Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Vinkit retkelle

(Päivitetty 21.5.2024)

Evon retkeilyalueella ennallistetaan korpialue monimuotoisuuden lisäämiseksi

(Päivitetty 27.11.2023)

Metsähallitus ennallistaa 10 hehtaarin korpialueen Evon Kalliojärven länsipuolella. Puustoisessa korvessa tukitaan noin 680 metriä ojia. Lue koko uutinen

Evon rakennetun kulttuuriympäristön selvitys julkaistu

(Päivitetty 31.10.2023)

Evon retkeilyalueen rakennettu kulttuuriympäristö inventoitiin vuonna 2022. Työn tarkoituksena oli selvittää kulttuuriympäristöjen ja rakennusten arvoja ja miten ne liittyvät alueen sekä valtakunnan historiaan, sekä kartoittaa kohteiden yleiskuntoa. Selvityksestä Metsähallitus saa paljon tarvittavaa lisätietoa kohteiden hoidon ja käytön tueksi. 

Selvityksen voi lukea kokonaisuudessaan julkaisut.metsa.fi (pdf, 9,5 MB)

Selvitystyö toteutettiin osana Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hanketta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Metsähallituksen Luontopalvelut 1.1.2022 – 31.03.2024. Hankkeen rahoittaja on Maaseuturahasto.

Skutsirastit

(Päivitetty 24.5.2023)

Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitto kanssa suunnitellut ja toteutetut Skutsirastit pitää sisällään yhteensä 21 hyvinvointiharjoitusta, jotka on sijoitettu Suomen kansallispuistoihin sekä luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille. Lue koko tiedote Skutsirasteista.

Rahtijärventien ja Tavilammentien välinen silta on suljettu

(Päivitetty 14.5..2024)
Rahtijärventien ja Tavilammentien välinen Keltaojan silta on suljettu toistaiseksi sillan vaurioitumisen vuoksi. Sillalle pääsy on estetty puomein molemmista kulkusuunnista. Rahtijärventieltä pääsee ajamaan pysäköintialueelle. Informoimme korjausaikataulusta myöhemmin verkkosivuillamme ja Evon retkeilyalueen Facebook-sivulla.

Uutisia Evolta

Vinkit retkeilyyn

Nainen pystyttää telttaa.

Ensimmäinen yön yli retki, varusteet ja vinkit: Retkeilyn ABC.