Luontoon.fi uutiset

Metsähallituksen luontomatkailusuunnitelma edistää vastuullista virkistäytymistä Saimaalla

Luontokohteissa on parannettu retkeilypalveluja ja lisätty uutta koettavaa matkailijoiden ja paikallisten kävijöiden iloksi. Punkaharjun luontopolulla pähkinähakit neuvovat vastuullisessa retkeilyssä. Esteettömät palvelut mahdollistavat hyvän luontoelämyksen yhä useammalle.

Savonlinnan seutua koskeva Saimaan luontomatkailusuunnitelma linjaa suuntaviivoja alueella tapahtuvan luontomatkailun kehittämiseksi vastuullisen matkailun ehdoilla. Suunnitelma kattaa Savonlinnan seudun keskeiset käyntikohteet Kolovedeltä Pihlajavedelle ja Sulkavalta Puruvedelle. Uusitun suunnitelman on koonnut Metsähallituksen Luontopalvelut osana Luonto-Saimaa-hanketta.

Vastuullinen matkailu sisältää vastuun kantamisen ympäröivästä luonnosta, kohteen kulttuurista, ihmisten hyvinvoinnista ja toiminnan taloudellisista vaikutuksista. Se ylittää lain asettamat minimivaatimukset. Matkailijat arvostavat vastuullisesti toteutettuja palveluja yhä enemmän.

Kolme ihmistä suurten puiden keskellä kesäisessä metsässä.

"Vastuullinen matkailu pyrkii minimoimaan matkailun haitallisia vaikutuksia ja edistämään kestävää kehitystä. Suojelualueilla liikuttaessa korostuvat luontoarvojen turvaaminen. Matkailutoimijoiden ja omatoimimatkailijoiden aktiivinen ja ennakoiva rooli on tässä hyvin keskeinen", sanoo Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Teppo Loikkanen.

Tavoitteina käynnin pidentäminen ja luonnon vaaliminen

Luontomatkailusuunnitelma toimii alueen yhteisiin tavoitteisiin perustuvana toimintasuunnitelmana, joka huomioi niin tulevaisuuden tavoitteet, tämän päivän asiakkaat kuin koetut haasteetkin. Päätavoitteita ovat kävijöiden viipymän pidentäminen, heidän luonto- ja kulttuuritietämyksensä ja -arvostuksensa lisääminen sekä myönteiset luontokokemukset.

"Parhaimmillaan luontomatkailu lisää matkailijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, luo vakaata toimeentuloa yrityksille ja auttaa luontoarvojen turvaamisessa. Hyvät luontokokemukset voimaannuttavat ja kantavat läpi elämän", Loikkanen kertoo.

Retkeilyosaamista voi testata mobiilipelillä

Keväällä päättyneen kolmivuotisen Luonto-Saimaa-hankkeen viimeisimpiä tuloksia näkyy uudistuksina ja parannuksina monissa seudun luontokohteissa. Esimerkiksi Linnansaaren kansallispuiston Sammakkoniemessä kävijää vastaanottavat uudet opasteet, ja ohjeita voi lukea myös savon kielellä. "Jos on ollunna kuivoo, ni ne voip antoo mehtä- tai ruohikkopalovarotuksen. Sillon suat tehä tulet vuan ja ainovastaan Sammakkoniemen katetulla tuljpaekalla ja keittokatoksessa", ohjeet muistuttavat.

Punkaharjulle on valmistunut vastuullisen retkeilyn taitoihin opastava luontopolku. Luontopolulla seikkailee kaksi pähkinähakkia, jotka edustavat alueella viihtyvää lintulajia. Hakit antavat Hakin helpompi -polulla vinkkejä siihen, miten ihmiset voivat retkeillä luontoa huomioien. Polulla voi testata osaamistaan myös mobiilipelillä, joka toimii luontopolkutaulujen QR-koodien avulla. Mobiilipeliä voi pelata myös etänä.

Tietoa esteettömistä palveluista on lisätty

Hakin helpompi on yksi Punkaharjun esteettömistä reiteistä, jotka on tehty helppokulkuisiksi. Näin helpottuu esimerkiksi liikkumisen apuvälinettä käyttävien retkeily yksin tai avustajan kanssa. Esteettömiä retkeilymahdollisuuksia on parannettu paitsi Punkaharjulla, myös Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistoissa.

Esteettömiä palveluita koskevaa sisältöä on lisätty myös Luontoon.fi-sivustolla, josta voi tarkistaa eri kohteiden tiedot. Samasta osoitteesta löytyvät myös esimerkiksi uudet reittikohtaiset esitteet Punkaharjun luonnonsuojelualueen ja tutkimuspuiston reiteistä.

Lisätietoja:

Kolme tunnusta vierekkäin: Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta ja Luonto-Saimaa.