Oulujärvi itsessään on upea nähtävyys. Vedet, hietikot ja mäntymetsät ovat ainutlaatuisia. Retkeilyalueen polut kulkevat avarissa männikkömetsissä ja rantatöyräillä. Pitkiltä hiekkarannoilta löytää oman suosikkipaikan uinti- ja rantaretkelle.

Oulujärven retkeilyalueeseen kuuluu Oulujärven Manamansalon saarella ja Oulujärven Niskanselällä olevia maa- ja vesialueita. Retkeilyalueeseen kuuluvat Niskanselän saaret Ykspisto, Ylä-Mulkku ja Kaarresalo sekä osia Honkisesta, Kuostonsaaresta ja Jylhänniemestä. Alueen pinta-alasta 64,3 km² on vesialueita, saaria ja mannerta 14 km².

Manamansalon luonnon erityispiirteitä ovat jäkälikkökankaat, Oulujärven rantajyrkänteet sekä kalastuskohteina suositut metsälammet. Kirkasvetisten metsälampien luontainen kalakanta koostuu ahvenista, hauista ja särkikaloista. Kalakantaa vahvistetaan mm. siian ja harjuksen poikasistutuksilla. Lisäksi Särkiseen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.

Oulujärvi

Oulujärvi on Suomen neljänneksi suurin järvi. Se vapautui jääkauden jälkeisestä jääkuoresta noin 9100 - 9400 vuotta sitten. Järven pinta-ala vaihtelee säännöstelystä riippuen 778 - 944 km²:n välillä. Keskisyvyys on noin 7 metriä, syvimmissä kohdissa vettä on noin 38 m.

Oulujärvi. Kuva: Antti Leinonen

Oulujärvi laskee Oulujoen kautta Pohjanlahteen ja on Kajaaninjoen myötä yhteydessä Nuasjärveen. Oulujärvi saa 87 % vesistään Kiehimäjoen ja Kajaaninjoen kautta. Järvi kuuluu Oulujoen vesistöön ja Hyrynsalmen ja Kuhmon vesireitteihin. Oulujärven Niskanselkä ja Ärjänselkä muodostavat Suomen suurimmat yhtenäiset järvenselät.

Oulujärven aavojen kareista monet ovat paljaita, jään kasaamia kiviröykkiöitä, mutta suurin osa saarista on hiekkarantaisia. Selkävesien reunoilla on hiekkapohjaisia matalikkoja, joille järvitaimenet nousevat ruokailemaan. 

Metsät

Retkeilyalueen metsät ovat enimmäkseen kuivan kankaan männiköitä. Saarista löytyy myös kuusisekametsiä sekä varttuneempia metsiä. Matkailun ja retkeilyn kannalta keskeiset alueet ovat komeita petäjiköitä tai varttuneita kasvatusmetsiä. Luonnontilaisia metsiä alueella on vähän. Edustavimmat vanhat metsät löytyvät Rapsunkankaan ja Jylhänniemen aarnialueilta. Muutoin retkeilyalueen metsät ovat Metsähallituksen luonnonhoitometsää.

Linnut

Oulujärven retkeilyalue on sekä kasvillisuutensa että eläimistönsä puolesta mielenkiintoista siirtymäaluetta. Täällä on lapintiiran ja punajalkaviklon eteläisimmät sisävesien pesimäalueet. Karikukko taas on merilintu, jota ei Kainuun meren lisäksi löydä muilta sisävesiltä. Jäämeren merimetsokin voi jäädä alueelle koko kesäksi. Myös räyskä on pesinyt Oulujärvellä useita kertoja.

Lintuja Oulujärvellä. kuva: Antti Leinonen

Muita alueelle tyypillisiä lintuja ovat lokkilinnut ja kalatiira sekä kuikka, kaakkuri ja tukkakoskelo. Kahlaajista yleisimpiä ovat rantasipi, liro ja pikkutylli. Mäntykankailla puolestaan esiintyvät mm. metsäkirvinen, leppälintu, käki ja kulorastas.

 

Oulujärven retkeilyalue

  • Perustettu 1993
  • Pinta-ala 80 km²

Oulujärven retkeilyalueen tunnus

Oulujärven retkeilyalueen tunnus