Ruunaan luonto ja nähtävyydet

Kuva: Marko Haapalehto
Lieksanjoki kuohuu välillä vilkkaina koskina laajetakseen suvannoissa järviksi. Paikoin jokea reunustavat komeat mäntykankaat.  
Näin huolehdimme luonnosta

Ruunaan retkeilyalueen luontoa leimaa Lieksanjoki, joka virtaa koskineen alueen läpi. Jokea ympäröivää mäntymaisemaa kirjavoittavat rannan lehtipuut, jotka muuttavat maiseman luonnetta vuodenajasta riippuen. Lieksanjoen rantatörmissä kasvaa paikoin Pohjois-Karjalan maakuntakukkaa karjalanruusua.

Ruunaata ja sen muuttuvia kasvoja voi ihastella niin kanootista kuin patikkapoluiltakin tai vaikkapa retkeilyalueen korkeimmalla paikalla (183 mpy) sijaitsevasta Huuhkajanvaaran näkötornista.

Ruunaan sydän - Lieksanjoki

Ruunaan kosket

Lieksanjoessa on useita eri koskia, mutta yhdenkään nimi ei ole Ruunaankoski. Retkeilyaluetta halkovaan 17,5 km:n jokiosuuteen sisältyy vaihtelevasti koski-, virta- ja järviosuuksia ja 6 koskea, joiden putouskorkeus on yhteensä lähes 16 metriä. Koskien kuohut ovat komeimmillaan kevättulvan aikaan toukokuun puolestavälistä kesäkuun alkuun saakka. Kesäkuun lopulla joen vedenpinta alkaa laskea hiljalleen.

Neitikoski talvella. Kuva: Janne Koivuniemi

Ruunaalla on perinteitä koskenlaskupaikkana. Jo 1960-luvulla Enso-Gutzeit Oy käytti vieraitaan laskemassa Ruunaan koskia. Yleisölle tarkoitettu koskenlasku yksityisillä koskiveneillä aloitettiin vuonna 1973. Nykyään Ruunaan koskenlaskijoiden ja retkeilijöiden sesonki on suurimmillaan heinäkuussa.

Venäjän Karjalasta virtaa Lieksanjoki

Lieksanjoki on Suomen 14:nneksi suurin joki, jossa vettä virtaa keskimäärin 95 m³ sekunnissa. Se on osa 300 km pitkää järvi- ja jokireittiä. Joki saa alkunsa Venäjän Karjalasta, Roukkulan-, Lieksan- ja Tuulijärvestä, ja se laskee Pieliseen. Ruunaan retkeilykeskukselta on linnuntietä noin 8 km Venäjälle.

Kuva: Marko Haapalehto

Taustalla virtaa Lieksanjoki. Kuva: Heikki Räsänen

Joen alajuoksulle Lieksankoskeen ja Pankakoskeen rakennettiin 1960-luvulla vesivoimalat, jotka estivät Pielisen järvilohen ja järvitaimenen nousun Lieksanjokeen. Lohi ja taimen on pyritty palauttamaan alueelle istutuksin. Pielisen - Lieksanjoen -alueella on ollut EU:n Interreg- ja Leader-hankkeita (www.jarvilohi.fi) luontaisesti lisääntyvän järvilohikannan palauttamiseksi ja jokiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Vanhat metsät kätkevät monenlaista elämää

Ruunaan yli 100-vuotiaissa metsissä kaikuu korpin raakunta. Vanhoilla mäntykankailla voi keväisin kuulla myös metson soitimen tai kirjosiepon laulun, kun se saapuu vanhan metsän pesäkololleen. Laulujoutsenet ja metsähanhet pesivät puolestaan Ruunaan pikkusoilla ja lammilla.

Jo on muurahaispesällä kokoa Haapavitjalla. Kuva: Heikki Räsänen

Erämaiden suurpetoja

Alueella asustelee ympärivuotisesti hirviä ja kesäisin jokunen karhu voi etsiskellä rauhallisilla alueilla marja- ja mesiherkkuja. Karhu kuitenkin välttelee ihmisiä, ja sen olemassaolon tietääkin yleensä vain jäljistä. Talvisin voi Ruunaanjärven takaisilla alueilla nähdä suden, ahman ja ilveksen jälkiä hangella. 

Ahman jälki lumessa. Kuva: Petteri Polojärvi.

Koskikara

Koskikara on kottaraisen kokoinen, tanakka ja karaistunut virtaavien vesien äärellä viihtyvä lintu. Koskikara lentää hurisevin siivin pitkin vedenpintaa jokiuomaa seuraten. Sillä on erikoinen kyky hakea ravintonsa veden alla "lentäen". Tämän tästä se sukeltaa virran pohjalle, kävelee siellä pätkän vesihyönteisiä etsien ja pulpahtaa takaisin istumakivelle.

Koskikara Kuva: Heikki Räsänen

Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa pesivät linnut siirtyvät ankarimman talven ajaksi jäätyneiltä kotipuroilta etelämmäksi sulien koskien turviin. Ruunaan kosket tarjoavat talviasuinpaikan useille koskikaroille. Parhaimmillaan niitä saattaa nähdä toistakymmentä saman koskireitin äärellä. Joulukuun ja huhtikuun välisenä aikana kara erottuu hyvin lumisessa jokiympäristössä ja hyvällä onnella kevättalvella voi kuulla sen visertelevän laulunsäkeen.

Ruunaan retkeilyalue

  • Perustettu 1987
  • Pinta-ala 31 km2

Ruunaan retkeilualueen tunnus

Ruunaan retkeilualueen tunnus

Osa Pohjois-Karjalan biosfäärialuetta

Ruunaan retkeilyalue on osa Pohjois-Karjalan biosfäärialuetta (www.kareliabiosphere.fi), johon  kuuluvat myös Kolin kansallispuisto, Patvinsuon kansallispuisto, Petkeljärven kansallispuisto, Koivusuon luonnonpuisto ja Kesonsuon luonnonsuojelualue.

UNESCO:n Ihminen ja biosfääri -ohjelman tavoitteena on kehittää biosfäärialueiden asukkaiden elinoloja sekä edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Metsähallituksen julkaisut Ruunaan retkeilyalueesta (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

Muut verkkopalvelut

Lisätietoja Ruunaasta