Sahajärven lossit otettu käyttöön

(Päivitetty 16.5.2022)

Sahajärven lossit ovat käytettävissä. Mukavia retkiä!

Teijon kansallispuistossa valmistellaan luonnonhoitokohteita

(Päivitetty 17.1.2022)
Metsähallitus valmistelee talven aikana kolmea luonnonhoitokohdetta, jotka sijaitsevat Nenustan Hauennokalla, Kirjakkalassa sekä Vanhantammenmetsän rinteellä. Luonnonhoitotöillä tehdään tilaa alueen luontaiselle lajistolle ja lisätään luonnon monimuotoisuutta.

Tiedote

Matildanjärven pysöintialuetta ja tietä kunnostetaan

(Päivitetty 10.1.2022)
Matildanjärvellä käynnistyy tammikuussa huhtikuun lopulle jatkuva urakka, jossa kunnostetaan

  • Matildanjärventietä ja sen vedenohjausta, 
  • laajennetaan sekä Matildanjärven että Kariholman pysäköintipaikkaa ja tehdään pysäköintialue linja-autoille luontotalon kohdalle Matildanjärventien varteen, 
  • parannetaan vedenohjausta asuntovaunualueella.

Työt hoidetaan niin että Matildanjärventien liikennettä ei jouduta katkaisemaan muuta kuin hetkellisesti. Matildanjärven pysäköintipaikka pidetään osittain käytössä koko urakan ajan.

Patorakenteiden selvitystyö etenee

(Päivitetty 30.11.2021)
Saha- ja Hamarinjärven patojen selvitystyö etenee kairauksiin, joiden avulla määritellään historiallisten patorakennelmien koostumus ja rakenne.  

Tiedote

Patorakenteiden kunnon selvitystyö käynnistyy Teijon kansallispuistossa 

(Päivitetty 22.10.2021)
Teijon kansallispuiston alueella sijaitsevien, muinaismuistolain nojalla suojeltujen patorakennelmien kunnon selvitystyöt käynnistyvät. Töitä tehdään Hamarinjärven padolla sekä Sahajärven Fleminginpadolla ja Voimalaitospadolla. Töiden aikana Hamarin- ja Sahajärven vedenpintaa tullaan pitämään tavallista matalammalla tasolla ja Metsähallitus säätelee virtaamia. Fleminginpadon kulkureitti on suljettu lippusiimoilla kävijöiltä töiden aikana.

Totin luontopolku kulkee padon vierestä ja osin pitkin Sahajärven huoltotietä. Huoltotietä kunnostetaan jotta selvitystyö saadaan tehdyksi. Totin polku on tuon ajan siltä osin suljettu arviolta marraskuun loppupuolelle asti.  

Tiedote 22.10.2021 

Uutisia Teijosta

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

  Teijon kansallispuisto

  @Luontoonfi

#teijonkansallispuisto