Luontoon.fi uutiset

Simojärven retkeilyreitillä uusitaan pitkoksia ja siltoja ja parannetaan reittimerkintöjä

Simojärven-Soppanan alueella sijaitsevan Simojärven retkeilyreitin rakenteita uusitaan tänä kesänä. Uusittavien rakenteiden kokonaisuus sisältää retkeilyreitillä parisenkymmentä pitkososuutta ja siltaa. Korjaustyöt tekee Ranuan kunta, jonka kanssa Metsähallituksen Luontopalvelut on solminut 10-vuotisen ylläpitosopimuksen alueen reittien ylläpidosta. Korjaustyöt ovat alkaneet 13.5.2024.

Kota ja tulentekopaikka, jossa on retkeilijöiden varusteita.

Ranuan kunta on aloittanut Simojärven alueella Yli-Soppanan ja Korvajokisuun välisen retkeilyreitin kunnostustyöt. Reitillä uusitaan pitkospuita, korjataan siltoja ja parannetaan reittimerkintöjä.

Korjausta vailla olevat pitkokset.Simojärven-Soppanan alue ei ole painopistealue ja sen käyntimäärät ovat alhaiset. Metsähallitus ei ole pystynyt panostamaan kohteeseen viime vuosina. Alueen rakenteet ovat jo pitkään olleet huonokuntoiset, ja ne olisi pitänyt turvallisuussyistä purkaa. Normaalista poiketen Simojärvi-Soppanan alueen rakenteiden ylläpito on annettu sopimuksella toiselle toimijalle. Tässä tapauksessa Ranuan kunta on ollut oma-aloitteinen kohteen rakenteiden kunnostamiseen. Ranuan kunta hankkii omakustanteisesti materiaalit ja työvoiman.

- On hienoa, että Ranuan kunta on ottanut tavoitteekseen kasvattaa alueellaan virkistyskäyttömahdollisuuksia ja tämän yhteistyön avulla saamme Simojärvi-Soppana alueen reittirakenteet kunnostettua lähivuosien aikana, Jarmo Asell Luontopalveluista toteaa.

Simojärven retkeilyreitin sillat ovat käyttökiellossa kunnostuksen aikana. Niiden korjauksen etenemisestä tiedotetaan Ranuan kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa.

Korjaustöiden jälkeen retkeilyreiteillä liikkuminen helpottuu. Ensi vuonna työt jatkuvat Paason alueella ja mahdollisesti vielä seuraavanakin vuonna. Uusia reittejä ei alueelle ole tulossa.

Simojärvi-Soppana on vesistöjä, harjumaisemia ja soita

Etelä-Lapissa Ranuan ja Posion kuntien alueella sijaitseva Simojärvi-Soppana on laajuudeltaan yli 70 neliökilometrin kokoinen alue, joka on erityisesti vesiretkeilystä ja patikoinnista pitävien suosiossa. Alueet tarjoavat myös talvella hyvät mahdollisuudet luonnossa virkistäytymiseen. Suomen 50. suurin järvi Simojärvi kuuluu lähes kokonaan Natura 2000 -alueverkostoon ja rantojensuojeluohjelmaan. Kohdetta lähin luonnonsuojelualue on Korouoman rotkolaakso Posiolla.

Järven rannan puussa on reittimerkintä. Mäntyjen takana häämöttää rakennelma.

- Ranuan kunnan puistopuoli on panostanut viime vuosina merkittävästi omien kohtien uudistamiseen ja parantamiseen. Myös kunnan alueella olevat muut virkistyskohteet on koettu tärkeäksi. Tämän vuoksi on lähdetty yhteistyössä Metsähallituksen kanssa kehittämään myös Simojärven-Soppanan aluetta. Kunnassa nähdään tärkeänä ylläpitää ja kehittää näitä Soppanan alueen reitistöjä, kertoo Mika Niemelä Ranuan kunnasta.

Ranuan kunnan kuntastrategiassa panostetaan muun muassa hyvinvoiviin kuntalaisiin, kohderyhminä hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset vauvasta ikäihmisiin sekä elinvoimaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan sekä matkailun edistämiseen vahvuuksina luonto ja eläinpuisto.

Lisätietoja: