Neitijärven kierros on pohjoisin osa Ruunaan Koskikierros -reittiä (31 km), jonka voi jakaa lyhyemmiksi Neitijärven (22 km) tai Vastuuniemen kierroksiksi (11 km, reittiselostus erikseen). Ylitysveneet ovat käytettävissä 31.10. saakka. 

Soutuvene vedettynä kosken rannalle. Vastarannalla kasvaa metsää.

Neitijärven kierros ja koskikierros kulkevat aluksi Neitikoskelta ylävirtaan 5,5 km Haapavitjan riippusillalle ja palaavat joen toisella puolella 9 km aina Onkisuolle asti, jonka jälkeen Neitijärven kierros eroaa Koskikierroksesta. Neitijärvenkierros jatkaa Kattilaniemen kautta 4 km Airovirralle saakka, jossa joki ylitetään soutamalla. Airovirralta polku palaa 4 km:n matkan Neitikosken pysäköintialueelle. Koskikierros kiertää 12 km Siikakosken riippusillan kautta Ruunaan retkeilykeskukselle, josta on 0,4 km lähtöpisteeseen.

  • Karhunpolku (lieksa.fi) kulkee 15 km Neitijärven kierroksen ja Koskikierroksen reittiä pitkin. Karhunpolku saapuu retkeilyalueen pohjoispuolelta Murroolahden pohjukkaan ja yhtyy Koskikierroksen ja Neitijärven kierroksen reittiin 7,3 km ennen Ruunaan retkeilykeskusta. Ruunaan retkeilykeskukselta Karhunpolku myötäilee Koskikierrosta ja Neitijärven kierrosta 5,5 km Haapavitjalle saakka.

Molemmat reitit

Neitikosken pysäköintialueelta lähdettäessä ensimmäinen taukopaikka on Lakkapään tulentekopaikka 1,6 km lähdöstä. Tämän jälkeen reitti kulkee nuoren männikön läpi ja saapuu joenrantaan noin 2 km:n jälkeen tulentekopaikalta, jolloin reitiltä erkanee oikealle pienempi kalapolku, jonka päässä on Miikkulan tulentekopaikka 0,2 km:n päässä. Varsinainen reitti jatkuu Lieksanjokea ylävirtaan ja seuraava taukopaikka on Korpiniemen laavu 0,5 km:n päässä kalapolun risteyksestä.

Retkeilijä seisoo tulentekopaikan luona katsellen veden suuntaan. Taukopaikalla kasvaa tukevia mäntyjä.

Vanha kelomänty kuohuvan kosken rannassa. Aamuauringon säteet  valaisevat kosken rannalla olevaa metsää.Korpinniemestä reitti etenee läpi vanhojen aarnimetsien 1,2 km:n matkan seuraavalle tulentekopaikalle. Valtavat muurahaiskeot ovat tämän alueen erikoisuus, sillä jopa 2 m korkeita kekoja on useita. Haapavitjan tulentekopaikan jälkeen 0,5 km:n päässä reitti kääntyy Haapavitjan riippusillalle. Joen länsirannalla, noin 100 m riippusillalta eteenpäin on Haapaniskan laavu. Haapavitjan niskalla on kosken ylittävä riippusilta, jolta avautuu hieno näkymä ympäristöön.

Kun joki on ylitetty, on edessä risteys. Risteyksestä pohjoiseen erkaneva reitti jatkuu Karhunpolkuna kohti Ruunaan luonnonsuojelualuetta. Noin 200 m polkua pohjoiseen päin on Kakkisen laavu. Koskikierrosta ja Neitijärven kierrosta kierrettäessä reitti kääntyy risteyksestä kulkemaan alavirtaan päin kohti Mustanpyörteen tulentekopaikkaa, jonne on matkaa 0,8 km.

Kaksi retkeilijää puisessa näkötornissa. Näkötornista avautuu kesäinen havupuiden ympäröimä järvimaisema tyynelle järvelle.Matka jatkuu edelleen 1 km:n päässä sijaitsevalle Mutikaisenkarin tulentekopaikalle, jonka lähellä sijaitsee Haapavitjan itäpuolen pysäköintialue. Tulentekopaikalta reitti jatkuu 2 km metsäautotietä pitkin Neitijärven vuokrakämppien ohi ja kääntyy pois tieltä 0,7 km niiden jälkeen. Sitten reitti nousee kohti Huuhkajavaaran näkötornia, jonne on matkaa risteyksestä noin 0,8 km. Näkötornista avautuu maisema luoteeseen Neitijärven ylitse.

Näkötornilta kuljetaan 0,8 km, jonka jälkeen polku kääntyy kohti niemen kärjessä sijaitsevaa Saunaniemen laavua, joka jää reitin oikealle puolelle 100 m:n päähän. Laavulta on matkaa 0,8 km Neitijärven pysäköintialueelle, jossa on uintimahdollisuus. Alueella ei ole virallista uimarantaa. Pysäköintialueelta jatketaan 2 km:n matka Onkisuon jälkeiseen risteykseen, jossa Neitijärven kierros eroaa Koskikierroksesta.

Neitijärven kierros

Neitijärven kierros kääntyy oikealle kohti Kattilaniemeä Onkisuon jälkeen, 2 km:n päässä Neitijärven pysäköintialueelta. Kattilaniemen laavulle matkaa kertyy 3,4 km risteyksestä. Laavulta reitti jatkuu 0,4 km:n päässä olevalle Airovirran vesistönylityspaikalle. Vastarannalla on Airovirran tulentekopaikka. Soutumatkaa yhteen suuntaan noin 120 m. Ylitykseen menee aikaa yksin soutaessa noin puoli tuntia, koska on soudettava 3 kertaa joen yli. Ensin soudetaan itärannalta länsirannalle ja otetaan länsirannalla oleva vene hinaukseen. Palataan itärannalle ja jätetään toinen vene seuraavan ylittäjän käyttöön. Soudetaan takaisin länsirannalle, josta matka jatkuu.

Järven pintaan heijastuu kesäinen rantametsä.

Joen ylittämisen jälkeen polku jatkuu Naukuniemen korkeinta harjaa seuraillen 1,4 km ja kääntyy oikealle takaisin kohti Ruunaan retkeilykeskusta, jonne matkaa 2 km. Retkeilykeskukselta on matkaa tietä pitkin takaisin lähtöpisteeseen Neitikosken pysäköintialueelle noin 0,4 km.

Koskikierros

Koskikierros jatkuu suoraan Onkisuon jälkeen tulevasta risteyksestä, 2 km:n päässä Neitijärven pysäköintialueelta. Risteyksen jälkeen kuljetaan pitkospuilla avosoiden yli. 0,6 km:n päässä reitin oikealla puolen on Onkilammen laavu. Seuraavaan risteykseen matkaa on 1,3 km, ja siitä jatketaan edelleen Koskikierroksen osoittamaan suuntaan vasemmalle. 0,6 km päässä edellisestä tulee risteys, jossa voi valita kahdesta reittivaihtoehdosta, sillä seuraavaan risteykseen vie kaksi polkua. Varsinainen reitti kulkee männikkökankaiden poikki ja on 0,7 km, kun taas pidempi reittivaihtoehto (sinisellä merkitty kalapolku), kulkee Murroojärven ja Murrookosken rantojen läheisyydessä 1,4 km:n matkan. Pidemmällä reitillä on 0,6 km:n päässä risteyksestä Murroonkankaan tulentekopaikka.

Ilmakuva suon vierässä olevista lammista. Suon poikki kulkee pitkokset.

Polkujen yhdistyttyä on 0,1 km:n päässä Murroonsuvannon laavu Murrookosken alla, 60 m polulta. Seuraava eli Murroopuron tulentekopaikka on 0,5 km:n päässä laavusta. Tulentekopaikalta lähdettäessä on taas valittavana kalapolku rannan tuntumassa tai kankailla kulkeva varsinainen polku. Kalapolku kulkee 0,7 km:n päässä olevan Horkan laavun kautta Siikakosken riippusillalle. Varsinainen polku on hieman pidempi, sillä se kulkee 1 km:n päässä olevan risteyksen kautta edelleen 0,1 km:n päässä olevalle Siikakosken riippusillalle. Horkan laavu jää noin 50 m:n päähän varsinaisesta polusta oikealle.

Retkeilijä kulkee pitkospuilla suon keskellä. Suolla kasvaa mäntyjä ja kelopuita, taivas on lähes pilvetön.

Siikakoski ylitetään riippusiltaa pitkin, ja reitti kääntyy kulkemaan taas ylävirtaan. 0,2 km:n päässä on Siikakosken laavu. Seuraava eli Uittopadon tulentekopaikka on 0,3 km:n päässä laavulta, pienessä saaressa.

Polku kulkee Siikakosken rantoja pitkin ja lyhyen suvannon jälkeen on Murrookoski ja sen rannalla oleva Murrookosken laavu 0,8 km:n päässä edellisestä tulentekopaikasta. Laavulta reitti jatkuu kohti Murroojärveä ja saapuu 0,8 km:n päässä olevan Niskalahden tulentekopaikan kohdalle.

Niskalahden tulentekopaikalta 0,3 km:n päässä on risteys, josta kuljetaan Koskikierroksen suuntaan oikealle 1,5 km seuraavaan risteykseen, jossa myös Karhunpolku (lieksa.fi) yhtyy Koskikierrokseen. Risteyksestä käännytään oikealle, jonka jälkeen reitti ylittää Vastuuniemen veneylityspaikalle menevän tien 0,7 km:n päässä.

Tien ylityksen jälkeen kuljetaan 4,7 km seuraavaan risteykseen, josta on matkaa Ruunaan retkeilykeskukseen 2,1 km. Retkeilykeskukselta matka jatkuu 0,4 km tietä pitkin takaisin lähtöpisteeseen Neitikosken pysäköintialueelle.