Evon leirialueen kaivoissa juomakelpoista vettä

(Päivitetty 17.6.2017)
Leirialueen kaivojen veden on todettu täyttävän talousvedelle asetetut vaatimukset. Kaivojen vesi soveltuu juomavedeksi.

Onnin majan kaivo on käyttökiellossa

(Päivitetty 11.6.2017)
Onnin majan kaivon vedestä on löydetty kolibakteeria, joten kaivon vettä ei tule käyttää. Vettä voi hakea lähellä sijaitsevasta Evokeskuksesta.

Syrjänalusella poltettiin harjun rinteestä kunttaa

Kuva: Tuomas Haapalehto

(Päivitetty 23.5.2017)
Evolla poltettiin 22.5. Syrjänalusen harjun rinne. Tavoitteena oli parantaa paahteisiin olosuhteisiin sopeutuneen lajiston elinympäristöä poistamalla poltolla kunttaa. Samalla luotiin lahopuuta ja palanutta puuta niitä tarvitseville lajeille.

Harjun juurella on Syrjänalusen laavu. Laavun ympärillä on muutaman päivän ajan sammutuskalustoa ja jälkivartiointia.

 

Tiedoksi Niemisjärviltä ja Onnin majalta

(Päivitetty 20.1.2017)
Evolla Niemisjärven esteetön wc on toistaiseksi pois käytöstä. Wc:n korjaus tehdään lähiaikoina.

Onnin majan lähiympäristössä suoritetaan hoitohakkuita 27.3.-21.4. HAMKin oppilaat tekevät työn harjoituksena. Hoitohakkuusta
ei pitäisi aiheutua mökillä oloon suurempaa haittaa.

Tapahtumia Evolla