Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Kylmäluoman retkeilyalueella on 54 km merkittyjä reittejä.

 • Päiväreittien päälähtöpiste on Kylmäluoman leirintäalue. Lähireitit ovat rengasreittejä, jotka risteävät Hukanharjulla ja palaavat leirintäalueelle. Reittejä yhdistelemällä rengasreittien pituudeksi tulee 4 - 16 km.
 • Yli yön kestäviä retkiä saa yhdistämällä päiväreitteihin yhdyspolkuja retkeilyalueen länsiosilla.
 • Leirintäalueelta lähtee yhdysreitti Hossan kansallispuistoon.
 • Retkeilyalueen länsiosasta on yhteys Päätalopolkua pitkin Taivalkosken (www.taivalkoski.fi) kuntakeskukseen.

Kylmäluoman portti. Kuva: Sirke Seppänen.

Luontopolku

Kylmäluoman luontopolku, 4 km, lähtee leirintäalueelta. Se kertoo Kylmäluoman luonnosta, maisemien synnystä, savotta- ja niittykulttuurista sekä eläimistä ja luonnon erikoisuuksista. Reitti on merkitty puihin valkoisilla maalimerkeillä. Alkumatka on tasaista, helppokulkuista kangasmaastoa, mutta taukokodan jälkeen reitti nousee jyrkkiä portaita Hukanharjulle ja kulkee komeissa maisemissa harjua pitkin.

 • Palvelut: Puolimatkassa Maantielammen rannalla on kota, tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
 • Luontopolusta on opasvihkonen, jota on saatavilla leirintäalueen vastaanotosta.
 • Ohjeellinen kulkuaika kohdeopasteisiin tutustuen on 2 tuntia.

Rengasreitit

Hukanharjunpolku, 5,0 km, on luontopolun jälkeen Kylmäluoman suosituimpia reittejä. Polku kiertää Iso-Pajuluomajärven rannoilla ja Hukanharjun päällä. Polun varrella aukeavat alueen komeimmat vesistö- ja harjumaisemat.

 • Palvelut: Laavut Pajusalmessa ja Pikku-Pajuluomajärven rannalla. Laavuilla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
 • Ohjeellinen kulkuaika on 1,5 tuntia.

Kylmäluoman polut sopivat koko perheelle. Kuva: Sirke Seppänen.

Kivikkovaaranpolku, 8,5 km, erkanee luontopolusta Pajulammin kohdalla ja kiertelee lähialueella ja palaa Hukanharjunpolkua pitkin leirintäalueelle. Matkalla on erämaisia suo- ja lampimaisemia. Suokohdat on pitkostettu. Polku on suosittu hillapolku.

 • Palvelut: Vanielinlammen rannalla on laavu.
 • Ohjeellinen kulkuaika on 2 tuntia.

Kattaisenpolku, 16 km, kiertää Kattaisenvaaran ja Kattaisenjärven länsipuolitse pohjoiseen, alueen pohjoisrajalle Kolkkojärvelle ja palaa sieltä Hukanharjunpolkua pitkin leirintäalueelle. Polun varrella on erämaisia järvi- ja harjumaisemia. Metsät vaihtelevat nuorista männiköistä vanhoihin aihkimetsiin.

 • Palvelut: Valkeisen, Kattaisenjärven ja Kolkkojärven rannalla on laavu.
 • Ohjeellinen kulkuaika on 4 tuntia.

Polkumerkinnät puussa. Kuva: Sirke Seppänen.

Muut reitit

Aarnialueen polku, 9,0 km, erkanee Kattaisenpolusta länteen Kattaisenvaarassa ja kulkee Kylmäluomaharjun päällä aarnialueen läpi Kylmäluomajärven länsipäähän. Siitä polku jatkuu Päätalopolkuna Taivalkoskelle.

 • Palvelut: Kylmäluomajärven rannalla niemessä on hirsikota ja järven länsipäässä laavu. Polun varrella aarnialueella sijaitsee vuokrakämppä, Aarnikämppä.
 • Hyviä uimapaikkoja löytyy Kylmäluomajärvessä useita, varsinkin kodan ja laavun kohdalla. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

Päätalopolku, 21 km, lähtee Kylmäluomajärven länsipäästä ja kulkee 3 km retkeilyalueella jatkuen siitä Harjajärven kautta Taivalkosken kuntakeskukseen. Retkeilyalueen ulkopuolisella osalla polkua huoltaa ja ylläpitää Taivalkosken kunta (www.taivalkoski.fi).

Petäjävaaranpolku, 7,5 km, on yhdyspolku, joka erkanee Kattaisenpolusta Kattaisenjärven länsipäässä ja kulkee Ahvenisenlammen ja Petäjävaaran kautta Kylmäluomaharjulle, jossa se yhtyy Aarnialueenpolkuun. Petäjävaarassa on Kylmäluoman arvokkaimmat vanhan metsän alueet. Huom! Polulla on huonokuntoisia pitkoksia!

 • Palvelut: Ahvenisen vuokrakämppä sekä laavu Iso-Ahveninen -lammen rannalla. Polku risteää Hukantuvan varaustuvalle menevän polun kanssa, ja risteyksestä on matkaa Hukantuvalle 1 km. Petäjävaaran länsipuolella on laavu.

Hiihtoreitit

Kylmäluoman alueella on talvisin hoidettuja hiihtoreittejä noin 15 km. Latuverkosto muodostuu kolmesta leirintäalueelta lähtevästä 4 - 9 km:n mittaisesta rengasreitistä. Latukarttaan on merkitty suositeltavat, turvalliset hiihtosuunnat. Kylmäluoman hiihtoreiteillä ei ole valaistusta. Latujen kunnon voi tarkistaa leirintäalueen vastaanotosta, puh. 040 500 3476.

Kylmäluoman latukartta (pdf-tiedosto, 488 kt).

Palvelut: Kaikki hiihtoreitit risteävät Maantielammin kodalla, jossa on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.

Hukanharjunlatu, 5,5 km, on sekä luisteluhiihdon että perinteisen hiihtotavan reitti. Se lähtee leirintäalueelta ja kiertää Maantielammen kodan kautta Iso-Pajuluomajärven ympäri takaisin leirintäalueelle. Hiihtoradan leveys on noin 5 m.

Luontolatu, 4,0 km, kulkee osin Hukanharjun luistelulatua ja eroaa perinteisen hiihtotavan latuna Maantielammen kodan jälkeen. Tästä eteen päin latu kulkee kesäaikaisen luontopolun kohdeopasteiden kautta takaisin leirintäalueelle.

Kivikkovaaranlatu, 9,5 km, kulkee osin Hukanharjun luistelulatua ja eroaa siitä perinteisen hiihtotavan latuna Meidänlammen kohdalla. Latu kiertelee suo- ja aihkimetsämaisemissa 6,5 km. Puolimatkassa Vanielinlammen rannalla on laavu ja tulentekopaikka. Loppumatkastaan leirintäalueelle latu kulkee noin kilometrin luontolatua pitkin.

Hiihtoreittien jätehuolto

Hiihtoreittien varsilla ei ole järjestettyä jätehuoltoa. Palavat jätteet voi polttaa taukopaikan tulisijassa ja eloperäiset laittaa kuivakäymälän kompostiastiaan. Reittien lähtöpisteessä leirintäalueella on kierrätettävien jätteiden lajittelupiste.

Vesi- ja melontareitit

Kylmäluoman lukuisilla järvivesillä on hyvät mahdollisuudet soutuun ja melontaan. Alueella ei ole merkittyjä vesiretkeilyreittejä eikä virtavesiä. Iijoen vesiretkeilyreitille on leirintäalueelta matkaa noin 5 km. Leirintäalueen vastaanotossa on veneitä ja kanootteja vuokrattavana. Omien veneiden säilytys on sallittu Kylmäluomajärven venerannassa, jossa on myös veneiden vesillelaskupaikka. Vuokrakämpillä, Aarnikämppä ja Ahveninen, on soutuveneet kämpän vuokraajan käytössä.

Polkupyöräreitit

Kylmäluoman ja sen lähialueen maasto- ja retkipyöräilyreitit sekä niiden palvelut on merkitty Iso-Syöte-Taivalvaara-Kylmäluoma-ulkoilukarttaan.

Maastopyöräily

Alueen läpi, vanhaa kirkkotietä pitkin kulkee merkitty maastopyöräreitti, 43 km, leirintäalueelta Taivalkosken (www.taivalkoski.fi) kuntakeskukseen. Reitti kulkee pääosin Päätalopolkua pitkin. Reittiä ei ole luokiteltu, mutta se on kohtalaisen helppokulkuinen.

 • Palvelut:
  • Kylmäluoman leirintäalueen majoitus- ja ravintolapalvelut.
  • Retkeilyalueen vuokrakämpät, Aarnikämppä ja Ahveninen.
  • Kylmäluomajärven pohjoisrannalla on kota ja järven länsipäässä laavu.
  • Kylmäluomajärven länsipäästä eroaa maastopyöräreitti, 8 km, Jokijärvelle, jossa on yksityisiä majoitus- ym. palveluja kirjailijaprofessori Kalle Päätalon maisemissa. Lisätietoja Taivalkosken kunnan verkkosivuilta (www.taivalkoski.fi).
  • Nähtävyydet: Retkeilyalueella Kylmäluomaharjulta avautuvat järvi- ja metsämaisemat.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Iso-Syötteeltä ja Taivalkoskelta kulkee moottorikelkkailu-ura Kylmäluoman leirintäalueelle. Kylmäluomalta on jatkoyhteydet Hossaan Kainuun kelkkailu-urastoon ja Kuusamoon.

Kelkkaurien talviaikaista lanausta hoitaa Taivalkosken kelkkaurapooli, jossa myös Metsähallitus on osakkaana.

 • Palvelut:
  • Retkeilyalueen vuokrakämpät, Aarnikämppä ja Ahveninen.
  • Kylmäluoman leirintäalueen majoitus- ja ravintolapalvelut. Leirintäalue on avoinna maaliskuun alusta lokakuun loppuun.
  • Kylmäluomajärven kota ja laavu sijaitsevat uran varrella.

Moottorikelkkauraluvat

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.

Moottorikelkkailu - Metsähallituksen uraluvat

Moottorikelkkailu - Metsähallituksen uraluvat.

Pdf-tiedosto 812 kt (julkaisut.metsa.fi)