Peltsi är en passionerad fiskare 

Peltsi som även utbildat sig till fiskeguide är naturligtvis en passionerad fiskare. Han har fiskat mycket i bland annat Lappland. 

Mikko "Peltsi" Peltola. I bakgrunden tallskog och en klar himmel.

"Det är trevligt att fiska i Lappland på grund av naturens ro och det rena vattnet. Människan, såväl turisten som den lokala invånaren, borde däremot glömma sin girighet. Numera fiskar vi inte för att överleva.  När man fiskar borde på man tänka noga på hur fiskbeståndet ska kunna bestå. Fångsten borde endast bestå av exemplar som inte äventyrar vattendragets eget bestånd och endast så mycket fisk som man själv behöver. I många åar och älvar är till exempel könsfördelningen upp och ner, och då borde man fundera på om man ska ta fiskar av det kön som det finns mindre av till fångsten eller släppa dem fria. Det är selektivt och ansvarsfullt fiske", konstaterar han. 


Som nationalparksfadder fäster Peltsi uppmärksamhet även vid skydd av fiskbestånden.

"Det är viktigt att skydda fiskbestånden eftersom vi på så sätt kan trygga att även våra barn ska få njuta av fiske och rena vattendrag."