Ajankohtaista tietoa Urho Kekkosen kansallispuistosta

Sateinen sää nostaa veden korkeutta virtavesistöissä

(Päivitetty 8.8.2022)

Urho Kekkosen kansallispuistossa vaeltaessa joutuu monessa paikassa ylittämään vesistöjä kahlaamalla. Reittisuunnitelmaa laatiessa kannattaa huomoida lähipäivien sää. Sadejaksojen aikana virtavesien veden korkeus lähtee nousemaan. Korkealla vedellä kannattaa suosia siltoja mahdollisuuksien mukaan sekä tarkkailla vesistöennusteita ja tarpeen vaatiessa tehdä reittisuunnitelmaan muutoksia.

Luttojoen vesistöennustetta voi tarkastella täältä.

Urho Kekkosen kansallispuiston reittien kestävöinti loppusuoralla

(päivitetty 8.8.2022)

Merkittyjä reittejä on kestävöity heinäkuun aikana Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Sompion luonnonpuistossa. Reittejä on kestävöity Sompion luonnonpuistossa Pyhä-Nattaselle vievällä lyhyemmällä reitillä ja Urho Kekkosen kansallispuistossa Vasapolulla, Luulammen taukopaikalla sekä Rautulampi-Luulampi välillä.

  • Sompion luonnonpuistossa Pyhä-Nattasille vievän reitin sorastus sekä Urho Kekkosen kansallispuistossa Luulammen taukopaikan siivuuttavan reittiosuuden sorastus saatiin päätökseen heinäkuun alkupuolella.
  • Kiilopäältä lähtevän Vasapolun avaijaisia vietettiin 28.7. Reitin kestävöinnin lisäksi myös taukopaikan esteettömyyttä on paranneltu.
  • Rautulampi-Luulampi välin reitin sorastus on lähestulkoon valmis pieniä viimeistelyjä lukuun ottamatta. Kestävöintiurakka valmistuu elokuun aikana.

Sompiojärventien muutostöitä

(Päivitetty 16.5.2022)
Sompiojärventiellä on aloitettu tien perusparannustyöt syksyllä 2021. Tien parannustyöt koskevat tieosuutta välillä Nalijoki-Rovaselkä. Tien kunnostustyöt jatkuivat talvella tierumpujen vaihdolla, kun Kotaojan ja Hietaojan uomien virtaamat ovat pienimmillään. Kolmannessa vaiheessa kesällä 2022 tieosuudelle ajetaan sorastuskerros parantamaan tien käytettävyyttä ja tien hoitotöitä.   Lue koko tiedote. 

Kesän 2022 kunnostustöihin on tullut viivästys murskeen heikon saatavuuden vuoksi. Tien kunnostustöiden etenemisestä tiedotetaan saatavuusongelman ratkettua.

Uutisia Urho Kekkosen kansallispuiston tuvista

(päivitetty 23.5.2022)
Tupavarausten myynti vuodelle 2023 on alkanut 2.5 klo 12.
Varaustupien petipaikan hinta on 16,50 €/ hlö/ yö 2.5 alkaen.
Vuokratupien hinnat 1.1.2023 alkaen:

  • Tammakkolampi 30€
  • Kuusela 60 €
  • Sudenpesä 75 €
  • Voingoiva 45 €
  • Muorravaarakanruoktu 60 €
  • Suomun Ville (sis. saunan) 90 €
  • Tikkasen Vieriharju (sis. saunan) 90 €

Tupavarausten uudet varausehdot on astuneet voimaan 2.5 alkaen. Ehtoihin voit tutustua täältä: https://www.luontoon.fi/tuvat/tupatyypit/varausehdot (päivittyy 2.5)

Varaukset tehdään Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehiseen lähettämällä sähköpostia ukpuisto@metsa.fi tai soittamalla +358 206 39 7200

Tupien varaustilanteen voit tarkistaa Eräluvat.fi verkkokaupassa.

Voittinkönkään kota on toistaiseksi käyttökiellossa 

(Tilanne 4.3.2022)
Nuorttin retkeilyreitillä Voitinkönkään kota on toistaiseksi käyttökiellossa. Alkutalven tulva on jäädyttänyt oven ja lattian kauttaaltaan. Lisäksi kamina on palanut puhki. Kaminan vaihdolle arvioitu aikataulu kesä 2022.

Hammastunturin erämaa-alueen Ivalojoen portaat on purettu

(Päivitetty 14.9.2021)
Pahaojan pysäköintipaikalta Ivalojoen Kultalaan vievän retkeilyreitin loppupäässä Björklundinvaaran (327 m) jälkeen laskeudutaan Ivalojoen rantaan erittäin jyrkkää rinnettä. Vanhat jokivarteen vievät portaat on purettu. Tilapäinen kiertoreitti on merkitty nauhalla maastoon. Portaat tullaan korvaamaan pysyvästi maastoon merkityllä polkureitillä.

Uutisia Urho Kekkosen kansallispuistosta

Yrittäjälle

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.

Urho Kekkosen kansallispuiston esite


(pdf 4,4 Mt, julkaisut.metsa.fi)

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.