Tammisaaren saariston ohjeet ja säännöt

Tammisaaren saariston kansallispuiston on perustettu Suomenlahden saaristo- ja meriluonnon edustavan osan säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimuksen ja luonnonharrastuksen edistämiseksi. 
On tärkeää, että perehdyt puistoon jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla puiston ohjeisiin ja järjestyssääntö (pdf 440 Kt, julkaisut.metsa.fi).

Liikkumista on rajoitettu rajoitusalueilla. Tutustu puiston rajoitusalueisiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Pyöräily
Telttailu
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Metsästys 
Dronen lennätys
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa 

Tammisaaren saariston kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Kunnioita paitsi luontoa, myös kanssaretkeilijöitä. Saaristossa äänet kuuluvat kauas. Nauti siis saaristosta ja esimerkiksi ystävien tapaamisesta ilman kovaäänistä musiikkia tms.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikit

Huolehdi lemmikistäsi. Lemmikit on aina pidettävä kytkettyinä ja sen jätökset kerättävä.

Luonnonhoitotöissä olevista lampaista ja niiden ruokinnasta huolehditaan. Lampaille ei pidä tuoda eikä syöttää tai juottaa mitään laitumien ulkopuolelta tuotua tai niille muuten sopimatonta, koska ne voivat sairastua. Jos kuljet laitumen halki kulkevan polun portista, huolehdi, että se tulee myös suljettua takanasi.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vesillä ja rantautua saariin sekä liikkua saarilla jalan tai hiihtäen tai muutoin jokaisenoikeudella rajoitusalueita lukuun ottamatta:

 • 1.1. - 31.12. maihinnousu arvokkaan maaluonnon ja lajiston turvaamiseksi on kielletty seuraavilla saarilla: Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär ja kansallispuistoon kuuluva Jussarön länsiosa. Jussarön merkittyä luontopolkua pitkin liikkuminen on kuitenkin sallittua.
 • 1.4. - 31.7. maihinnousu pesimälinnuston ja kasvillisuuden turvaamiseksi on kielletty seuraavilla saarilla: Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun sekä näiden länsipuolella olevat luodot, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun ja Drängharun
 • maa- ja vesialueilla liikkuminen on kielletty seuraavilla liitekarttaan merkityillä alueilla: 1.1. - 31.12. Älgön Verkviken ja Älgön Verkfladan sekä 1.4. - 31.7. Älgön Storträsket. Älgön Storträsketin eteläisessä lahdenpohjukassa on uiminen sallittu.

Lue lisää Tammisaaren saariston järjestyssäännöistä (pdf 440 Kt, julkaisut.metsa.fi)

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittu jokaisenoikeudella. 

Käytännössä pyöräileminen saarikohteissa on haastavaa eikä välttämättä mielekästä mm. jyrkkien kallioiden vuoksi. Jussarössä on vähän pidempi ja tasaisempi hiekkatie vierasvenesatamasta Iron beachille asti (1,5 km). Se on ainoa kohde missä pyöräily suositellaan Tammisaaren kansallispuistossa.

Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

Telttailu

Telttailu on sallittua vain sitä varten osoitetuilla telttailualueilla, jotka sijaitsevat seuraavilla saarilla: Jussarö, Fladalandet, Modermagan ja Älgön Rödjan.
Yöpyminen on mahdollista myös omassa veneessä tai varaamalla majoitus Jussarön yrittäjältä. 

Tulenteko

Tulenteko on sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä. Tulentekopaikat löytyvät seuraavista saarista: Jussarö, Modermagan, Fladalandet och Rödjan.

Nämä kaikki tulentekopaikat ovat avotulia, joissa tulta ei saa laittaa maastopalovaroituksen aikana. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)

 • Huomioi, että myös kertakäyttögrilli ja risukeitin katsotaan avotuleksi.

Risukeittimen käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi. 

Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. 
Metsä- tai maastopalo on erityisesti saaristo-olosuhteissa vaarallista. Palo leviää nopeasti. Palokunnan saapuminen sammutuskaluston kanssa mantereelta välimatkoineen ottaa oman aikansa.

Tulipalo saattaa syttyä myös salamasta. Myös tupakantumpit voivat aloittaa palon. Kerää siis aina myös ne talteen vaikka pieneen pelti rasiaan.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Roskaton retkeily

Retkeile roskattomasti. Mitä vähemmän rahaa kuluu roskien poisvientiin, sitä enemmän sitä jää saarien hoitoon.
Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään.
Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.
Lue lisää roskattomasta retkeilystä

Kalastus

Kansallispuiston vesillä voi lukuun ottamatta yllä mainittuja liikkumisrajoitusalueita kalastaa;

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittu rajoitusalueita lukuun ottamatta, katso järjestyssääntö (pdf 440 Kt, julkaisut.metsa.fi). Jussarössä poimiminen ei ole kuitenkaan suositeltavaa, koska maaperässä on paljon raskasmetalleja aikaisemmasta kaivostoiminnasta johtuen.

Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien ja kukkivien kasvien kerääminen on siis kielletty. 

Metsästys

Paikalliset asukkaat voivat anoa vesilintujen metsästyslupia ajalle 10.9. - 30.11. eräille kansallispuiston eteläosilla sijaitseville luodoille Äggharunin länsipuolella. Katso järjestyssääntö (pdf 440 Kt, julkaisut.metsa.fi).

Dronen lennätys

Dronen lennättäminen on sallittua siellä missä liikkuminenkin, kunhan toiminta ei häiritse muita ihmisiä tai luonnoneläimiä. Niitä ei kuitenkaan tulisi lennättää lainkaan lintujen pesimäaikaan 1.4. - 31.7. 

Muut säännöt ja ohjeet

Saaristossa järjestettävistä tapahtumista tulee sopia Metsähallituksen kanssa ja tehdä tapahtumailmoitus Metsähallitukselle. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat, kokoontumiset sekä elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätiedot tarvittavista luvista: Tutkimus- ja liikkumisluvat valtionmaille (metsa.fi) ja tapahtumien järjestäminen ja leiriytyminen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla (metsa.fi).

Tammisaaren saariston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi)

Muu kielletty toiminta Tammisaaren saariston kansallispuistossa

 • Maa-ainesten ottaminen taikka maa- tai kallioperän vahingoittaminen
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen, samoin selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen
 • puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
 • Luonnon roskaaminen, muita ihmisiä häiritsevä toiminta, rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen
 • Muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen. 

Tammisaaren saariston kansallispuiston järjestyssääntö

Tammisaaren saariston kansallispuiston järjestyssääntö  (pdf 440 Kt julkaisut.metsa.fi), annettu 29.5.2013.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteen sijaintiin ja palveluvarustukseen ennakkoon. Poluilla pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. 

 • Pukeudu värikkäisiin meri- ja maastokelpoisiin kenkiin ja vaatteisiin. Keliolosuhteet voivat muuttua joskus nopeasti aurinkoisesta kesäpäivästä hyvinkin tuuliseen tai peräti myrskyyn. Saarikohteissa on hyvin jyrkkiä ja märkinä liukkaita kallioita. Kohteesta, kulkuvälineestä ja kelistä riippuen joskus saappaat toimivat parhaiten.
 • Jokaiselle veneessä olevalle tulee olla oikeankokoinen pelastusliivi tai kelluntapukine. Jos joudut veden varaan, pelastusliivit parantavat merkittävästi selviytymismahdollisuuksia ja myös helpottavat etsintää ja pelastusta.
 • Suojaudu punkeilta. Käytä pitkälahkeisia ja pitkähihaisia vaatteita. Vältä korkeita ja kosteita heinikoita, joissa punkit viihtyvät. Pysyttele poluilla. Tee punkkitarkastus retken jälkeen, pidemmillä retkillä päivittäin, myös lapsille ja lemmikeille. Punkkipihdit on hyvä pakata mukaan. 
 • Ota mukaasi juomapullo ja eväät. Huomioi erityisesti juoman riittävyys kuumana kesäpäivänä, retken pituudesta riippuen. Pidä myös aurinkohattu päässäsi, jotta et saa auringonpistosta. Kansallispuiston alueella on yrittäjän tuottamia kahvilaravintolapalveluja kesäaikaan vain Jussarössä.
 • Saaristossa makeaa vettä tulee käyttää erityisen säästeliäästi.
 • Mukaan kannattaa aina ottaa myös wc-paperia ja kesällä aurinkovoidetta. 
 • Puiston eteläosa sopii kokeneille merimelojille.
 • Kiinnitä vene hyvin. Sääolosuhteet saaristossa voivat muuttua nopeasti.
 • Saariston talvesta voi nauttia hiihdellen jäällä omalla vastuulla. Puiston alueella ei ole latuja. Varo heikkoa jäätä!
 • Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Tutustu etukäteen, kuinka toimia hätätilanteessa.
 • Matkapuhelimien kuuluvuus on Tammisaaren saariston kansallispuistossa varsin hyvä muutamia katvealueita lukuun ottamatta. Esim. Rödjanissa matkapuhelimen kuuluvuus on huono. Mukaan kannattaa pakata myös varavirtalähde.  Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.  
 • Jussarön vierasvenesatamassa on defibrillaattori.   
 • Retkeilyn ABC
 • Tietoa melonnan turvallisuudesta ja varusteista: Turvallista melontaa (melontajasoutuliitto.fi) ja Melontaopas (melonta.wasalab.com).
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Maastopyöräilijän etiketti


Pdf 474 kt (julkaisut.metsa.fi)

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.