Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Retkeilyn voi aloittaa esimerkiksi Evokeskukselta tai pysäköintialueilta, joita on 13 alueen eri puolilla. Luontopolkujen lähtöpisteet on mainittu alla jokaisen polun kohdalla erikseen.

Ilvesreitillä. Kuva: Pertti Heinonen

Luontopolut

 • Niemisjärven luontopolku, 3 km, kiertää ensin aarnimetsään, jossa voi tutustua vanhan metsän piirteisiin ja liito-oravaan. Aarnimetsästä tullaan talousmetsän kautta luonnontilaiselle suolle. Polku kulkee helppokulkuisessa maastossa, ja se on merkitty maastoon puihin maalatuin sinisin renkain.
  • Palvelut: Niemisjärvellä on mm. kierrätyspiste, keittokatoksia, laavuja ja vesipiste.
  • Lähtöpiste luontopolulle on Niemisjärven alueen mäen alla olevan pysäköintipaikan vieressä.
 • Syrjänalusen harjupolulla, 3 km. Huom. Reitti on suljettu harjuosuudeltaan luonnonhoitohakkuiden aikana 22.8.2018 alkaen. 
  • Polun varrella tutustut jääkauden työhön harjujen synnyssä. Polku on merkitty maastoon käpymerkein. Polulla on paikoin suuria korkeuseroja, mutta myös helppokulkuista harjunlakipolkua.
  • Polku lähtee Syrjänalusen pysäköintialueelta.
  • Palvelut: lähde Karvalammin lähellä ja laavu Syrjänalusella.
 • Savottapolku, 4 km, on Kelkutteelta lähtevä polkureitti. Se kertoo alueen erakkoasujien kohtaloista sekä savottojen historiasta vuosina 1850 - 1950. Polku on merkitty maastoon ilveksen tassu -merkein. Polku kulkee loivasti kumpuilevassa maastossa.
  • Polun lähtöpaikka on Kelkutteen pysäköintialue.
  • Palvelut: Kelkutteella tulentekopaikka ja kaivo.
 • LLuutajoen taimenpolun näkymiä. Kuva: JanImage.com/Janne Koivuniemiuutajoen taimenpolku, 2 km, kertoo purotaimenen elämästä. Polulta löytyy tietoa myös purojen ennallistamisesta. Polku kulkee Luutajoen tuntumassa, ja ylityspaikoissa on sillat. Polun alkupiste on merkitty kyltillä, mutta polkua ei ole merkitty. Taimenpolun esitteen voi noutaa mukaansa Evokeskuksesta.
  • Polun lähtöpaikka on Ruuhijärventien ja 53-tien risteyksessä oleva infopiste.
 • Metsätaitoradalla, 4 km, on mahdollisuus tutustua metsänarviointiin ja kokeilla omia arviointitaitojaan. Metsätaitokilpailu on kehitetty metsäammattiväen tietojen ja taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Muut reitit

Ilvesvaellus-reitistö on perustettu vuonna 1987 retkeilyä ja muuta virkistyskäyttöä varten Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen hallinnassa oleville maille. Reittejä on yhteensä on noin 70 km, ja valittavana on useita eripituisia reittivaihtoehtoja. Metsät ja maastot ovat vaihtelevia ja alueen suhteelliset korkeuserot suuria, eli noin 70 - 80 metriä.

Retkeilyn voi aloittaa Evokeskukselta. Evon retkeilyalueella pääsee liikkumaan myös autolla, joten reitin aloituspisteen voi vapaasti valita muualtakin. Vaellusreitti on merkitty maastoon ilveksen käpälämerkein. Metsähallituksen alueilla reitin uusimpia osia on merkitty oranssilla. Ilveskartta kannattaa aina olla mukana, sillä tiheän metsätieverkoston lisäksi alueella on paljon esitteeseen merkitsemättömiä polkuja.

Palvelut: Reitistön varrella on useita laavuja, telttailualueita ja tulentekopaikkoja.

Yhdysreitit

Retkeilymahdollisuuksia laajentavat alueelta lähtevät yhdysreitit.

 • Tarukselta alkava 13 kilometrin pituinen Päijänne-Ilves -reitti päättyy Padasjoen laivarantaan.
 • 30 kilometrin pituinen Aurinko-Ilves-reitti alkaa retkeilyalueen kaakkoiskulmasta, Majavapolun kohdalta ja päättyy Vääksyn kanavalla sijaitsevaan Päijännetaloon (www.asikkala.fi).

 

Retkikohteen esite

Evon esite.

Pdf-tiedosto 3,8 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Päijänne-Ilves -reitti

YouTuben kaappauskuva

Katso video YouTubessa.

Aurinko-Ilves -reitti

YouTuben kaappauskuva

Katso video YouTubessa.