Luontoon.fi uutiset

Vältä liikkumista: Metsähallitus ennallistamispolttaa Leppävirran Kiviniemellä

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää polttamalla Leppävirran Kiviniemellä tänään 6.6. Polton aikana syntyy runsaasti savua, joka on havaittavissa kaukaa. Sivullisia pyydetään pysymään poissa polttoalueen tuntumasta töiden aikana. Ennallistamispoltot valmistellaan aina huolellisesti, ja polttoaluetta jälkivartioidaan, kunnes palopesäkkeitä ei enää ole.

Mies sytyttään maastoa palamaan.

Metsähallitus ennallistaa Kiviniemessä metsäluontoa polttamalla yhteensä noin kahdeksan hehtaarin suuruisella alueella. Kiviniemi sijaitsee noin 15 kilometriä Leppävirran kunnan keskustasta länteen.

Polttomaasto on puustoltaan mäntyvaltaista entistä kasvatusmetsää. Ennallistamispolton yhteydessä toteutetaan myös metsäpaloihin liittyvää tutkimusta.
Kiviniemi on palojatkumoalue, jolla tehdään ennallistamispolttoja tasaisin väliajoin. Osa Kiviniemestä kuuluu Sorsaveden saaristo -nimiseen Natura 2000 -alueeseen.

Ennallistamispoltot jäljittelevät luontaisia metsäpaloja

Ennallistamispolttojen tarkoitus on monipuolistaa metsiä elinympäristöinä. Tuli on ollut olennainen osa pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsien luontaista kehityskulkua.

Ennallistamispoltoilla jäljitellään luontaisia metsäpaloja, ja polttojen avulla metsiin muodostuu kuollutta ja hiiltynyttä puuta, joita moni uhanalainen laji tarvitsee. 

Nykyään metsäpalojen vaikutukset metsien monimuotoisuuteen ovat vähentyneet tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Ainoa keino ylläpitää metsäpaloja tarvitsevien ja siitä hyötyvien lajien elinympäristöä on polttaa metsää hallitusti.

Ennallistamispolttojen jälkeen poltetuilla alueilla alkaa usein kasvaa monipuolisempaa elävää puustoa. Ennallistamispoltoista hyötyvät muun muassa paloista ja lahopuusta riippuvaiset hyönteis- ja sienilajit, mutta myös kasvit ja linnut.

Kiviniemen ennallistamispoltto on osa Life2Taiga-hanketta, jonka tavoitteena on ennallistaa metsiä Suomessa ja Ruotsissa ennallistamispolttojen avulla vuosina 2022–2028. 

Lisätietoja

Hankelogoja.