Luontoon.fi uutiset

Sompion luonnonpuisto saamassa uuden järjestyssäännön – luonnoksesta voi lausua

Metsähallitus on valmistellut Sodankylässä sijaitsevan Sompion luonnonpuiston järjestyssääntöluonnoksen.  Järjestyssääntö kertoo, mitä tiukasti suojelulla alueella saa ja ei saa tehdä. Metsähallitus ehdottaa luonnoksessa, että Sompiojärvellä saisi liikkua nykyistä vapaammin.

Korkealta kiviseltä huipulta avautuu näkymä alas isoille järville. Hirsisen tuvan lähellä lintu.

Sompion luonnonpuiston järjestyssäännöstä voi antaa lausunnon 2.12.2023 mennessä. Lausunnot tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi.
Järjestyssääntöluonnos (pdf 198 kt, metsa.fi).

Noin 18 000 hehtaarin laajuisen Sompion luonnonpuiston järjestyssäännön päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, koska kesän alussa luonnonpuistoa koskeva laki muuttui hieman.

Järjestyssääntöön on koottu uudistuneeseen lainsäädäntöön perustuvia määräyksiä ja ohjeita aluetta koskien. Järjestyssääntöluonnoksen mukaan Sompion luonnonpuistossa lihasvoimin liikkuminen on edelleen sallittu merkityillä retkeilyreiteillä. Muutoksena aikaisempaan Metsähallituksen Luontopalvelut ehdottaa, että luonnonpuistoon kuuluvassa Sompiojärven osassa saisi jatkossa liikkua lihasvoimin talvella sekä veneillen kesällä. Osa Sompiojärvesta kuuluu tiukasti suojeltuun luonnonpuistoon, osa järvestä ei ole luonnonsuojelualuetta.

– Järven luonnonpuiston ulkopuolisilla osilla on saanut liikkua lihasvoimin talvella ja veneillen kesällä aina. Vastavan toiminnan salliminen järven suojellulla osalla ei vaarantaisi alueen luontoarvoja, maankäytön erityisasiantuntija Pirjo Rautiainen perustelee muutosta.

Poronhoidon edellyttämä liikkuminen on luonnonpuistossa jatkossakin sallittu. Paikalliset saavat liikkua luonnonpuistossa marjastuksen ja sienestyksen yhteydessä myös reittien ulkopuolella.  

Lausuntokierroksen jälkeen järjestyssäännöstä käydään vielä saamelaiskäräjälain (974/1995 9 §) ja poronhoitolain (848/1990 53 §) mukaiset neuvottelut.

Maamme 19 luonnonpuistossa tiukat suojelusäännökset – retkeily ei yleensä sallittua

Maamme 19 luonnonpuistoa on perustettu tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin ja luonnon suojelemiseksi. Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin esimerkiksi kansallispuistojen. Luonnonpuistoissa ei yleensä saa liikkua ilman lupaa.

Sompion luonnonpuiston lisäksi Lapin luonnonpuistoista myös Mallalla ja Kevolla kulkee kuitenkin retkeilyreitti. Tiukan suojelun takia reitiltä ei saa poiketa.

Lisätietoa