Ohjeita Oulujärven retkeilyalueella liikkumiseen

Oulujärven retkeilyalueella on

sallittua

 • liikkuminen ja leiriytyminen jokamiehenoikeudella, mutta suosittelemme leiriytymistä telttailuun varatuilla alueilla. Manamansalossa telttailu on sallittu vain leirintäalueella.
 • marjojen ja sienten poiminen.

rajoitettua

 • tulenteko, joka on sallittu vain sitä varten osoitetuilla paikoilla.
 • muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
  • avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, Oulujärven retkeilyalueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Sesonkiajat

 • Suosituin retkeilyajankohta on juhannus.

Veneily

Oulujärvi on Suomen neljänneksi suurin järvi, mikä tuo järvellä liikkumiseen oma leimansa.

 • Myrskyt Oulujärvellä edellyttävät ainakin syyssäillä merikelpoista venettä.
 • Oulujärvi jäätyy yleensä marraskuussa. Jäät lähtevät vasta toukokuun lopussa järven suuruuden takia.

Kuva: Antti Leinonen

Turvallisuus

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.