Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Valtavaara-Pyhävaaran luonnonsuojelualueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.

Yrittäjälle

Luonnonsuojelualueen rakenteisiin tukeutuvaan yritystoimintaan tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa.