Asiakaspalvelu ja opastus

 • Oulujärven retkeilyalueen opastuspaikkana toimii Manamansalon leirintäalue (www.manamansalo.fi), jossa on telttapaikkojen lisäksi mökkimajoitusta, asuntovaunupaikkoja sekä ravintola. 
  • Vastaanotosta voi ostaa myös kalastuslupia. 
  • Muita palveluja ovat mm. tennis-, sulkapallo-, lentopallo- ja minigolf-mahdollisuudet sekä veneiden, polkupyörien ym. vuokraus.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Oulujärven retkeilyalueella

 • Oulujärven retkeilyalueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot 
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan retkeilyalueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

 • Kahvila- ja ravintolapalveluja on Manamansalon leirintäalueella.

Tulentekopaikat, keittokatokset, kodat ja tuvat

 • Polkujen varrella on tulentekopaikkoja, laavuja, kotia ja keittokatoksia. 
 • Oulujärven rannalla on tulentekopaikka Pantiokankaalla ja takkatupa Makkaraniemessä.
 • Kalastusalueelle rakennetut tulentekopaikat sijaitsevat Särkisen rannalla (kolme paikkaa, joista yksi laavu ja yksi kota) sekä Syväjärven ja Kota-Peuran rannalla. Iso-Peuran rannalla on takkatupa. 
 • Kuostonsaaren länsi- ja itäpäässä ovat Kuoston Kulman ja Säipän laavut sekä venelaiturit. Paikkoja yhdistää 4 km pitkä merkitty retkeilypolku. 
 • Kaarresalon pohjoispäässä ja Honkisen luoteisrannalla on kummassakin venelaituri, kota ja erilliset tulentekopaikat. 
 • Ykspiston ja Ylä-Mulkun saarissa on tulentekopaikat. 
 • Reimikarilla on autiotupa. 
 • Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla.

Juomavesi

Juomavettä saa Manamansalon leirintäalueelta.

Jätehuolto

 • Manamansalossa on ekopiste, jossa voi lajitella jätteet. 
 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet.   
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Jokaisen rakennetun tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Leirintäalue

Manamansalon leirintäalue (www.manamansalo.fi) on viiden tähden leirintäalue. Manamansalossa telttailu on sallittu vain leirintäalueella.

Telttailu ja laavut

Manamansaloa lukuunottamatta alueen saarissa tilapäinen leiriytyminen ja tulenteko on sallittu niille varatuissa paikoissa: 

 • Kuostonsaaren länsi- ja itäpäässä ovat Kuoston Kulman ja Säipän laavut 
 • Kaarresalon pohjoispäässä ja Honkisen luoteisrannalla on kummassakin venelaituri, kota ja erilliset tulentekopaikat. 
 • Ykspiston ja Ylä-Mulkun saarissa on tulentekopaikat.

Autiotuvat

Yöpyminen lähiseudulla

Lähiseudulla on useita majoituspalveluita tarjoavia yirtyksiä.

Varusteiden vuokraus

Manamansalon leirintäalue vuokraa mm. tennis- ja minigolfvarusteita, polkupyöriä, polkuveneitä ja soutuveneitä. Tarkemmat tiedot leirintäalueelta (www.manamansalo.fi), puh. (08) 874 138.

Liikuntaesteisten palvelut

Retkeilyalueella ei ole erityisiä liikuntaesteisten palveluja.

Veneilijöiden palvelut 

 • Oulujärvi on syvyyskartoitettu (retkeilyalue osana Oulujärveä). Oulujärvestä on Liikenneviraston (www.liikennevirasto.fi) tekemä merikartta. 
 • Valtaväylät on merkitty. 
 • Polttoaineen jakelua suoraan veneeseen ei ole. 
 • Manamansalossa on koko retkeilyaluetta palveleva venesatama. 
 • Kuostonsaaressa Kuoston Kulmassa, Kaarresalossa ja Honkisessa on laiturit.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Manamansalon saarella on kauppa, jossa toimii myös posti sekä kahvila-ravintola. Samassa paikassa on myös polttoaineen myynti.
 • Lähistöllä sijaitsevat mm. Manamansalon kirkko ja Kassu Halosen taidetalo.
 • Lisätietoja palveluista Vaalan kunnan sivuilta (www.vaala.fi).
Yhteistyötahojen palvelut Kainuun luonnonsuojelu- ja retkeilyalueilla

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 1,2  Mt (julkaisut.metsa.fi)