Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Laajalahden luonnonsuojelualueella 

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Laajalahden luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.