilta. Myös Retkikartta.fi on erinomainen apuväline retkeilijälle. Kalastukseen, metsästykseen ja maastoliikenteeseen löytyy vastaukset Eräluvat.fi -sivuilta.

Lisätietoja Kuhmon luontokeskus Petolasta.

Korona siirtää Ystävyyden puiston juhlatapahtumia, mutta maastossa työt etenevät

(Päivitetty 14.5.2020)
Koronapandemia peruu ja siirtää eteenpäin Kuhmon Ystävyyden puiston 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Maastotöissä kuitenkin edetään ja Ystävyyden puisto laajenee juhlavuotenaan muutamilla pitkään valmistelussa olleilla laajennusalueilla. Liitettäviä alueita ovat muun muassa Varissalo ja Kotasaari Lentualla. Myös Kuhmon taajaman läheisyydessä sijaitseva Harakkasaari liitetään osaksi Lentuan luonnonsuojelualuetta ja siten koko Ystävyyden puistoa.
Lue koko tiedote.

Ystävyyden puistolle uusi logo

(Päivitetty 21.2.2020) 
Ystävyyden puiston logoYstävyyden puisto on 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi saanut uuden raikkaan logon. Kaksikielisellä tunnuksella halutaan viestiä myös suomalais-venäläisen Ystävyyden luonnonsuojelualueen rajat ylittävästä yhtiestyöstä. Logossa komeilee metsäpeura, jonka suojelusta koko Ystävyyden puisto sai alkunsa. 

Lue lisää Ystävyyden puistosta ja Ystävyyden luonnonsuojelualueesta ja metsäpeurasta (suomenpeura.fi).

Vuosi 2020 on kuhmolaisen erämaaluonnon juhlavuosi - Ystävyyden puisto täyttää 30 vuotta 

(Päivitetty 13.1.2020)

Viiden kuhmolaisen luonnonsuojelualueen kokonaisuus, Ystävyyden puisto, täyttää 30 vuotta. Juhlavuoden tapahtumia ja tekemisiä ovat yhteistyössä suunnittelleet Kuhmon kaupunki, Metsähallituksen Luontopalvelut sekä Suomen Ympäristökeskus. Mukana ovat olleet myös Kostamuksen luonnonpuisto ja Kostamuksen kaupunki, sillä samaan aikaan Ystävyyden puiston kanssa perustettiin myös suomalais-venäläinen Ystävyyden luonnonsuojelualue. Näyttelyiden, tapahtumien ja talkoiden kautta Ystävyyden puistoa tehdään entistä laajemmin tunnetuksi. 

Lue lisää Ystävvyyden puiston juhlavuosi -tiedotteesta.

Suurpedoilla ja metsäpeuralla omat verkkosivut

Suomen ykköstiedonlähde suurpetoasioissa on suurpedot.fi -sivusto. Se tarjoaa monipuolisesti tietoa karhusta, sudesta, ilveksestä ja ahmasta. Sivusto on tehty suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Sivustoa toimittavat Metsähallitus (metsa.fi), maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi), Suomen riistakeskus (riista.fi), Luonnonvarakeskus (luke.fi) ja ympäristöministeriö (ym.fi)

Suomenpeura (suomenpeura.fi) -sivuilla voit tutustua kattavasti metsäpeuraan ja siihen liittyviin kysymyksiin. Kannattaa tutustua myös Materiaalit-välilehdeltä löytyviin metsäpeurasta kertoviin info- ja viestintäaineistoihin.

Uutisia Petolasta

Luontoaiheisia tapahtumia läheltä ja kaukaa

Perhe nuotiolla. Avaa Tapahtumat.luontoon.fi.
(tapahtumat.luontoon.fi)