Asiakaspalvelu ja opastus

 • Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehinen
  • tietoa Urho Kekkosen kansallispuistosta, puistossa retkeilemisestä, tuvista, jokien ylityksistä sekä neuvoja vaellusreittien suunnitteluun
  • kansallispuiston ajankohtaiskuulumiset maastosta
  • ​​tietoa Saariselän ja Kiilopään lähiympäristön retkeilymahdollisuuksista
  • tietoa alueen retkeilyreiteistä ja laduista
  • Matkailu INFO - Inarin kunnan Saariselän matkailuneuvonta
  • kalastus-, metsästys- ja moottorikelkkauralupien myynti
  • laaja valikoima alueen karttoja sekä reittikarttoja
  • luonto- ja retkeilyaiheisia kirjoja ja kansallispuiston logotuotteita
  • Hammastunturin erämaa-alueen vuokratupien varaukset ja avaimet.
  • Urho Kekkosen kansallispuiston varaustupien, vuokratupien ja -kammien varaukset sekä tupien avaimet

  • tietoa ja esitteitä Metsähallituksen tuotteista ja palveluista

Tien varressa on alppityylinen monikerroksinen hotelli. Hotellin päädyssä on parkkipaikka, jossa on yksi auto. Talon ympärillä kasvaa harvakseltaan puita.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja kansallispuistossa

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat

Joen rannalla on laavu, jonka sivustalla on hieman polttopuita, kaksi sahapukkia ja kirves hakkuupölkkyineen.

Tulentekopaikat, laavut, tuvat, keittokatokset ja kodat

Kansallispuiston lähiretkeilyalueella tulenteko on sallittua vain siihen tarkoitukseen rakennetuilla paikoilla. Syvemmällä kansallispuistossa tilapäinen tulenteko on sallittua (pois lukien Paratiisikuru, Lumikuru sekä Raja-Joosepin museoalue ja kolttakentät) käyttäen maassa olevia risuja, oksia ja pieniä juurakoita. Laavuilla ja kodilla on saha ja kirves puuliiterissä.
 • Kansallispuiston alueella on
  • 6 päivätupaa
  • 17 autiotupaa
  • 13 autio- ja varaustupaa
  • 4 vuokrakammia
  • 3 vuokratupaa
  • 27 laavua / kotaa
  • 74 tulentekopaikkaa
 • Rakenteiden sijainnit on merkitty alueen ulkoilu- ja retkeilykarttoihin. Rakenteet löytyvät ajantasaisena retkikartta.fi –sivulta.
 • Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai hormillisia, katettuja tulentekopaikkoja.
 • Luulammella toimii erämaakahvila kevään, kesän ja syksyn sesongeilla.
  • Luulammen pihapiirissä on uusi tulistelukota, joka on aina auki.

Metsän läpi virtaa leveä, jyrkkien törmien reunustama joki. Joen yli menee riippusilta.

Sillat

Suomujoella on kolme siltaa, jotka sijaitsevat Porttikoskella, Kotakönkäällä ja Aitaojan suun lähettyvillä joen yläjuoksulla. Yleensä Suomujoella on kevättulvia kesäkuulle asti ja syystulvat voivat alkaa jo elokuussa. Luttojoella on riippusilta Raja-Joosepissa. Nuorttijoella Kolsankosken uusi riippusilta valmistui syksyllä 2020. Silta sijaitsee Savukoskella puiston itäosassa rajavyöhykkeen tuntumassa.

Aittajärveltä noin 300m Suomujokea alavirtaan on kahluupaikka. Normaaliveden aikaan kahluupaikalla on vettä alle polven ja virta on kohtalaisen vuolas. 

Retkeiljä ottaa tunturipurosta vettä.

Juomavesi

 • Alueen lampien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjä ei tutkittu. Niin ollen juomaveden keittäminen on suositeltavaa. Juomavesiohjeita löydät Retkeilyn ABC:stä.
 • Palvelupisteestä saat halutessasi vettä mukaan.

Jätehuolto

 • Saariselän-Kiilopään alueella ohjaamme retkeilijöitä roskattomaan retkeilyyn. Turhaa jätettä kannattaa välttää jo ennakkoon. Retkellä kompostoituva jäte pannaan tuvan kompostoriin tai käymälään. Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Päiväretkeilyalueen Auroran, Rumakurun, vanhan Rumakurun, Luulammen ja Rautulammen käymälöiden imusäiliöihin ei sen sijaan saa laittaa mitään biojätettä.
 • Luonto ja muut retkeilijät kiittävät, kun tuot jätteesi pois luonnosta ja autat säilyttämään maisemat upeina seuraavillekin kulkijoille. Lajittelupisteitä löytyy reittien lähtö- ja paluupisteistä. 
 • Lisätietoa Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehisestä ja roskattoman retkeilyn sivuilta.

Metsän keskellä on rakoliiteri ja liiterin edustalla sahapukki. Taustalla pilkottaa toinen mökki.

Käymälät

 • Tuvilla ja laavuilla on kuivakäymälät. Poikkeuksena Aurora, Rumakuru, vanha Rumakuru, Luulampi ja Rautulampi, joissa on imutankkiin tyhjennettävät käymälät. Näihin imulla tyhjennettäviin käymälöihin ei saa laittaa ruuantähteitä tai roskia.

Yöpyminen

Telttailu

 • Retkeily- ja matkailuvyöhykkeellä leiriytyminen on sallittu vain tulentekopaikoilla, laavuilla sekä tupien läheisyydessä.
 • Syvemmällä puistossa leiriytymispaikan saa valita vapaasti lukuun ottamatta Paratiisikurua, Lumikurua sekä vanhojen rakennelmien ympäristöä.
 • Paikallisilla asukkailla on tiettyjä erityisoikeuksia, lue tarkemmin järjestyssäännöstä (pdf 846kt, julkaisut.metsa.fi)

Neljä telttaa on keskellä syksyista metsää. Taustalla häämöttää syvätunturi kuru.

Laavut ja kodat

Valtaosa kansallispuiston laavuista ja kodista sijaitsee Suomu-, Lutto- ja Nuorttijoella ja ne soveltuvat yöpymiseen lähinnä kesällä ja syksyllä. Kaikilla laavuilla ja kodilla on puuliiteri sekä kuivakäymälä.

Retkeiljä ja koira makaavat makuupussissa laavun laverilla. Retkeiljä rapsuttelee koiran kylkeä.

Autio- ja varaustuvat, vuokratuvat ja -kammit

Urho Kekkosen kansallispuistossa on retkeilijöiden käytössä kaikkiaan 37 yöpymiseen tarkoitettua tupaa ja kammia. Vanhimmat tuvat ovat 1930-luvulta, mutta löytyypä vielä käytössä olevan Vanhan Rumakurun päivätuvan hirsistä merkintöjä vuosisadan vaihteesta. Vuosien saatossa tupia on peruskorjattu, mutta silti niissä on aistittavissa alueen vanha retkeilyhistoria. Lähin tupa, tapahtumatupa Aurora, valmistui vuonna 2016 aivan Saariselän matkailualueen tuntumaan.

Tuvissa ja kammeissa voi levätä, yöpyä, laittaa ruokaa ja kuivattaa varusteita. Autiotupaa ja avointa kammia voi käyttää vapaasti, varaustuvan sekä vuokratuvan ja -kammin käyttö on mahdollista vain kun varaus on voimassa. Tupien varustetasosta kerrotaan tupakohtaisessa esittelyssä.
Kolme retkeilijää keskustelee tuvan edustalla. Tuvan seinustalla on rivissä metsäsuksia. Taustalla näkyy talvinen tunturimaisema.
 • Päivä- ja autiotupaan saa tuoda lemmikkieläimiä, mutta vain muiden tuvan käyttäjien suostumuksella.
 • Varaustupaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä.
 • Vuokrakammeihin ja Tikkasen Vieriharjun vuokratupaan saa tuoda lemmikkieläimiä.
 • Suomun Villen sekä Luirojärven Kuuselankämpän vuokratupaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä.
 • Autiotuvissa voi yöpyä maksimissaan kaksi peräkkäistä yötä.
 • Varaustuvissa ja vuokratuvissa ja -kammeissa voi viipyä maksimissaan kaksi peräkkäistä yötä sesongeilla maalis-syyskuussa. Loka-helmikuussa niissä voi yöpyä maksimissaan 7 yötä peräkkäin.
 • Hinnat löydät tupakohtaisesta esittelystä.
 • Kansallispuistossa on kolme vuokratupaa, Tikkasen VieriharjuKuuselankämppä ja Suomun Ville

 • Seuraavan vuoden tupavarauksia aletaan vastaanottaa toukokuun ensimmäinen arkipäivä.
  Vuokrattavien kohteiden varaukset hoitaa:

Rinteesä olevat portaat johtavat joen rannassa olevalle tuvalle. Rinteessä kasvaa sekametsää.

Saunat

Esteettömät palvelut

 • Tankavaarassa on kilometrin pituinen sorastettu vaativa esteetön luontopolku, Urpiaislenkki.

Yöpyminen, varusteet ja muut palvelut lähiseudulla

Urho Kekkosen kansallispuiston esite


(pdf 2,7 Mt, julkaisut.metsa.fi)

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Open Fell Biking - Maastopyöräilyopas


(pdf 8,4 Mt, inari.fi)

Urho Kekkosen kansallispuiston ja Saariselän alueelle. Julkaisua saa alueelta Metsähallituksen pisteistä sekä Suomen Latu Kiilopäältä, Saariselän keskusvaraamosta ja hotelleista.