Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimus 2018

(Päivitetty 10.7.2018)
Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa Oulujärven retkeilyalueella kesän 2018 aikana kävijätutkimuksen.

Tutkimuksesta saatavaa tietoa käytetään hyväksi alueen kehittämisessä. Kävijätutkimus suoritetaan haastatteluilla, jotka sijoittuvat satunnaistettuina ajankohtina eri puolille retkeilyaluetta (Manamansalon alueelle ja Vaalan satamaan). Lisäksi tutkimukseen voi osallistua täyttämällä kyselylomakkeen retkeilyalueen saarissa tai Makkaraniemen takkatuvalla. Osallistumalla tutkimukseen vaikutat alueen kehittämiseen!

Kesän taimenistukset alkaneet Manamansalossa

(Päivitetty 4.7.2018)
Vuoden 2018 taimenten istutukset ovat alkaneet Iso-Peuraan heinäkuun alussa! Järveen istutetaan kesän aikana 300 kiloa pyyntikokoisia (keskimitta yli 50 cm) taimenia. Särkiseen istutetaan avovesikaudella säännöllisesti kirjolohta, noin 200 kiloa kerrallaan.

Lupa-alueen muita vesiä hoidetaan harjuksen ja siian poikasistutuksin. Vapakalastusalueeseen kuuluu kaikkiaan kymmenen erillistä lampea, joissa luontaisena on mm. ahventa. Tarkempaa tietoa Manamansalon kalavesistä ja kalastusluvista saa osoitteesta eraluvat.fi.

Teeriniemen venesatama ja väylä pois käytöstä

(Päivitetty 21.5.2018)
Teeriniemen venesataman laituri ja satamaan johtava veneväylä on poistettu käytöstä turvallisuussyistä. Laituri on pahoin lahonnut, ja loukkaantumisvaara on siksi suuri. Sataman veneväylä on mataloitunut niin paljon, että ohjesyvyydet eivät enää riitä. Korjausmahdollisuutta ja sen vaatimaa rahoitusta selvitellään.

Valtio osti Oulujärven Ärjänsaaren 

(Päivitetty 12.2.2017)
Kainuun ELY-keskus on ostanut valtiolle metsäyhtiö UPM:ltä reilun 270 hehtaarin suuruisen Ärjänsaaren.

Valtioneuvoston asetuksella siitä perustetaan luonnonsuojelualue ja se siirtyy Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan. Virkistyskäyttö tulee jatkumaan.

Ärjänsaari kuluu Natura 2000-ohjelmaan ja valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Saaressa on rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja alueita.

Lue tarkemmin Ympäristöministeriön tiedotteesta.

Kalastus Oulujärvellä

(Päivitetty 12.2.2017)
Oulujärvi houkuttaa kalastajia ympäri vuoden. Ajankohtaisimmat tiedot vaadittavista luvista löydät Erälupien sivuilta (www.eraluvat.fi).

Tapahtumia Oulujärvellä