Luontoon.fi uutiset

Uudet digipalvelut kannustavat liikkeelle luontoon – Metsähallituksen sovellus tuo ulkoilukohteet kaikkien ulottuville

Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää valtakunnallista digitaalista palvelua, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden ulkoiluun liittyviä kohteita, reittejä ja palveluja. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään itselleen sopivia ulkoilumahdollisuuksia entistä helpommin. Palvelujen kehittäminen on osa viime vuonna julkaistua kansallista luonnon virkistyskäytön strategiaa. Uusi sovellus ja verkkopalvelu tulevat maksutta kaikkien käyttöön vuoden 2024 aikana.

Kädessä kännykkä, jossa näkyy kuvaesimerkki tulevasta palvelusta.

Metsähallituksen Luontopalvelut uudistaa kansallispuistoja ja muita Metsähallituksen retkikohteita esittelevän suositun Luontoon.fi -verkkopalvelun ja kehittää sen rinnalle Luontoon-mobiilisovelluksen. Uusi verkkopalvelu ja sovellus tuovat mm. kuntien ja yhdistysten ylläpitämät ulkoilu- ja retkikohteet samaan palveluun valtion mailla olevien kohteiden kanssa. Näin luontoon mielivän ei tarvitse etsiä tietoja eri palveluista, vaan esimerkiksi oman lähialueen ulkoilureitit löytyvät helposti samasta paikasta. 

Hyvinvointia ja terveyttä luonnosta 

Uusien digipalvelujen kehittäminen on osa kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian toimeenpanoa. Strategia laadittiin 2022 ensimmäistä kertaa Suomessa ja se ulottuu vuoteen 2030 saakka. Sen päämääränä on auttaa kansalaisia voimaan paremmin, yhteydessä luontoon ja sitä arvostaen.  

”Uusien Luontoon-palveluiden pääajatus on ’yhden luukun periaatteella’ tarjota Suomen luonnossa liikkuville kaikki tarvittava tieto ulkoilumahdollisuuksista ja virkistyspalveluista.  Luontoon-palvelut ovat luonnon virkistyskäytön strategian toteutumisen keskeisimpiä toimenpiteitä,” sanoo Miliza Malmelin, luonnon virkistyskäytön strategian koordinaatioryhmän puheenjohtaja ympäristöministeriöstä.   

Aikuinen ja kaksi lasta polulla. Taustalla jäkäläkangasta ja mäntymetsää.

Uusien palvelujen avulla halutaan lisätä hyvinvointia luonnossa liikkumisen kautta sekä turvata luonnonarvojen säilyminen tuleville sukupolville.
 
”Haluamme luoda helppokäyttöisen palvelun, joka innostaa kaikki virkistäytymään Suomen luonnossa riippumatta omista harrastuksista, motiiveista tai kyvyistä,” kertoo uusien palvelujen kehittämisestä vastaava Niko Tynkkynen Metsähallituksesta.

Erilaisille ulkoilijoille sopivat luontokohteet löytyvät entistä helpommin

Uudet Luontoon-palvelut esittelevät monipuolisesti käyttäjän lähialueella sijaitsevia luontokohteita kasvattaen tietoisuutta erilaisista virkistysmahdollisuuksista. Palveluissa näkyvät mm. retkeily- ja ulkoilualueet, reitit, nähtävyydet sekä palvelurakenteet, kuten tulipaikat, laavut ja laiturit.  

Retkeilijät ja koira ylittämässä siltaa. Taustalla syksyistä metsää.
 
Kohteita voi tarkastella ja etsiä käyttäjän tarpeiden mukaan: käyttäjä voi hakea vaikkapa maastopyöräilyyn tai melomiseen sopivia kohteita aina pienistä retkeilykohteista kansallispuistoihin. Kohteiden haussa ja esittelyssä huomioidaan saavutettavuus, esteettömyys ja paikalliset olosuhteet. Lähialueen esittämisessä hyödynnetään paikannusta ja karttasisältöjä. Uudet palvelut voivat kannustaa luontoretkelle myös kohdennetulla viestinnällä esimerkiksi kiinnostavista uusista kohteista tai ajankohtaisista tapahtumista. 

Kestävää ja vastuullista luonnon virkistyskäyttöä edistämässä  

Uudet Luontoon-palvelut motivoivat ja ohjaavat luonnossa liikkujia toimimaan oikein luonnon hyvinvoinnin ja oman turvallisuuden näkökulmasta mm. retkietikettiin, jokaisenoikeuksiin ja kohdekohtaisiin sääntöihin perustuen. Palvelu tukee tarvittavien taitojen oppimista sekä tarjoaa tietoa luonnosta, mikä edistää luontosuhteen syventymistä. Palvelu voi auttaa myös helpottamaan ruuhkia suosituilla alueilla ja vähentämään suuren kävijämäärän haittoja luonnolle tarjoamalla tietoa kävijämääristä kohteilla eri aikoina ja ehdottamalla vaihtoehtoisia reittejä.  

Uusia palveluja kehitetään yhteistyössä – asiakkaat vahvasti mukana  

Uudet palvelut kehitetään Metsähallituksen johdolla yhteistyössä ympäristöministeriön, Jyväskylän yliopiston ja ulkoilujärjestöjen kanssa. Asiakkaiden näkökulma on tärkeä, ja palvelujen kehittämisessä hyödynnetäänkin Metsähallituksen uutta erä- ja luontoyhteisöä. Ympäristöministeriö koordinoi luonnon virkistyskäytön strategian toteutumista. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta hallinnoi ja kehittää valtakunnallista ja julkista liikunnan paikkatietojärjestelmää Lipasta.

Palvelujen tietosisältöä ylläpitävät liikuntapaikkojen vastuuhenkilöt kunnissa, virkistysalueyhdistykset, ulkoilujärjestöt sekä muut liikuntapaikkojen omistajat. Keskeinen yhteistyökumppani järjestöjen kanssa tehtävässä työssä on Suomen Latu.

Lisätietoja