Luontoon.fi uutiset

24 tuntia Bioblitz-lajijahtia Nuuksion kansallispuistossa 11.-12.8. – eliölajien etsimistä vuorokauden ympäri

Perjantaina 11.8.2023 lähtee liikkeelle kymmeniä lajiasiantuntijoita Nuuksion kansallispuistoon. Suomen huippuasiantuntijat aloittavat kuumeisen etsinnän pitkin Nuuksiota: tavoitteena on löytää kansallispuistosta 24 tunnin aikana niin monta eliölajia kuin mahdollista. Lajikartoitusmaraton antaa kertarysäyksellä runsaasti uutta tietoa luonnonsuojelualueen luonnosta. 

Saikurahaapsanen.

Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää Bioblitz-lajijahdin ja mukana on runsaasti sekä Metsähallituksen omia että ulkopuolisia asiantuntijoita. Osaamista löytyy esimerkiksi putkilokasveista, sammalista, sienistä, jäkälistä, linnuista, kovakuoriaisista, pistiäisistä, kaksisiipisistä, nivelkärsäisistä, perhosista ja monista muistakin ryhmistä.

Nuuksion kansallispuisto - arvokasta lajistoa ja virkistyskäyttöä

Vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnin mukaan Suomen lajeista uhanalaisia on jo 12 prosenttia. Yksi suurimmista uhanalaisuuden syistä on elinympäristöjen katoaminen ja heikkeneminen.

Kesäinen keto.Nuuksion kansallispuisto tarjoaa kävijöilleen retkeilypaikat, mutta sen lisäksi peräti 53 neliökilometrin laajuinen luonnonsuojelualue tarjoaa valikoiman mitä moninaisimpia arvokkaita elinympäristöjä: vanhoja metsiä, ketoja, korpia, erilaisia vesiä - lukemattomille eri lajeille.

Osaa elinympäristöistä täytyy hoitaa tai kunnostaa, jotta ne ja niihin sitoutunet lajit eivät katoa. Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää Nuuksiossa arvokkaiden perinneympäristöjen hoitoa, ennallistaa ojitettuja soita ja toteuttaa metsän ennallistamispolttoja.

Yleisötilaisuus Haltiassa lauantaina 12.8.2023

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua luontoammattilaisiin, esittää kysymyksiä ja kuulla ja nähdä kuvia mielenkiintoisista löytyneistä lajeista. Lajijahdin tuloksia ja tuoreita tunnelmia pääsee kuulemaan lauantaina 12.8.2023 kello 13.00–14.30 Suomen luontokeskus Haltiassa.

Välkkyludekääpä.

Lajijahdin etenemistä voi seurata myös koko tapahtuman ajan Nuuksion kansallispuiston (facebook.com) ja Haltian (facebook.com) ja LuontoTyyppien Facebook-sivuilta sekä Luontoon.fi-Instagramissa

Bioblitzin jälkeen määritetään vielä lajit, joita ei voitu tunnistaa tapahtuman aikana. Lopullinen löytyneiden lajien lista julkistetaan 1.10.2023.

Mikä on BioBlitz? 

Metsänätkelmä. Bioblitz on vuorokauden mittainen lajikartoitustapahtuma, jossa tietyltä alueelta pyritään 24 tunnin aikana löytämään ja tunnistamaan niin monta eliölajia kuin mahdollista. Tapahtumalla tuodaan esille lajitiedon tarpeellisuutta, lajien hyväksi tehtyä työtä ja tutustutetaan ihmisiä luonnon erikoisuuksiin. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 Yhdysvalloissa, mistä se on levinnyt ympäri maailmaa.

Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää Bioblitzin vuosittain jossakin kansallispuistossa tai muulla suojelualueella.  Tähän mennessä lajeja on kartoitettu Liesjärven, Saaristomeren, Pallas-Yllästunturin, Hossan, Kolin, Pyhä-Luoston ja Riisitunturin kansallispuistoissa ja Pähkinäisten saarella. 

Nuuksion luonnon ihmeitä voit tapahtuman aikana seurata somessa tunnisteella #bioblitz

Lisätietoja: