Luontoon.fi uutiset

Muuttuva ilmasto pakottaa sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin

Lapin ja Koillismaan kansallispuistojen taukopaikkojen perinteisesti talviaikaan tehty huolto- ja ylläpitotyö on arvaamattomien jäiden ja lyhentyneen jääpeitteisen ajan myötä vähintäänkin monimutkaistunut. Joidenkin huollettavien kohteiden saavuttaminen talviaikaan on käynyt jopa mahdottomaksi.

Lähde on avoinna talvisessa maisemassa. Taustalla on lumipeitteinen tunturi.
 

Taukopaikkojen huoltovarmuus on yksi esimerkki siitä, miten muuttuva ilmasto pakottaa sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin. Metsähallituksen Luontopalveluissa ei ole systemaattisesti varauduttu muuttuvan ilmaston vaikutuksiin. Tähän halutaan saada muutos kansainvälisen yhteistyön avulla. 

Abiskon kansallispuisto Ruotsissa, Reisan kansallispuisto Norjassa sekä Oulangan, Pallas-Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistot Suomessa ovat sopineet yhteistyöstä ja laatineet Interreg Aurora -ohjelmaan projektihakemuksen teemalla ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viestiminen pohjoisilla suojelualueilla”. 

Kansainvälisessä yhteistyössä tavoitellut tulokset voi tiivistää neljään kohtaan. Aluksi laaditaan moderneihin ilmastoennustemalleihin perustuvat ilmastoskenaariot pilotti-kansallispuistoille ja niiden lähiympäristöön. Varautumissuunnittelu pohjautuu näihin vaihtoehtoisten ilmastotodellisuuksien koonteihin.

Ilmastonmuutokseen varautumista pilotoidaan suojelualueiden käytön suunnittelutyössä, ja työhön osallistetaan vahvasti sidosryhmiä. Esimerkiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston osalta lopputuote voisi olla ”ilmasto-luontomatkailusuunnitelma” ja Oulangalla ”ilmasto-hoidon- ja käytön suunnitelma”.
Lisäksi hankkeessa kehitetään ilmastoviisaita ratkaisuja retkeilyn rakenteisiin. Asiakkaiden kanssa pohditaan yhdessä, minkälaisista ilmastoviisaista ratkaisuista tulevaisuuden taukopaikka rakentuisikaan? Asiakasviestintään tuodaan samoin uusia ilmastovastuullisuutta edistäviä keinoja ja sisältöjä.
Rahoituspäätöksen odotetaan saapuvan tammikuussa 2024. Pidättehän meille peukkuja - palaamme asiaan!

Lisätietoja