Ajankohtaista Kylmäluomalla

17.9.2021
Kylmäluoman retkeilyalueen retkeilyreiteistä vain 2 km osuus Hukanharjunpolusta on käytössä. Muut reitit ovat edelleen poissa käytöstä kesäkuussa olleen myrskyn jäljiltä.

Kylmäluoman myrskytuhoja on saatu korjattua – yksi osuus retkeilyreitistä käytössä

(Päivitetty 17.9.2021)
Kylmäluoman retkeilyaluetta runteli kova myrsky kesäkuun lopulla ja sen seurauksena alue koki mittavia vahinkoja. Myrskytuhoja on raivattu ja rakenteita kunnostettu. Toistaiseksi ei ole päätöstä, mitä reittejä otetaan käyttöön.

  • Kylmäluoman retkeilyreiteistä on saatu avattua pikku pätkä; Hukanharjun kautta Maantielammelle (noin 2 km, paluu samaa kautta).
  • Kalastus jatkuu normaalisti, rantoja myöten pääsee laitureille ja Pajuniemen laavu on käytössä.
  • Vaunualue on Kylmäluomalla normaalisti käytössä huoltorakennuksineen.

Lisätietoja Kylmäluoman retkeilykeskuksen sivuilla www.hossa-kylmaluoma.fi.

Metsä myrskyn jäljiltä. Isoja puita on kaatunut laajalta alueelta.

Kylmäluoman retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma

(Päivitetty 11.1.2021)
Suunnitelmassa tarkastellaan retkeilyalueen vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia matkailun ja maankäytön näkökulmasta. Siinä tarkastellaan myös megatrendejä ja luodaan visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Sähköinen julkaisu: julkaisut.metsa.fi (pdf, 3,4 Mt).

Uutisia Kylmäluomasta

Luontoaiheisia tapahtumia läheltä ja kaukaa

Perhe nuotiolla. Avaa Tapahtumat.luontoon.fi.
(tapahtumat.luontoon.fi)