Uddskatanin luonnonsuojelualue

Kesämaisema. Meri ja pitkälle jatkuva rantakallio.

Etelä-Suomi, Uusimaa
Hanko
Maapinta-ala 32 ha, merialue 153 ha, perustettu 1990

Uddskatanin luonnonsuojelualueella voit tutustua merelliseen luontoon, tähyillä Suomenlahden yli horisonttiin sekä seurata Salpausselän harjua kunnes se sukeltaa mereen. Alueella voit nähdä selviä jääkauden jälkiä, kuten kivi- ja hiekkarantoja sekä sileitä kalliota.

Hankoniemen kärki on monen uhanalaisen lajin turvapaikka ja lintujen levähdysalue. Alue tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden lintujentarkkailuun ja tutkimukseen.

Uddskatanin luonnonsuojelualueella saa liikkua vain merkityllä luontopolulla.

Uddskatan ja Tulliniemen alue on Suomen mantereen eteläisin kohta. Uddskatanin vesistöalue rantoineen rauhoitettiin arvokkaana lintukohteena jo vuonna 1933. Nykyinen Uddskatanin luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1990, ja se on osa Tulliniemen linnustonsuojelualue (ymparisto.fi) -nimistä Suomen Natura 2000 -verkoston kohdetta. Erityisesti alueen keto- ja hiekkalajisto on ainutlaatuista ja niiden suojelua edistetään monin hoitotoimin.

Soveltuvuus: Koko perheen kohde.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/uddskatan