Ruunaassa tapahtuu

(Päivitetty 17.5.2018)

  • Lieksanjoen ylitysveneet Airovirralla, Naukuniemessä ja Vastuuniemessä ovat käytössä.
  • Pienialaisten lumituhojen raivaustöitä tehdään alueen talvihuollon yhteydessä ja tarpeen mukaan pitkin talvea ja kevättä.
  • Lieksanjoen ylitysveneet Airovirralla, Naukuniemessä ja Vastuuniemessä nostetaan talviteloille maanantaina 30.10.2017
  • Ruunaan kalastuskausi alkaa 21.5.2016 klo 12 (www.eraluvat.fi).
  • Ruunaan luontokeskus on suljettu. Alueen opastus tapahtuu jatkossa Neitikoskella Ruunaan retkeilykeskuksessa (www.ruunaa.fi).
  • Vedenkorkeuden ja virtaaman Lieksanjoella näet ympäristöhallinnon sivuilta (www.ymparisto.fi).

Tapahtumia Ruunaassa