Luontoon.fi uutiset

Liesjärven kansallispuistossa harvennetaan puustoa kesän 2024 ennallistamispolttoa varten

Metsän ennallistamispolttoja jatketaan Liesjärven kansallispuistossa myös kesällä 2024, jos säät sallivat. Polttokohdetta valmistellaan puuston harventamisella nyt loppuvuodesta 2023. Tuleva polttokohde sijaitsee kansallispuiston pohjoisosassa Peukalolammen ja Pikku-Katavalammen välissä. 

Kartta, johon on merkitty harvennettava alue.

– Polttokohde valmistellaan polttoa varten puuston osittaisella ja epätasaisella harvennuksella. Puuston käsittelyn tavoitteena on tasaisen, talousmetsämäisen puustorakenteen rikkominen sekä maassa olevan palokuorman lisääminen, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ari Lahtinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Sikomäenpolkua ei voi käyttää välillä Katavalammintie–Sikomäki (n. 400 m) valmisteluhakkuun ollessa käynnissä, mikä vie 3–4 päivää, muistuttaa Lahtinen.

Puuston harventaminen on tarpeen myös ennallistamispolton turvallisen toteuttamisen takaamiseksi. Hakkuu tehdään siten, että puusto jää poltettavalle alueelle epätasaisesti, paikoin tiheämpään ja paikoin harvempaan asentoon. Tasaista harvennusjälkeä vältetään. Polttoalueen ympärille kaivetaan vielä palokuja tarvittaviin osin, jolta poistetaan 1–2 metrin leveydeltä kaikki palava aines. Toimenpidealueen pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria.

Palaneelle metsäalueelle ruiskutetaan vettä.

Apua lajistolle, joka tarvitsee palanutta puuainesta

Metsän ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle. Liesjärven kansallispuisto on nk. palojatkumoalue, jolla metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän ekologiaa. Metsän polttaminen on luontaisia metsäpaloja jäljittelevä, tärkeä ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi.

Toimenpiteet toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Ennallistamispoltto kuuluu myös EU:n rahoittamaan Taiga2LIFE -projektin toimntaan.

Lisätietoja

Taiga-hankkeen logot.