Luontoon.fi uutiset

Pudasjärven Olvassuolla tehdään juhannusviikolla metsän ennallistamispoltto

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää polttamalla Pudasjärven Olvassuolla noin kahdeksan hehtaarin alueella tiistaina 20.6.2023. Ennallistamispoltoilla jäljitellään luontaisia metsäpaloja, ja niiden avulla metsiin syntyy kuollutta ja hiiltynyttä puuta, jota moni uhanalainen laji tarvitsee. Metsän ennallistamispoltto valmistellaan aina huolellisesti, turvallisuus edellä. 

Yksi kuusi on tulessa ja ilmassa on paljon savua. Mies suihkuttaa vesiletkulla vettä maahan.
 

Tuli on ollut olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Nykyään metsäpalojen vaikutukset metsien monimuotoisuuteen ovat vähentyneet tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Ainoa keino ylläpitää paloalueiden jatkumoa on polttaa metsää hallitusti.

Olvassuon ennallistamispolttokohde on ollut ennen suojelua metsätalouskäytössä, joten alueelle on tarpeen saada lisää lahopuustoa sekä monipuolisempaa elävää puustoa. Samalla luodaan elinympäristöjä mm. paloista ja lahopuusta riippuvaiselle hyönteis-, sieni- ja lintulajistolle.

Olvassuon poltettavan alueen pinta-ala on kahdeksan hehtaaria. Ennallistamispolttokohde sijaitsee Olvassuon Natura-alueella noin kaksi kilometriä Pikku Olvasjärvestä luoteeseen. Poltettavat metsäsaarekkeet sijaitsevat märkien soiden keskellä. Polton aikana syntyy runsaasti savua, joka on havaittavissa kauempaakin.

Olvassuon ennallistamispolttokohde on osa Life2Taiga-hanketta, jonka tavoitteena on ennallistaa metsiä Suomessa ja Ruotsissa ennallistamispolttojen avulla vuosina 2022–2028. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Metsähallitus muistuttaa: retkinuotio voi aiheuttaa isot vahingot

Koko maassa on nyt metsäpalovaroitus, ja avotulen tekeminen on kielletty. Metsähallitus muistuttaakin retkeilijöitä siitä, että tulenteko on syytä jättää vain hallittuja ennallistamispolttoja tekeville ammattilaisille. Avun saanti kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin kestää yleensä kauan, ja metsäpalon sammuttaminen voi pahimmassa tapauksessa viedä useita päiviä.

Avotulella pelastuslaissa tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Tämä pitää sisällään myös kertakäyttögrillit ja risukeittimet. Ennallistamispoltto on pelastuslain mukaan mahdollista metsäpalovaroituksen aikana erityistä varovaisuutta noudattaen.

Lisätietoja

Life, Natura 2000- ja Life2taiga-tunnukset.