Valtavaaran ohjeet ja säännöt

Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualue on perustettu suojelemaan Koillismaan luonnontilaisina ja erämaisina säilyneen vaara-, metsä- ja suoluonnon osia sekä antamaan mahdollisuuksia ympäristöntutkimukselle ja luonnonharrastukselle.

Tutustu Valtavaaran-Pyhävaaran järjestyssääntöön (pdf, 1,2 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 14.5.2021.

Liikkumista on rajoitettu Juhannuskallion rajoitusosalla. Tutustu rajoitusalueeseen kohdassa Liikkuminen.

Kunnioita luontoa 
Lemmikit 
Liikkuminen 
Leiriytyminen 
Tulenteko 
Roskaton retkeily 
Kalastus 
Marjastus ja sienestys 
Pyöräily 
Ratsastus 
Muut säännöt 
Ilma-alukset 
Kielletty toiminta 
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueella retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan luonnonsuojelualueen sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Liikkuminen

Luonnonsuojelualueella saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen ja hiihtäen rajoitusosaa lukuun ottamatta:

 • Juhannuskallion rajoitusosalla liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8. Rajoitusosan pohjois-itäosassa kulkee Juhannuskallion reitti ja reitiltä ei saa poiketa rajoitusosalle.

Kartta Juhannuskallion liikkumisrajoitusosasta.
 

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu luonnonsuojelualueen karttoihin ja maastoon merkittyjen tauko- ja tulentekopaikkojen sekä tupien välittömässä läheisyydessä sekä maastoon merkityillä leiriytymispaikoilla. Tuvat ja laavut on lueteltu Palvelut-sivulla. Kaikki Valtavaara-Pyhävaaran tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät Retkikartta.fistä.

Tulenteko

Avotulen teko on luonnonsuojelualueella sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Maastopalovaroituksen aikana:

 • Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske Valtavaaranlammen keittokatosta, joka on hormilla varustettu.
 • Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Valtavaara-Pyhävaaralla ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi. Ota retkellesi mukaan roskapussi, johon keräät roskat ja vie ne pois maastosta.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Kalastus

Pilkkiminen ja onkiminen on sallittu alueen järvissä ja lammissa. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja ruokasienien poimiminen on sallittu elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.

Pyöräily

Pyöräily on sallittu ympäri vuoden Pyhän jyssäys -reitillä, joka on Pyhävaaran osa-alueella. Katso reitti kartalta.

Muualla pyöräily on kielletty: Juhannuskallio, Konttainen ja Valtavaara.

Ratsastus

Ratsastus on kielletty muualla kuin Iso Kumpuvaaran metsäautotiellä.

Muut säännöt ja ohjeet

Kielletty toiminta Valtavaara-Pyhävaaralla

 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen, 
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen, puiden, pensaiden sekä muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen, 
 • maa-ainesten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen sekä metsän, suon tai muun alueen ojittaminen, 
 • rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen,
 • roskaaminen, 
 • kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen, 
 • koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen yhteydessä käytettäviä koiria sekä poronhoitotöissä käytettäviä koiria,
 • muita ihmisiä häiritsevä toiminta,
 • avotulenteko maastopalovaroituksen aikana, muut toimenpiteet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.
 • Miehitetyllä ilma-aluksella laskeutuminen alueelle on kielletty.

Valtavaaran-Pyhävaaran järjestyssääntö

Valtavaaran-Pyhävaaran järjestyssääntö (pdf, 1,2 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 14.5.2021.

Sesonkiajat

Valtavaaran-Pyhävaaran alueella käy vuosittain noin 155 000 kävijää. Valtavaaran ruuhkaisin ajankohta on kevättalvella hiihtolomien aikaan, jolloin Rukalta Valtavaaralle voi hiihdellä satoja retki- ja aktiivihiihtäjiä päivässä. Laavut, taukokatos ja kota tulentekopaikkoineen on kuitenkin mitoitettu vain muutamille kävijöille kerrallaan, mikä kannattaa ottaa huomioon mm. eväitä laittaessa.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Rukatunturi-Oulanka 1:50 000 ulkoilukartta kannattaa hankkia retkeä varten. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Kannattaa ottaa selvää myös maastopalovaroitustilanteesta.

 • Pukeudu retkeille värikkäästi ja sään mukaisesti. Ota etukäteen selvää säästä ja olosuhteista.
 • Talvisaikaan Valtavaaran-Pyhävaaran alueen paksulumisissa maisemissa retkeilevän kannattaa huomioida lumivyöryn mahdollisuus. Tämän takia umpihankihiihtoa ei suositella kaukana hoidetulta ladulta, vaan hiihtäjän tulisi pysytellä merkityn latureitin tuntumassa. Varsinkin vaarojen reuna-alueet voivat olla vaarallisia. Valtavaaran alueella on turvallista liikkua vain merkityillä reiteillä.
 • Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Valtavaaralla matkapuhelin kuuluu yleensä hyvin. Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.
 • Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Katso myös Valtavaaran-Pyhävaaran Ajankohtaista-sivu.

 

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää