Kurjenrahkan ohjeet ja säännöt  

21.8.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Ohjeita Kurjenrahkan kansallispuistossa liikkumiseen

Kurjenrahkan kansallispuiston portti syksyllä.

Kurjenrahkan kansallispuistossa on

sallittua

rajoitettua

 • avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.

kiellettyä

 • Avotulen teko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset). Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.

Ohjeita Vaskijärven luonnonpuistossa liikkumiseen

Vaskijärven luonnonpuistossa on kielletty:

 • merkityiltä reiteiltä poikkeaminen 
 • liikkuminen muuten kuin jalan tai hiihtäen
 • roskaaminen
 • kasvillisuuden sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen
 • eläimistön häiritseminen tai vahingoittaminen
 • metsästys sekä kalastaminen
 • marjastus, sienestys sekä kasvien, eläinten tai niiden osien ottaminen
 • koirien ja kissojen sekä muiden kotieläinten irtipito
 • leiriytyminen ja avotulen teko
 • kaikki luontoa, maisemaa tai muuta ympäristöä muuttava tai häiritsevä toiminta.

Vaskijärven luonnonpuiston järjestyssääntö kokonaisuudessaan. Nykyiset reitit kulkevat järjestyssäännöissä mainittuja entisiä polkupyöräteitä myöten. 

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

 • Kurjenrahkan kansallispuiston reiteillä pärjää sulan maan aikaan kevyillä jalkineilla, esim. lenkkitossuilla. Merkityt polut kulkevat pääosin metsämaalla ja märimpiin kohtiin on rakennettu pitkospuut.
 • Vaskijärven luonnonpuiston reiteille kannattaa varustautua kumisaappain korkean veden aikaan.
 • Loppukesästä alueella on yleensä runsaasti hirvikärpäsiä, mikä kannattaa ottaa huomioon vaatevalinnassa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Retkeilyn ABC:
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.