Luontoon.fi uutiset

Sanginjoen luonnonsuojelualueen rakennustöiden kilpailutus on nyt käynnissä

Metsähallituksen Luontopalvelut kilpailuttaa Oulussa sijaitsevan Sanginjoen luonnonsuojelualueen laajan rakennushankkeen. Kyseessä on kansainvälisen tason luontomatkailukohteen ja lähivirkistysalueen perusteellinen kehittäminen muun muassa uusimalla reittejä, pysäköintialueita, taukopaikkoja ja opastusta.

Kahden lankun levyiset pitkokset sammalpeitteisen metsän keskellä.
 

Oulussa sijaitseva Sanginjoen luonnonsuojelualue uudistetaan kokonaan laajojen ja perusteellisten kehitys- ja rakentamistöiden myötä. Sanginjoki tulee olemaan luonnonsuojelun ja ennallistamisen näyteikkuna sekä ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden mallikohde. Nyt alueen maanrakennus- ja rakentamistöihin etsitään osaavaa ammattilaista julkisella kilpailutuksella. Kokonaisvaltaiseen urakkaan sisältyy uusien reittien ja pysäköintialueiden toteutus, elämyspolun toimintapisteiden rakentaminen, taukopaikkojen rakenteiden uusiminen sekä koko alueen maastoviitoituksen ja maantieopastuksen toteutus kohteelle. Urakan tarjouspyyntö on kaikille avoinna ja löytyy julkisten hankintojen Hilma-järjestelmästä (hankintailmoitukset.fi).

Sanginjoen luonnonsuojelualueen kilpailutuksessa on kyse merkittävästä ja suuresta kokonaisuudesta. Noin 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitseva Sanginjoen luonnonsuojelualue muodostaa 2 500 hehtaarin metsäisen luontokohteen, jota kehitetään ja rakennetaan luontoarvot huomioiden.

- Sanginjoki edustaa maakunnan suurinta satsausta luonnonsuojeluun sekä retkeily- ja virkistyskäyttöön pitkään aikaan huomioiden nyt tehtävien muutosten laajuus, toteaa kenttäpäällikkö Jouni Kosonen.

Luonnonsuojelualueen kehittämissuunnitelmassa on huomioitu Oulun seudun tiheän ja kasvavan asutuskeskittymän tarpeet samalla, kun luodaan uutta ja hienoa kohdetta. Oulun seutu tulee saamaan Sanginjoesta kansainvälisen tason luontomatkailukohteen ja lähivirkistysalueen. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on tehdä Sanginjoen luonnonsuojelualueesta ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden esimerkkikohde. Alueen kehittämisen päätavoitteisiin kuuluu myös asiakasturvallisuuden parantaminen.

- Asiakasturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty uusimalla huonossa kunnossa olleet pitkospuut muun muassa Korpilammen kierrokselta, rakentamisen erityisasiantuntija Ville Nikkinen kertoo.

Ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden mallikohde

Ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen huomioidaan useissa kohdissa ja konkreettinen esimerkki tästä on Korpikoskelle Sanginjoen rantaan rakennettava nykyistä paremmin varusteltu taukopaikka, joka on mahdollista varata käyttöön. Loppulaan puolestaan tulee esteetön, suuntaansa 800 metriä pitkä elämyspolku, jonka sisältö kuvailutulkataan. Elämyspolulla esitellään Sanginjoen luontoa kahdeksalla toimintapisteellä perehtymällä alueen metsään ja sen eliöihin.

- Polku on todella monipuolinen elämyspolku, sillä siellä voi kiivetä isokokoisen leppäkertun selkään, tunnistaa ruokasieniä muistipelin avulla, määrittää hyönteislajeja tunnistuskaavion avulla tai ihastua vedenalaiseen elämään. Myös eläinten jälkiin ja tikkojen pesäkolojen hyödyntäjiin pääsee tutustumaan, virkistyskäytön erityisasiantuntija Ulla Matturi listaa.

Sanginjoen taukopaikat rakennetaan jo suunnitellun uuden ilmeen mukaisesti ja alueen kasvavia käyntimääriä vastaavaksi. Kahdesta taukopaikasta: Sadinkoskesta Sanginjoen varressa ja Isokankankaasta Isonkankaanjärven rannalla, tehdään esteettömiä ja molemmille taukopaikoille pääsee uusilta pysäköintialueilta esteetöntä reittiä pitkin. Uudet taukopaikat mahdollistavat tulenteon myös maastopalovaroituksen aikaan, sillä tulisijat sijaitsevat hormillisissa katoksissa.

Lisätietoja