Torronsuon ohjeet ja säännöt

Torronsuon kansallispuisto on perustettu Etelä-Suomelle tyypillisen suoluonnon suojelemiseksi. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta. Valmistaudu retkelle tutustumalla alueen ohjeisiin ja Torronsuon järjestyssääntöön (pdf 324 kt, julkaisut.metsa.fi).

Retkeilijä kävelee syksyn kellertävässä sävyssä hehkuvan avaran suon poikki pitkospuupolkua pitkin.
 

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Pyöräily
Ratsastus
Dronen lennättäminen
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Sesonkiajat
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Torronsuon kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Liikkuminen on sallittua jokaisenoikeuksien mukaisesti seuraavin rajoituksin:

 • Kansallispuiston rajoitusosissa liikkuminen on kielletty 1.4.-15.7. välisenä aikana linnuston pesimärauhan turvaamiseksi.
 • Polkupyöräily ja ratsastus ovat sallittuja vain alueen tiellä.

Leiriytyminen

Leiriytyminen on kielletty Torronsuon kansallispuistossa.

Tulenteko

Tulenteko on sallittua Kiljamon tulentekopaikalla ja keittokatoksessa. Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan Kiljamon keittokatoksen hormillisessa tulisijassa. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. 

Risukeittimien käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Edestä avoin katettu keittokatos, jonka keskellä hormillinen tulisija ja molemmilla sivuilla pöytä ja penkit. Etualalla maasto tasaista kivituhkapintaa.
 

Roskaton retkeily

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja. 

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittu liikkumisrajoitukset huomioiden.

Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Lähikuvassa punaisena hehkuvia karpaloita retkeilijän kämmenellä.
 

Pyöräily

Maastopyöräily on järjestyssäännön mukaan sallittu ainoastaan alueen tiellä.

Ratsastus

Ratsastus on sallittu vain alueen tiellä.

Dronen lennättäminen

Dronen lennättäminen on sallittua siellä missä liikkuminenkin, kunhan toiminta ei häiritse muita ihmisiä tai luonnoneläimiä. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lintujen pesimäaikana.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Torronsuon kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Torronsuon kansallispuistossa

 • Eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Maa-ainesten ottaminen taikka maa- tai kallioperän vahingoittaminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.
 • Kalliokiipeily ja laskeutuminen.
 • Muut toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.

Torronsuon järjestyssääntö

Torronsuon kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 324 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Sesonkiajat

Lintujen muuttoajat syksyisin ja keväisin ovat suosittuja retkeilyn ajankohtia. Aurinkoisina, kevättalvisina viikonloppuina Torronsuon laduilla voi olla paljon hiihtäjiä. Rauhallisempia hiihtomaastoja löytää avaamalla omat latunsa puistoon.

Kaksi retkeilijää tarkkailee lintuja korkean näkötornin huipulla kirkkaassa kevätsäässä.

Turvallisuus

 • Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Matkapuhelimien kuuluvuus on Torronsuon kansallispuistossa varsin hyvä muutamia katvealueita lukuun ottamatta. Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.
 • Kartta on hyvä ottaa mukaan puiston itäosassa sijaitsevalle Piippurinsuon kierrokselle. Muilla merkityillä reiteillä liikuttaessa riittää puiston esitekartta (pdf 2,3 Mt, julkaisut.metsa.fi).
 • Pukeudu retkelle värikkäästi ja sään mukaisesti. Torronsuo on vetinen suo, joten varsinkin kevät- ja syystulvan aikana saappaat ovat tarpeelliset, vaikka liikkuisikin pitkospuureiteillä. Lumi säilyy suon saarekkeiden metsissä ja suon etelälaidalla pidempään kuin avoimissa keskiosissa.
 • Kansallispuistossa ei ole vesipisteitä eikä kahvila- tai kauppapalveluja, joten reppuun kannattaa pakata omat eväät ja juomapullo. Lintujen muuttoaikoina reppuun kannattaa lisäksi laittaa kiikarit ja lintukirja.
 • Kesäretkeilijä saa tutustua suon runsaaseen ötökkälajistoon, pitkospuilla vietetty tauko paljastaa lukemattomien hyttysten, paarmojen ja kärpästen viihtyvän suolla. Tuulinen päivä avoimella Torronsuolla pelastaa ötököiden hyökkäykseltä.
 • Huomioi ettei käymälöissä ole wc-paperia. 
 • Retkeilyn ABC:
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Torronsuon järjestyssääntö

Torronsuon kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 324 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.