Luontoon.fi uutiset

Nuuksiosta löytyi yli 1200 eliölajia 24 tunnin BioBlitz-lajijahdin aikana - monta uutta lajia, joita ei Nuuksiossa ole aiemmin havaittu

Yli 30 lajiasiantuntijaa kolusi Nuuksion kansallispuistoa viikonloppuna ja etsi 24 tunnin aikana niin monta eliölajia kuin mahdollista. BioBlitz-lajijahdissa löytyi yli 1200 eliölajia, joiden joukossa oli runsaasti myös uhanalaisia lajeja sekä kansallispuistolle uusia lajeja.

"BioBlitzin avulla saimme uutta ja tuoretta tietoa luonnonsuojelualueesta. Kansallispuistolle uusia lajeja ovat esimerkiksi kasveista punasänkiö, haisukurjenpolvi, mätässara. Uusia hyönteisiä on harvinainen paatsamaherttalude ja piennarmataralude, sekä komea viherjalokuoriainen ja vasta äskettäin Suomeen levinnyt mantukuntikaslaji Philonthus coprophilus ja lukuisia muita. Sienistä mm. pikkutorvisieni ja rustikka löytyivät Nuuksiolle uutena. Lisäksi sieniasiantuntijat iloitsivat esimerkiksi erittäin uhanalaisen viiruvahakkaan löytymisestä, joka tunnettiin kyllä jo Nuuksiosta ennestään, mutta todettiin nyt yhä elävän siellä eräällä hyvin arvokkaalla kedolla", kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Sampsa Malmberg Metsähallituksesta.

Sieniä maassa.

Lopullinen BioBlitzissa havaittu tarkka lajimäärä varmistuu lokakuun alussa, kun osa lajimäärityksistä viimeistellään vielä mikroskoopin ja kirjallisuuden avulla. Silloin saadaan myös tietää, kuinka moni löytyneistä lajeista oli kansallispuistolle uusia.

"BioBlitzissä on tärkeää myös yhteinen tekeminen. Asiantuntijat tapaavat toisiaan ja saavat oppia toisiltaan. Tapahtuma on opettavainen ja samalla hyvin hauska, kun lähdetään intoa puhkuen maastoon ja osallistujat kertovat toisilleen mielenkiintoisista löydöistä sekä tunnistavat toistensa löytämiä lajeja."

Metsähallituksen Luontopalvelujen järjestämässä Bioblitz-lajijahdissa oli mukana sekä Metsähallituksen omia että ulkopuolisia asiantuntijoita. Osaamista löytyi esimerkiksi putkilokasveista, sammalista, sienistä, linnuista, kovakuoriaisista, pistiäisistä, kaksisiipisistä, nivelkärsäisistä, perhosista, nilviäisistä ja monista muistakin eliöryhmistä.

Heinäsirkka kädellä.
 

Nuuksion kansallispuisto - arvokasta lajistoa ja virkistyskäyttöä

Vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnin mukaan Suomen lajeista uhanalaisia on jo 12 prosenttia. Yksi suurimmista uhanalaisuuden syistä on elinympäristöjen katoaminen ja heikkeneminen.

Nuuksion kansallispuisto tarjoaa kävijöilleen retkeilypaikat, mutta sen lisäksi peräti 53 neliökilometrin laajuinen luonnonsuojelualue tarjoaa valikoiman mitä moninaisimpia arvokkaita elinympäristöjä: vanhoja metsiä, ketoja, korpia, erilaisia vesiä - lukemattomille eri lajeille.

Osaa elinympäristöistä täytyy hoitaa tai kunnostaa, jotta ne ja niihin sitoutunet lajit eivät katoa. Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää Nuuksiossa arvokkaiden perinneympäristöjen hoitoa, ennallistaa ojitettuja soita ja toteuttaa metsän ennallistamispolttoja.

Mikä on BioBlitz? 

Kaksi ihmistä tutkii niityllä ämpäreiden sisältöä, taustalla henkilö katselee kiikareilla taivaalle.Bioblitz on vuorokauden mittainen lajikartoitustapahtuma, jossa tietyltä alueelta pyritään 24 tunnin aikana löytämään ja tunnistamaan niin monta eliölajia kuin mahdollista. Tapahtumalla tuodaan esille lajitiedon tarpeellisuutta, lajien hyväksi tehtyä työtä ja tutustutetaan ihmisiä luonnon erikoisuuksiin. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 Yhdysvalloissa, mistä se on levinnyt ympäri maailmaa.

Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää Bioblitzin vuosittain jossakin kansallispuistossa tai muulla suojelualueella. Tähän mennessä lajeja on kartoitettu Liesjärven, Saaristomeren, Pallas-Yllästunturin, Hossan, Kolin, Pyhä-Luoston ja Riisitunturin kansallispuistoissa ja Pähkinäisten saarella. 

Nuuksion luonnon ihmeitä voit tapahtuman aikana seurata somessa tunnisteella #bioblitz

Lisätietoja