Retkeilyalueeseen sisältyy monia luonnontilaisia ja erämaisia osia, joissa pääsee tutustumaan peräpohjalaisten metsien tyypilliseen eliölajistoon. Tällaisia hienoja luontokohteita on mm. Vianaavalla, Könkäänsaarissa, Vaattunkivaarassa, Könkäänvaarassa sekä E75-tien pohjoispuolella sijaitsevalla moni-ilmeisellä Sortovaaran alueella. Moniin luontokohteisiin pääsee tutustumaan helposti luontopolkuja pitkin.

Jokimaisema. Kuva: Erkki Tuovinen

Arvokkaita luontokohteita

Raudanjoen komeimmat kosket Vaattunkiköngäs ja Vikaköngäs ovat helposti saavutettavia, suosittuja nähtävyyksiä. Kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan arvokkaat Könkäänsaaret soveltuvat koko perheelle päiväretkikohteeksi, jonka suunnittelussa on otettu huomioon myös liikuntaesteiset.

Könkäänsaarista matkaa voi jatkaa luonnonkaunista Raudanjokivartta seurailevalle Könkäiden polulle tai tutustua kallioisiin Sorto-, Vaattunki- ja Könkäänvaaroihin. Niiden lakimänniköt ovat satoja vuosia vanhoja. Eksoottisimpiin kohteisiin kuuluvat Kuluskairan lähes puuttomat aapasuot, jotka lienevät alueen luonnontilaisinta osaa. Suoalueen erämaiset lammet sekä Raudanjoki ja Olkkajärvi ovat kiehtovia virkistyskalastuskohteita. 

Napapiirin retkeilyalue

  • Perustettu 2001
  • Pinta-ala 36 km2