Luontoon.fi uutiset

Maastopalon sammutus vie aikaa ja resursseja - Nuuksion maastopalon jälkityö jatkuu yhä

Metsähallitus ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ovat huolissaan varomattomasta tulen käytöstä maastossa

Nuuksion kansallispuistossa viime viikonloppuna tapahtuneen maastopalon jälkisammutus- ja huoltotyöt kestää useita päiviä.  Maastopalosta tehtiin ilmoitus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle, kun retkeilijä soitti hätäkeskukseen savuhavainnosta Mustalammen takana. Metsää paloi noin hehtaarin verran ja palo syttyi metsäpalovaroituksen aikaan, jolloin avotulen tekeminen on pelastuslain nojalla kielletty. Metsähallitus ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ovat huolissaan varomattomasta tulen käytöstä maastossa.

Palanutta maata ja puita.”Metsäpalon sammuttaminen vie palo- ja pelastusviranomaiselta paljon resursseja, koska alueilla on usein haastava maasto ja palopaikka vaikeasti saavutettava. Palopaikalle pitää tuoda nopeasti monenlaista kalustoa sekä huolto ja jälkisammutustyö saattaa kestää myös pitkään. Nuuksion kuivassa turvemaassa palo voi mennä syvälle ja kyteä pitkään, jolloin vartiointia täytyy tehdä huolellisesti”, sanoo palomestari Kalle Ristola Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta.

Pelastuslaitos hoiti sammutustöitä noin vuorokauden ajan Nuuksiossa, jonka jälkeen jälkivartiointi ja tarkastukset siirtyivät Metsähallituksen vastuulle. Paloalueen tarkastuksia jatketaan edelleen.

Ennallistamispoltto ja hallitsematon metsäpalo ovat kaksi eri asiaa

Vaikka kansallispuistossa tehdään ennallistamispolttoja, niin hallitsemattoman maastopalon haitat voivat olla suuret. Ennallistamispolton kohteet valitaan huolella: alueella ei saa olla esimerkiksi uhanalaisten lajin esiintymiä, sammutusvesi pitää olla kohtuullisen matkan päässä ja kohde helposti saavutettavissa ennallistamispolttoon osallistuville ja polttokalustolle. Poltto vaatii myös työvoimaa, samoin jälkivartiointi saattaa kestää yli viikon ennallistamispoltosta.

”Nuotioista karanneissa paloissa palaa usein sellaisia kohteita, mitä emme itse syystä tai toisesta polttaisi ikinä. Kohteet ovat usein hankalasti saavutettavissa ja sammutustöitä varten joudutaan raivaamaan reitti. Tällöin voidaan esimerkiksi uhanalaisen lajin kasvupaikka tuhoutua tai vaurioitua. Suunnittelematon palo ei ole hallinnassa, ja se voi levitä tai sytyttää uusia erillisiä paloja", toteaa luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä Metsähallituksesta.

Nyt ei kannata tehdä tulia ollenkaan

Metsähallitus ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi ovat huolissaan erittäin kuivasta maastosta ja ihmisten käytöksestä. On tärkeää huomioida tämänhetkinen äärimmäisen kuiva maasto retkeillessä. Avotulen teko on kielletty kaikkialla. Avotuleksi määritellään nuotiot, kertakäyttö- ja pallogrillit, suoraan maapohjalle asetettavat tai helposti kaatuvat tulisijat sekä risukeitin. Myös retkikeittimen kanssa kannattaa olla erityisen varovainen. Jo kuuman kattilan laskeminen maahan saattaa saada maapohjan kytemään.

”Osa retkeilijöistä luulee, että esimerkiksi virkistysalueilla ja kansallispuistoissa voi tehdä tulipaikalla tulet milloin vain. Näin ei missään nimessä ole. Tulenteko vaatii aina maanomistajan luvan, ja siihen liittyvät säännöt vaihtelevat. Metsähallituksen ylläpitämillä alueilla tulenteko sallitaan metsäpalovaroituksen aikana hormillisilla tulentekopaikoilla, joissa on katto. Kuitenkin esimerkiksi Uuvin alueilla tulenteko on kielletty kaikenlaisilla tulipaikoilla ja keittokatoksissa metsäpalovaroituksen aikana. Retkelle lähtiessä kannattaa siis aina tarkastaa aluekohtaiset säännöt. Juuri nyt suosittelemme vahvasti, että tulia ei tehtäisi ollenkaan”, sanoo erikoissuunnittelija Silva Sallamaa Uuvista.

Lisätietoja