Valtio osti Oulujärven Ärjänsaaren

(Päivitetty 12.2.2017)
Kainuun ELY-keskus on ostanut valtiolle metsäyhtiö UPM:ltä reilun 270 hehtaarin suuruisen Ärjänsaaren.

Valtioneuvoston asetuksella siitä perustetaan luonnonsuojelualue ja se siirtyy Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan. Virkistyskäyttö tulee jatkumaan.

Ärjänsaari kuluu Natura 2000-ohjelmaan ja valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Saaressa on rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja alueita.

Lue tarkemmin Ympäristöministeriön tiedotteesta.

Kalastus Oulujärvellä

(Päivitetty 12.2.2017)
Oulujärvi houkuttaa kalastajia ympäri vuoden. Ajankohtaisimmat tiedot vaadittavista luvista löydät Erälupien sivuilta (www.eraluvat.fi).

Tapahtumia Oulujärvellä