Luontoon.fi uutiset

Saimaan norppasaariston hakuprosessi UNESCOn maailmanperintökohteeksi on keskeytetty

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n maailmanperintöpaneelin esiarvion mukaan Saimaan norppasaaristolla ei todennäköisesti olisi edellytyksiä tulla nimetyksi UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Paneeli ei suosittele Suomen tekevän kohteesta nimeämisesitystä. Metsähallitus ja ympäristöministeriö ovat sopineet hakemusvalmistelun keskeyttämisestä.

Saimaannorppa.

Esiarvioinnissa Saimaan norppasaaristoa verrattiin muihin vastaaviin järviekosysteemeihin maailmassa sekä maailmanperintöluettelossa jo oleviin kohteisiin. Maailmanperintöpaneeli ei pitänyt arviossaan todennäköisenä, että Saimaan norppasaaristot osoittautuisi laajemmassa kansainvälisessä vertailussa erityisen merkittäväksi kohteeksi. Samankaltaisia järviekosysteemejä esiintyy jo luettelossa, ja muut kohteet näyttäytyivät suurempina, monimuotoisempina ja erämaisempina.

”Esiarviointi valotti hyvin Saimaan suojelun kokonaistilaa kokeneen ulkopuolisen tarkastelijan silmin. Suomea kannustettiin tekemään lisää laji- sekä luontotyyppi-inventointeja Saimaan alueella etenkin vesi- ja rantaluonnosta. Saimaalla olisi arvion mukaan paremmin tunnistettava saimaannorpan lisäksi muidenkin lajien tärkeät elinympäristöt ja turvattava niiden säilyminen”, kertoo erityisasiantuntija Ilona Latsa ympäristöministeriöstä. 

Saimaannorpan rinnalle olisi hakemukseen kaivattu muitakin poikkeuksellisia, kotoperäisiä tai maailmanlaajuisesti harvinaisia lajeja ja luontotyyppejä. Saimaan norppasaaristojen suunnitelmaa olisi pitänyt laajentaa kattamaan koko Saimaan eliöyhteisö. Lisäksi esiarviossa pidettiin alueen nykyistä maankäyttöä haasteellisena Saimaan eheyden ja koskemattomuuden kannalta. Tyypillisesti vastaavat luonnonperintökohteet ovat hyvin luonnontilaisia ja erämaisia. 

Maailmanperintökohteiden edellytetään olevan yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita kohteita. Kohteiden tulee täyttää vähintään yksi maailmanperintöluettelon kymmenestä valintakriteeristä. Arviointikriteeristö on tiukka, ja Suomi kilpailee luonnonperinnön osalta laajan boreaalisen vyöhykkeen kohteiden kanssa.

”Esiarvioinnista saatu palaute oli meille iso pettymys. Kiitämme kaikkia hakuprosessiin jo tähän saakka osallistuneita. Tehty työ ei kuitenkaan mene hukkaan, vaan verkostot säilyvät ja kyselyjen tuloksia tullaan hyödyntämään norppien ja Saimaan suojelutyössä. Myös IUCN:n maailmanperintöpaneeli kehotti meitä jatkamaan saimaannorpan, sen elinympäristön sekä koko Saimaan järviekosysteemin suojelua”, maankäytön asiantuntija Meeri Koivuniemi Metsähallituksesta kertoo.

Suomi pyrki lisäämään Saimaan norppasaaristot UNESCOn maailmanperintöluetteloon, minkä tueksi haettiin IUCN:n esiarviointia. Esiarvioinnin tarkoitus on tukea jäsenvaltioita laadukkaiden nimeämisesitysten laadinnassa sekä arvioida kohteiden edellytyksiä tulla nimetyksi maailmanperintöluetteloon. IUCN:n konsultti laati esiarvioitaan vuoden 2022 aikana ja luovutti sitten raportin IUCN:n maailmanperintöpaneelin arvioitavaksi. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus sopivat yhdessä hakemusvalmistelun lopettamisesta maailmanperintöpaneelilta saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja