Luontoon.fi uutiset

Metsää poltetaan Teijon kansallispuistossa – paloalueille voi pörrätä jopa satoja hyönteislajeja

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää polttamalla Teijon kansallispuistossa Hauenkuonon alueella sään salliessa 15.–17.5.2023. Poltossa muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja parin päivän ajan sen jälkeen. Noin 4,6 hehtaarin ennallistettava alue sijaitsee Hamarinjärven eteläpuolella. 

Harvennushakattua talousmetsää poltetaan. Etualan risukasa palaa suurilla liekeillä ja ilmassa on paljon savua.
 

Ennallistamispoltto on hallittua tulen käyttöä luonnonhoidossa. Joskus metsää poltetaan myös metsäpalovaroituksen aikana, mutta turvallisuudesta huolehditaan aina erittäin tarkasti. Poltto perustuu tarkkaan kohdekohtaiseen suunnitteluun sekä valmisteluun, ja työ tehdään riittävän palokaluston ja osaavan henkilöstön voimin. Jälkivartiointi voidaan lopettaa vasta ensimmäisen kunnon sateen jälkeen.  

Tuhkasta nousee entistä monimuotoisempi metsä 

Tuli on luonnollinen ja tehokas metsän uudistaja ja ennallistaja. Uusien puusukupolvien syntyminen helpottuu ja taimivaiheen heinittyminen vähenee metsänpohjan palaessa. Lisäksi syntyy kuollutta ja paikoin hiiltynyttä puuta, jolloin saadaan elinympäristöjä lukuisille lahopuulla ja palaneella puulla eläville lajeille. Tehokkaan palojen torjunnan ja sammutuksen vuoksi luonnolliset metsäpalot eivät enää muokkaa metsäluontoamme kuten ennen, minkä takia kohdennetut ennallistamispoltot ovat ainoa keino ylläpitää luonnon monimuotoisuutta edistäviä metsäpaloympäristöjä.  

Uutta näyttöä ennallistamispolttojen hyödyistä on saatu viime vuosina mm. paloalueiden lajistoon keskittyneistä hyönteiskartoituksista. Tänä vuonna päättyvän Beetles Life -hankkeen hyönteispyynneissä on havaittu selkeästi, kuinka paloalueille saapuu polton ansiosta jopa satoja sellaisia hyönteislajeja, joilla ei ole ollut mahdollisuuksia elää alueilla ennen polttoa.   

Metsähallituksella on reilut 50 aluetta kattava palojatkumoalueiden verkosto, jonka avulla pyritään takaamaan palaneiden elinympäristöjen tarjonta eri puolilla Suomea. Kun metsää palaa samalla seudulla aika ajoin, paloalueita vaativille lajeille riittää sopivia elinympäristöjä jatkuvasti.

Metsähallitus kehittää poltto-osaamista yhdessä Ruotsin kanssa

Teijon ennallistamispoltto on samalla osa uutta Life2Taiga-hanketta, jossa ennallistetaan metsiä polttamalla Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa ennallistetaan hankkeessa yhteensä 200 hehtaaria metsää. Lisäksi hankkeessa lisätään paloammattilaisten osaamista ennallistamispoltoista, levitetään tietoa ja tehdään palojatkumosuunnitelmia.

Lisätietoja

Life-, Natura 2000- ja Life2taiga-logot.