Luontoon.fi uutiset

Aulangon kävijätutkimus 2023 valmistui – kävijät tyytyväisiä

Hämeenlinnassa sijaitsevan Aulangon luonnonsuojelualueen kävijätutkimus on valmistunut. Vuosina 2016-2017 toteutettuun kävijätutkimukseen verrattuna ensikertalaisten osuus kasvoi 10 prosenttiyksikköä ja keskimääräinen rahankäyttö jopa 50 prosenttia. 

Nainen ja mies istuvat kesällä ulkona pöydän vierellä. Taustalla on näkötorni.

Aulangon luonnonsuojelualueen kävijätutkimus toteutettiin 1.2.–23.10.2023 ja vastauksia saatiin yhteensä 486 kappaletta. Kokonaiskäyntimäärä Aulangolla oli 377 800 vuonna 2023. Kävijätutkimus antaa tärkeää tietoa muun muassa kävijärakenteesta sekä kävijöiden mielipiteistä ja rahankäytöstä alueen kehittämisen tueksi. Edellinen kävijätutkimus alueella tehtiin vuosina 2016–2017.

Aulangon kävijöistä 62 % oli kotimaisia matkailijoita, 33 % paikallisia eli Hämeenlinnassa asuvia ja 4 % ulkomaisia matkailijoita. Vastaajista 36 % oli tällä käynnillään alueella ensimmäistä kertaa.

”Ensikertalaisten määrän kasvu ilahduttaa. Yhtenä syynä tähän voi olla Aulangon luonnonsuojelualueen saavutettavuus myös julkisilla liikennevälineillä. Rautatieasemalta pääsee suoraan paikallisbussilla Aulangon luontoliikuntakeskukselle, mikä on todella hienoa”, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen virkistyskäytön asiantuntija Anne Halla-aho.

Rahankäyttö käyntikertaa kohden noussut

Matkailijat käyttävät entistä enemmän rahaa Aulangon luonnonsuojelualueella vieraillessaan. Tutkimukseen vastanneet kuluttivat Hämeenlinnassa keskimäärin 44 euroa käyntikertaa kohden, mikä oli noin 15 euroa enemmän kuin edellisellä tutkimuskerralla. Vuoden 2023 käyntimäärällä laskettuna Aulangon luonnonsuojelualueen tuottama kokonaistulovaikutus paikallistalouteen oli noin 18,7 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 161 henkilötyövuotta.

”Aulangon luonnonsuojelualueen lisäksi vastaajat olivat vierailleet myös mm. Hämeen linnassa, Scandic Aulangolla, Sibeliuksen Metsässä ja Aulangon luontoliikuntakeskuksella”, Anne Halla-aho kertoo.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä maiseman vaihtelevuuteen, yleiseen siisteyteen ja ulkoilureitistöihin. Myös palveluiden määrään oltiin pääasiassa (92 %) joko melko tai erittäin tyytyväisiä. Heikoimmat arviot saivat välinevuokraus ja yrittäjien tuottamat ohjelmapalvelut. Toivottuina lisäpalveluina kävijät nostivat esiin roskikset, käymälät, laajennukset aukioloaikoihin sekä parannukset opasteisiin ja viitoituksiin. Aulangon luonnonsuojelualueen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,27.

Liki 90 % vastaajista koki psyykkisen hyvinvointinsa lisääntyneen

Vastaajista 88 % arvioi psyykkisen hyvinvointinsa lisääntyneen vähintään jonkin verran. Fyysistä hyvinvointia käynti lisäsi 84 % mielestä ja sosiaalista hyvinvointia 79 % mielestä. Käynnin terveys- ja hyvinvointivaikutusten rahalliseksi arvoksi kävijät antoivat keskimäärin vastaukseksi 168 euroa, mediaanin ollessa 30 euroa.

Peräti 97 % vastaajista koki, että luonnonympäristö vastasi heidän ennakko-odotuksiaan melko hyvin tai erittäin hyvin. Kehittämistoiveina nousivat esille muun muassa esteettömät palvelut.

Kävijätutkimuksen lisäksi Aulangon hyvinvointivaikutuksista on valmistumassa myös opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä.

Lisätietoja