Filmer i Pallastunturi naturum auditoriet

Ett fjällandskap. I mitten av bilden finns texten Pallas-Yllästunturi nationalpark skriven på finska.

Filmerna är gratis och visas på begäran.

Nationalpark

 • Pallas-Yllästunturi nationalpark , 20 min.
  • En film om nationalparkens liv.
  • Språk: finska, engelska, tyska, franska.

Skognatur

 • Skog, 18 min.
  • En film om finska skogar.
  • Språk: finska, svenska, engelska och tyska.
 • Naturen brinner, 15 min.
  • En film om restaurering av skogar och myrar.
  • Språk: finska, svenska och engelska.
    

Naturvård

 • Restaurering räddar, 15 min.
  • En film om restaurering av skogar och myrar.
  • Språk: finska, svenska och engelska.
    

Traditionella landskap

 • Arbetets och djurens landskap, 15 min.
  • En film om gamla kulturlandskap.
  • Språk: finska, svenska och engelska.
    

Vattennatur

 • Den märkliga Östersjön, 9 min.
  • En film om den sjöna Östersjön.
  • Språk: finska, svenska och engelska.