Luontoon.fi uutiset

Apua Oulujärven arvokkaalle linnustolle – pusikot ja puut saavat kyytiä

Metsähallitus jatkaa Oulujärvellä linnustolle tärkeiden saarten raivauksia. Työt alkavat Oulujärven Niskanselällä elokuun toisella viikolla. Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle. Työ on jatkoa kaksi vuotta sitten aloitetulle työlle.

Kalatiiran poikanen.

Oulujärven lintusaarten Natura-alue koostuu 12 saaresta, jotka ovat arvokkaita pesimäpaikkoja erityisesti lokkilinnuille ja muille vesi- ja rantalinnuille. Rehevöitymisen ja säännöstelyn seurauksena saaret ovat kasvaneet umpeen, mikä vaikeuttaa lintujen pesintää ja heikentää alueen linnustoa.

Oulujärven vedenpintaa säännöstellään alaspäin. Pinta on erityisesti keväällä luonnollista tasoaan selvästi alempana, joten avointen alueiden puutteessa linnut aloittavat pesinnät liian lähellä rantaviivaa, jolloin veden noustessa kesän mittaan osa pesistä hukkuu. Vedenpinnan laskeminen luontaista alemmas on saanut myös monet aiemmin avoimina kestäneet pesimäsaaret kuivumaan pysyvästi ja kasvamaan puuta.

Kalikkasaaren pohjoisosan raivaustyö aloitetaan elokuun toisella viikolla. Työ on ajoitettu niin, että se tehdään pesimäkauden jälkeen ja ennen syysmyrskyjä.

Uudet keinot kokeiluun

Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa Oulujärven lintujen elinoloja ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Työt suunnitellaan yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Raivauksia on tähän mennessä tehty viidellä lintusaarella. Raivausten lisäksi saarilla on kokeiltu muitakin lintuveden hoitokeinoja, kuten raivattujen alueiden sorastamista, jolloin kasvillisuus ei pääse niin nopeasti valtaamaan alaa. Suunnitteilla on pesimäpaikkojen luomista korottamalla saaria maa-aineksella.

“Seuraamme aktiivisesti, miten nopeasti pensaikon raivauksia tarvitaan kunnostetuilla saarilla uudestaan. Monet saarista eivät sovellu lammaslaidunnukseen ja niiden jatkuva hoitaminen niittämällä on turhan työlästä. Sorastukset voisivat olla yksi ratkaisu”, pohtii luonnonsuojelun asiantuntija Riku Elfving.

Raivattavat saaret sijaitsevat lähellä Oulujärven retkeilyaluetta. Kaadetuista puista saadaan polttopuuta tulentekopaikoille.

Lokit ja tiirat avainasemassa

Oulujärven lintusaarten Natura-alue on linnustolle perustettu suojelualue, jonka suojeluperusteena ovat monet avoimessa ympäristössä pesivät lajit. Onkin suuri ongelma, että avoimia pesimäympäristöjä löytyy yhä vähemmän.

Linnut lentävät avoimen maaston yllä.

“Linnut ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi Kalikan saarella pesi vielä vuonna 1997 yli 60 naurulokkiparia, viime vuosien laskennoissa vain 0–2 paria. Samankaltaisia havaintoja on myös muilta Natura-alueen saarilta”, Elfving kuvailee. 

”Pesivien parien määrät näyttäisivät osalla kohteista lisääntyneen selvästi hoitotoimien jälkeen tämän kesän laskentojen perusteella, mutta laskennat ovat vielä hieman kesken, ja tarkempia johtopäätöksiä voi tehdä myöhemmin”, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ilkka Immonen.

Lokit ja tiirat ovat lintuvesien avainlajeja. Pesiään puolustavat emot suojelevat samalla myös muiden lintujen pesintöjä petoja vastaan. Lintuvesiltä vähenevät tyypillisesti monet muutkin lintulajit, jos lokkikolonia syystä tai toisesta häviää.

Metsähallituksen toimet kohdistuvat Natura-alueelle, mutta onnistuessaan niillä on positiivinen vaikutus koko Oulujärven linnustoon. Lintusaarten kunnostustöitä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.  

Lisätietoja

Helmi-tunnus.