Luontoon.fi uutiset

Pohjoisen Keski-Suomen kansallispuistoissa vilkas alkuvuosi

Vuoden alkupuoliskolla 1.1.–31.7.2023 Pyhä-Häkin ja Salamajärven kansallispuistoissa oli viime vuotta vilkkaampaa. Leivonmäen kansallispuistossa käyntimäärä pysyi jokseenkin samana, mutta Etelä-Konnevedellä jäätiin viime vuoden lukemista erityisesti vesillä. Valtakunnan tasolla kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat 2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Sen sijaan verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan kasvua oli 14 prosenttia. 

Aikuinen ja lapsi seisovat rakkakivikon keskellä kulkevalla pitkospuupolulla.
 

20-vuotisjuhlavuottaan viettävässä Leivonmäen kansallispuistossa käyntejä oli vuoden 2023 alkupuolella jokseenkin saman verran kuin vuotta aiemmin. Talvella kävijöitä oli viime vuotta vähemmän, mutta kesällä puolestaan enemmän. Sama vuodenaikaisilmiö näkyi myös Pyhä-Häkissä. Siellä alkuvuoden kokonaiskäyntimäärä oli vilkkaan kesän ansiosta 7 prosenttia viime vuotta suurempi. Salamajärvellä kasvua oli 6 prosenttia. Muista Keski-Suomen kansallispuistoista poiketen, Salamajärvellä kasvua oli myös helmikuussa.

”Vaellusten suosio näyttää nousseen niin talvella kuin sulan maan aikana. Salamajärven kansallispuiston ja lähialueen pitkät retkeilyreitit mahdollistavat useamman yön mittaiset vaellukset metsäpeurojen mailla”, Koirasalmen luontotuvan yrittäjä Maarit Kirvesmäki kertoo.

Etelä-Konneveden kansallispuistossa huhti- ja toukokuu olivat tänä vuonna edellisvuotta vilkkaammat. Kesä-heinäkuussa taas jäätiin selvästi edellisvuodesta, mikä käänsi alkuvuoden käyntimäärän 11 prosenttia viime vuotta pienemmäksi.

”Erityisesti järvikohteissa sesonkiin osuva epävakaa sää vaikuttaa usein käyntimääriin vähentävästi”, arvioi Metsähallituksen erityisasiantuntija Maija Mikkola.

Retkeilybuumi jatkuu edelleen vahvana Suomessa

Suomen 41 kansallispuistossa vierailtiin kaikkiaan 2,3 miljoonaa kertaa tammi-heinäkuussa vuonna 2023. Käyntimäärät kasvoivat 2 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

”Retkeilybuumi jatkuu edelleen vahvana ja pandemian aikana syntynyt luontoharrastuskipinä ei ole sammunut. Verrattuna aikaan ennen koronaa eli vuoteen 2019, on kansallispuistojen käyntimäärissä kasvua 14 prosenttia”, kertoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta. Keski-Suomen puistoissa vastaava kasvu oli 6 prosenttia.

Käynnit Keski-Suomen kansallispuistoissa tammi-heinäkuussa 2023 (muutosprosentti vuoteen 2022 verrattuna)

Lisätietoja