Asiakaspalvelu ja opastus

Oulujärven retkeilyalueen opastuspaikkana toimii Manamansalon leirintäalue (manamansalo.fi), jossa on telttapaikkojen lisäksi mökkimajoitusta, asuntovaunupaikkoja sekä ravintola.

 • Vastaanotosta voi ostaa myös kalastuslupia. 
 • Muita palveluja ovat mm. tennis-, sulkapallo-, lentopallo- ja minigolf-mahdollisuudet sekä veneiden, polkupyörien ym. vuokraus.

Lisätietoja Oulujärven retkeilyalueesta saa Liminganlahden luontokeskuksesta.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Oulujärven retkeilyalueella

Oulujärven retkeilyalueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot. Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan retkeilyalueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

Kahvila- ja ravintolapalveluja on Manamansalon leirintäalueella.

Tulentekopaikat, keittokatokset, kodat ja tuvat

Oulujärven retkeilyalueen esite. 

 • Oulujärven rannalla on tulentekopaikka Pantiokankaalla ja takkatupa Makkaraniemessä.
 • Kalastusalueelle rakennetut tulentekopaikat sijaitsevat Särkisen rannalla (kolme paikkaa, joista yksi laavu ja yksi kota) sekä Syväjärven ja Kota-Peuran rannalla. Iso-Peuran rannalla on takkatupa. 
 • Kuostonsaaren länsipäässä on Kuoston Kulman laavu ja venelaituri. Saaren itäpäässä on Säipä laavu. Saaren läpi kulkee 4 km pitkä retkeilypolku. 
 • Kaarresalon pohjoispäässä on venelaituri, kota, ja tulentekopaikka. 
 • Honkisen luoteisrannalla on venelaituri, kota, ja tulentekopaikkka. 
 • Reimikarilla on tulentekopaikka. 
 • Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla. Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Jokaisen rakennetun tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Juomavesi

Juomavettä saa Manamansalon leirintäalueelta.

Jätehuolto

Manamansalossa on ekopiste (retkikartta.fi), jossa voi lajitella jätteet. 

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Jokaisen rakennetun tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Leirintäalue

Manamansalon leirintäalue (manamansalo.fi) on viiden tähden leirintäalue. Manamansalossa telttailu on sallittu vain leirintäalueella.

Telttailu ja laavut

Oulujärven retkeilyalueella tilapäinen leiriytyminen ja tulenteko on sallittu niille varatuissa paikoissa: 

 • Kuostonsaaren länsi- ja itäpäässä ovat Kuoston Kulman ja Säipän laavut 
 • Kaarresalon pohjoispäässä ja Honkisen luoteisrannalla on kummassakin venelaituri, kota ja erilliset tulentekopaikat.
 • Ykspiston ja Ylä-Mulkun saarissa on tulentekopaikat.
 • Manamansalossa retkeilyalueen taukopaikat: Makkaraniemen tulentekopaikka, Painanteen tulentekopaikka, Särkisen puolikota, Särkisen nuotiopaikat 1 ja 2, Isopeuran nuotiopaikka,

Autiotuvat

Reimikarin autiotupa poistettu käytöstä 2021. 

Yöpyminen lähiseudulla

Lähiseudulla on useita majoituspalveluita tarjoavia yrityksiä.

Varusteiden vuokraus

Manamansalon leirintäalue vuokraa mm. tennis- ja minigolfvarusteita, polkupyöriä, polkuveneitä ja soutuveneitä. Tarkemmat tiedot leirintäalueelta (manamansalo.fi), puh. (08) 874 138.

Esteettömät palvelut

Retkeilyalueella ei ole erityisiä esteettömiä palveluja.

Veneilijöiden palvelut 

Oulujärvi on syvyyskartoitettu (retkeilyalue osana Oulujärveä). Oulujärvestä on Liikenneviraston (traficom.fi) tekemä merikartta. 

Kuostonsaaressa Kuoston Kulmassa, Kaarresalossa ja Honkisessa on laiturit. Teeriniemen venesatama Manamansalossa remontoitiin kesällä 2019 ja palvelee kaikkia vesillä liikkujia.

 • Valtaväylät on merkitty. 
 • Polttoaineen jakelua suoraan veneeseen ei ole. 

Muut palvelut lähiseudulla

Manamansalon saarella on kauppa, jossa toimii myös posti sekä kahvila-ravintola. Samassa paikassa on myös polttoaineen myynti.

Lähistöllä sijaitsevat mm. Manamansalon kirkko ja Kassu Halosen taidetalo.

Lisätietoja palveluista Vaalan kunnan sivuilta (vaala.fi).

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.