Uutisia Urho Kekkosen kansallispuistosta

Ajankohtaista tietoa Urho Kekkosen kansallispuistosta

(päivitetty 15.10.2021)

Ensilumi on leijaillut maahan. Hiihtokelejä saadaan kuitenkin odotella tovi. Retkeilysesonki on hiljentynyt, maastossa liikkuu tällä hetkellä vain satunnaisia vaeltajia. Vaeltajilta on tullut palautetta, että osa joista ja ojista tulvii. Huomioithan mahdollisen tulvariskin, kun suuntaat näin rospuuttoaikaan kansallipuistoon.

Huomio kaikki Kemihaaraan suuntaavat: Rakitsanojan kammilla on kaasu loppunut kokonaan ja polttopuut ovat vähissä. Puutteet korjataan seuraavan huollon yhteydessä.

 

Kesällä 2021 toteutetut rakennus- ja reittityöt Urho Kekkosen kansallispuistossa

(päivitetty 15.10.2021)

Rautulammelle avattiin uusi tupakokonaisuus syyskuussa. Kohteesta löytyy nyt päivätuvan lisäksi varaus- ja autiotupa. Varaukset tupaan tehdään Urho Kekkosen kansallipuiston palvelupiste Kiehisen kautta (ukpuisto@metsa.fi, +358 206 39 7200).

Sudenpesän vuokrakammin ja Sarvijoen varaus- ja autiotuvan on peruskorjattu kesällä 2021.

  • Sarvijoen autiotuvan- ja varaustuvan puolet ovat vaihdettu, eli autiotuvan tilalla on nykyisin varaustupa ja päinvastoin.
  • Peruskorjauksen lisäksi Sarvijoelle on rakennettu uusi käymälä ja vanhaa liiteriä kunnostettu. Sudenpesälle on tehty uusi uusi liiteri ja käymälä.

Suomunruoktun, Lankojärven, Tuiskurun ja Luirojärven tupien yhteyteen on rakennettu uudet käymälät. Käymälät ovat jätteen erottelevia.

Saariselkä-Kiilopään alueella on kunnostettu ja linjattu reittejä uusiksi kesän 2021 aikana. Heinäkuussa kunnostustöissä oli mukana myös Pidä Lappi Siistinä ry:n talkooporukka .

  • Reittiopasteita on kunnostutettu sekä Poropolun ja Rautulammen reitin linjauksia osittain muutettu. Uusi reittilinjaus Niilanpäältä Rautulammelle kulkee olemassa olevaa uraa Kuutamokurua sivuten ja yhtyy vanhalle reitille noin 2,5 km ennen Rautulampea. Uudet reittilinjaukset on huomioitu uudessa Saariselän kesäreittikartassa. Karttaa voi ostaa Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehisestä.
  • Taajoslaavu - Vellinsärpimä -reitillä on osuus pitkospuita käyttökiellossa niiden huonon kunnon takia. Ohituspolku on merkitty nauhoin reitin länsipuolella.
  • Luulampi - Taajoslaavu välillä on uusi reittilinjaus, ja polku on vielä tuore vähäisen käytön takia. Reitillä liikkuessa on hyvä olla tarkkaavainen missä uudet reittimerkit (mustat tolpat) sijaitsevat, ettei harhaudu vanhalle polulle.
  • Kestävän käytön seurantaa varten on Urho Kekkosen kansallispuistoon perustettu muutamia uusia tarkkailupisteitä, joista tehdään vuosittain kontrollimittauksia. Tarkkailupisteillä seurataan muutoksia; mitataan polun syvyys ja leveys, kuvataan kohde ja arvioidaan havaintoja mittausten perusteella.

 

Sompion luonnonpuiston muutostöitä

(päivitetty 15.9.2021)

Sompiojärventiellä aloitetaan tien perusparannustyöt torstaina 16. syyskuuta. Tien parannustyöt koskevat tieosuutta välillä Nalijoki-Rovaselkä. Rumpujen vaihtotyön vuoksi tie tulee olemaan ajoittain poikki liikenteeltä kello 6–20 välisenä aikana. Sulku kestää kerrallaan noin puolesta tunnista tuntiin. Työt kestävät arviolta syyskuun loppuun. Lue koko tiedote. 

Sompion luonnonpuistossa on tehty muutostöitä Pyhä-Nattasen palovartijan tuvalla. Tuvalta on purettu pois kamiina piippuineen. Lisäksi katto on laitettu umpeen. Tuvalla ei ole enää minkäänlaista tulisijaa. Tuvalta löytyy vielä toistaiseksi polttopuita, mutta niitä ei saa polttaa, koska ulkonakaan ei ole tulentekopaikkaa. Tuvan status on muutettu päivätuvasta nähtävyyskohteeksi. Pyhä-Nattaselle menevän kannattaakin muistaa, että mukaan on hyvä ottaa juotavaa ja valmista evästä, jotka eivät vaadi lämmittämistä tai kypsentämistä. Oman retkikeittimen käyttö on sallittua.

Heinäkuussa reitin alkupäähän on valmistunut käymälä ja vuoden päästä kesällä polkua kestävöidään kulumisen estämiseksi.

Sompion luonnonpuistossa uudet kohdeopasteet ja risteysopasteet on asennettu paikoilleen. Uudet opasteet ja viitat löytyvät Pyhä-Nattasen rengasreitin molemmista lähtöpisteistä, Ruijanpolun / Terävä-Nattasen lähtöpisteestä sekä Sompiojärven alueelta. Uusia opasteita täydennetään elokuun aikana ja viimeistään silloin myös vanhat opasteet puretaan. 

 

Ivalojoen portaat on purettu

(päivitetty 14.9.2021)

Pahaojan parkkipaikalta Ivalojoen Kultalaan vievän retkeilyreitin loppupäässä Björklundinvaaran (327 m) jälkeen laskeudutaan Ivalojoen rantaan erittäin jyrkkää rinnettä. Vanhat jokivarteen vievät portaat on purettu. Tilapäinen kiertoreitti on merkitty nauhalla maastoon. Portaat tullaan korvaamaan pysyvästi maastoon merkityllä polkureitillä.

 

Kulkeminen Raja-Joosepin kentälle 

(päivitetty 5.11.2020)
Uusi tieyhteys Luttojokivarteen Raja-Joosepissa on nyt valmistunut (kartta). Ensi keväänä tiehen tehdään vielä joitain pieniä parannuksia. Tämän uuden tien myötä kulku raja- ja tulliaseman kautta Raja-Joosepin kentälle ja Luttojokivarteen poistuu.


Yrittäjälle

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.

Urho Kekkosen kansallispuiston esite


(pdf 4,4 Mt, julkaisut.metsa.fi)