Evo sijaitsee ympäristöään korkeammalla vedenjakaja-alueella, jolle ominaista on pikkujärvien ja lampien runsaus sekä vähäravinteinen maaperä. Evon metsäluonnon kehitystä on vahvasti ohjannut perinteinen metsätalous. Vallitsevia metsätyyppejä ovat tuoreet ja kuivahkot kankaat. Alueen yleisin puulaji on mänty, jota puustosta on yli puolet. Reheviä alueita on Evolla vain vähän. Myös luonnontilaiset suot ovat harvinaisia. Soihin voi tutustua mm. Niemisjärven luontopolulla tai Harjupolulla.

Alueen kumpuilevat muodot ovat jääkauden aikaansaannoksia. Alueen korkeus merenpinnasta on Syrjänalusenharjun vedenkoskemattomilla harjanteilla ylimmillään noin 160 metriä.

Kuva: Pertti Heinonen

Vesistöt

 

Evon vedet laskevat Kokemäenjokeen virrattuaan ensin Hauhon ja Vanajaveden reittien läpi. Evon retkeilyalueen järvet ovat pääosin pieniä ja happamia humusjärviä, joita yhdistävät kapeat purot. Lähinnä harjualueilla on joitakin kirkasvetisiä lähdelampia.
 

Eläimistö

Nisäkkäät

Evon metsissä liikkuu runsaasti hirviä etenkin talvisaikaan. Alueen tunnuseläimestä ilveksestä tehdään satunnaisia havaintoja Evolla. Eläintä itseään on erittäin vaikea päästä näkemään, mutta jälkiä saattaa löytää varsinkin lumiseen aikaan. Muita mielenkiintoisia nisäkäslajeja ovat amerikanmajava (ent. kanadanmajava) ja liito-orava. Majava suosii pienehköjä purovesistöjä. Liito-oravalle taas kelpaavat kuusisekametsät, joissa kasvaa vanhoja haapoja.

Kanadanmajava. Kuva: Esa Blom

Linnut

 

Yleisin alueen kanalinnuista on pyy, mutta myös metsoja ja teeriä tavataan. Evon lukuisilla pikkujärvillä viihtyy muun muassa telkkä. Evolla pesiviä lajeja ovat myös muun muassa kuikka sekä useat haukka- ja pöllölajit. Harvinaisia pesiviä lajeja edustavat kaakkuri ja kalasääski. Joutsenet ja muutamat muut sorsalinnut saattavat levähtää Evolla muuttomatkallaan.

Kalat

Maamme yleisimmät kalalajit, kuten hauki, ahven, made ja särki viihtyvät hyvin Evon pienissä metsäjärvissä. Niemisjärven virkistyskalastusalueelle on istutettu kirjolohta, nieriää ja taimenta.

Evon retkeilyalue

  • perustettu 1994
  • pinta-ala 47km2

Evon retkeilyalueen tunnus

Evon retkeilyalueen tunnus