Luontoon.fi uutiset

Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat tekevät akustisia mittauksia Kolin kansallispuiston Pirunkirkolla

Kolin Pirunkirkko on Suomen tunnetuimpia luolia. Meneillään oleva tutkimus tarkastelee Pirunkirkkoa ja siihen liittyviä perinteitä akustiikan näkökulmasta. Tutkimuksen rahoittavat Suomen Akatemia ja Koneen säätiö.

Tutkija virittelee tutkimuslaitetta kapeaseinäisessä luolassa.Perinteen mukaan Pirunkirkko, joka on vaaran sisään johtava kallionhalkeama, oli aikoinaan tietäjien ja noitien kokoontumispaikka. Nykyisin paikkaa käyttävät perinneuskontojen harjoittajat, jotka järjestävät luolan perällä rummutusrituaaleja.

Tutkimus tarkastelee Pirunkirkkoa ja siihen liittyviä perinteitä akustiikan näkökulmasta. Vuosina 2019 ja 2020 luolassa on suoritettu akustisia impulssivastemittauksia, koottu paikkaan liittyviä arkistolähteitä sekä haastateltu paikallista šamanismin harjoittajaa. Nyt luolassa toteutetaan laserkeilaus, jonka avulla tilasta voidaan luoda digitaalinen 3D-malli.

"Tähän mennessä saatujen tulosten mukaan Pirunkirkon perimmäisessä osassa on havaittavissa voimakas resonanssi-ilmiö. Nk. seisova aalto halkeaman vastakkaisten seinämien välillä tuo kuuluviin tilan oman ominaistaajuuden 231 Hz, joka jää soimaan erilaisten hälyäänten tai samalla taajuudella lauletun sävelen jälkeen", Helsingin yliopiston dosentti Riitta Rainio kertoo. "Arkisto- ja haastatteluaineistossamme tätä akustista ilmiötä ei mainita ollenkaan, mutta kerrotaan kylläkin luolan “hengestä", "erityisestä energiasta" ja "uusista näköaloista", jotka rummutus saa avautumaan", Rainio jatkaa ja toteaa, että nämä tulokset johtavat pohtimaan, kuinka kulttuuriset viitekehykset ohjaavat aistihavaintojamme johtaen erilaisiin kokemuksiin ja tulkintoihin.

Metsähallituksen erityisasiantuntija Katja Vuorensyrjä on innostunut tutkimusprojektista. "Akustiikan tutkimus Pirunkirkossa antaa meille aivan uudenlaisen kulman pohtia tunnetun käyntikohteemme vaikutusta kokijaansa niin nykyään kuin menneinä aikoina. Pyrimme tuomaan uutta tutkimusta esille myös kansallispuistossa ja luontokeskus Ukossa", Vuorensyrjä kertoo.

Lisätietoja

  • Tutkijat:
    • Riitta Rainio, dosentti, Helsingin yliopisto, Kulttuurien osasto/arkeologia
    • Jami Pekkanen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Digitaalisten ihmistieteiden osasto/kognitiotiede
    • Elina Hytönen-Ng, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan Tutkimuslaitos 
  • Acoustics of Sacred Sites (helsinki.fi)
  • Kolin kansallispuisto