Luontoon.fi uutiset

Sanginjoen luonnonsuojelualueen urakoitsija on valittu

Metsähallituksen Luontopalvelut on kilpailuttanut Oulussa sijaitsevan Sanginjoen luonnonsuojelualueen laajan rakennushankkeen. Kumppaniksi on valittu paikallinen VP Purku Oy. Sanginjoen luonnonsuojelualue uudistetaan kokonaan laajojen ja perusteellisten kehitys- ja rakentamistöiden myötä.

Ilmakuva talvisesta metsästä. Rannassa on laavu ja sen edessä tulentekopaikka.
 

Metsähallituksen Luontopalvelut on valinnut oululaisen VP Purku Oy:n kumppaniksi toteuttamaan Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämis- ja rakentamistoimia. Urakassa on kyse suuresta ja merkittävästä kokonaisuudesta. VP Purku Oy vastaa vanhojen taukopaikkojen purkamisesta ja rakentaa tilalle uudet neljään kohteeseen Sanginjoella: Isokankaalle, Sadinkoskelle, Myllykoskelle ja Korpilammelle. Koko Sanginjoen kehittämiseen sisältyy myös muun muassa uusien reittien ja pysäköintialueiden toteutus, elämyspolun toimintapisteiden rakentaminen, taukopaikkojen rakenteiden uusiminen sekä koko alueen maastoviitoituksen ja maantieopastuksen toteutus kohteelle.

Vanhojen taukopaikkojen lisäksi myös muita vanhoja huonokuntoisia rakenteita puretaan. Asiakasturvallisuuden parantaminen ja varmistaminen on keskeinen asia Sanginjoen uudistuksia toteuttaessa. Ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen huomioidaan useissa kohdissa muun muassa lisäämällä esteettömiä palveluita alueella.

Urakan arvo on 1,6 miljoonaa euroa. Kaikille avoin Sanginjoen urakan kilpailutus toteutettiin julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä (hankintailmoitukset.fi). Määräajassa kilpailutukseen tuli kahdeksan tarjousta.

- Seuraavaksi teemme yhdessä urakoitsijan kanssa tarkemman suunnitelman ja aikataulun töiden toteutukselle, kertoo kenttäpäällikkö Jouni Kosonen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Mahdollisista liikkumiseen ja retkeilyyn liittyvistä muutoksista alueella tiedotetaan hyvissä ajoin verkkosivuilla www.luontoon.fi/sanginjoki sekä paikan päällä maastossa olevilla kylteillä. Työt ajoittuvat pääasiassa vuodelle 2024 ja valmistuvat tämän urakan tiimoilta syksyllä 2024.  

Sanginjoki tulee olemaan luonnonsuojelun ja ennallistamisen näyteikkuna sekä ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden mallikohde. Noin 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitseva Sanginjoen luonnonsuojelualue muodostaa 2 500 hehtaarin metsäisen luontokohteen, jota kehitetään ja rakennetaan luontoarvot huomioiden.

Tähän mennessä Sanginjoella on muun muassa uusittu kolme kilometriä pitkospuureittiä ja rakennettu kaksi kilometriä uutta polkua osittain sorastamalla.

Lisätietoja