Syötteen palvelut

1.10.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Retkeilijät paistavat makkaroita nuotiolla.

Asiakaspalvelu ja opastus

Syötteen luontokeskus on kansallispuiston pääopastuspaikka

Syötteen luontokeskus kesällä, ympärillä kuusia.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Syötteen kansallispuistossa

Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

Kaupat

 • Syötekylän Kauppa, Syötekyläntie 1257, 93280 Syöte, puh. 0440322652
 • Tunturi Market Iso-Syöte, Romekievarintie 1, 93280 Syöte, puh. 0440388668

Tulentekopaikat ja tuvat

Tulentekopaikat 

 • Syötteen luontokeskus: tulentekopaikka ja laavu
 • Peuronlampi: tulentekopaikka ja laavu
 • Lomaoja: tulentekopaikka ja laavu
 • Rytivaara: tulentekopaikka
 • Vattukuru: tulentekopaikka ja laavu
 • Pyhitys: tulentekopaikka ja laavu
 • Salmitunturi: tulentekopaikka ja laavu (ei kunnossapitoa, polttopuut loppu, tullaan poistamaan käytöstä)
 • Kuittilampi: tulentekopaikka ja laavu (ei kunnossapitoa, polttopuut loppu, tullaan poistamaan käytöstä)
 • Kouva: tulentekopaikka ja laavu

Päivätuvat

Autiotuvat

Varaustuvat

 • Ahmatupa pihalla myös kota ja sauna, hiihtosesongin aikaan latukahvila
 • Rytitupa Rytivaarassa, pihalla sauna

Avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty tulentekopaikoilla. Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC -osiossa.

Juomavesi

Kansallispuiston lähteiden ja virtaavien metsäpurojen vesi on yleensä juomakelpoista, mutta vesiä ei ole tutkittu. Luonnonvesien käyttö omalla vastuulla.

Jätehuolto

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Syötteen luontokeskuksessa wc:t sekä esteetön wc. Kaikilla kansallispuiston taukopaikoilla ja tuvilla on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Kansallispuisto jaetaan kahteen erilliseen osaan: perus- ja erämaaosaan.

 • Perusosaan kuuluvat Syötteen alue etelästä Latva-Kouvan järvelle asti sekä Maaselän ja Salmitunturin alueet. Perusosalla telttailu on sallittu taukopaikkojen eli laavujen ja tupien yhteydessä.
 • Erämaaosaan kuuluvat puiston pohjoisimmat osat Latva-Kouvan järvestä pohjoiseen ja Latva-Korte-Kärppävaaran alue. Erämaaosalla telttailu on sallittu jokamiehenoikeuksien (ymparisto.fi) mukaisesti.

Telttailu, laavut ja kodat

Laavupaikkojen varustukseen kuuluvat tulentekopaikka, puuvaja ja kirves sekä kuivakäymälä. Telttailu on sallittua tulentekopaikkojen yhteydessä sekä puiston erämaaosissa vapaasti valittavissa paikoissa.

 • UKK-reitin varrella on neljä laavua: Syötteen luontokeskuksen laavu, Lomaojan laavu, Peuronlammen laavu sekä Kouvan laavu.
 • Salmitunturin alueella Kirkkopolun varrella on Salmitunturin laavu (ei kunnossapitoa, polttopuut loppu, tullaan poistamaan käytöstä).
 • Vattukurun, Pyhityksen ja Kuittilammen laavut ovat merkattujen kesäreittien varrella.
 • Ahmatuvan pihapiirissä on kota.

Autio- ja varaustuvat

 • Syötteen kansallispuistossa on 8 autiotupaa. Kaikkiin tupiin on sallittua tuoda lemmikkieläimiä:
  • Ahmatupa sijaitsee Ahmavaaran etelärinteellä Pärjänjokeen laskevan Ahmaojan varressa.
  • Hiltunen sijaitsee Hiltusenvaaran eteläpuolella, Iso hiltusensuon etelälaidassa.
  • Hoikkalampi sijaitsee kansallispuiston Posion puoleisessa osassa Hoikkalammen itäpuolella.
  • Raatetupa sijaitsee kansallispuiston keskiosassa Kumpu-Raatevaaran päällä, Ruuhensuo-Raatevaara-Rytivaara - reitin varrella.
  • Lomavaara sijaitsee Lomavaarassa Oulun ja Lapin läänin rajan tuntumassa UKK-reitin varrella.
  • Vaara-Salminen Huom! käyttökiellossa palovaurioiden takia! - sijaitsee Kansallispuiston Salmitunturin osa-aleella, Vaara-Salminen - järven etelärannalla.
  • Vinola sijaitsee kansallispuiston Salmitunturin osa-alueella, Patolehdon etelälaidalla, Kutinlampeen laskevan Jylkynojan läheisyydessä.
  • Liiveri sijaitsee kansallispuiston Latva-korte-Kärppävaaran osa-alueella, Liiverinsuon itäpuolella.
 • Kansallispuistossa on kaksi varaustupaa, joista voi vuokrata petipaikkoja. Varaukset ja avainpalvelu Syötteen luontokeskuksessa, puh. 020 639 6550. Syötteen alueen varaustupiin saa tuoda lemmikkieläimiä.
  • Ahmatupa sijaitsee Ahmavaaran etelärinteellä Pärjänjokeen laskevan Ahmaojan varressa.
  • Rytitupa sijaitsee Rytivaaran kruununmetsätorpan pihapiirissa Rytivaarassa Rytivaaran kierros-päiväreitin varrella.
  • Muutaman kilometrin päässä kansallispuiston rajalta on Isoniemen varaustupa, joka sijaitsee Pärjänjoen länsirannalla, Pärjänjoen melontareitin varrellam 2km Taivalkoski-Pudasjärvi-kuntarajasta etelään.

Yöpyminen lähiseudulla

Syötteen kansallispuiston lähialueet tarjoavat runsaasti yöpymismahdollisuuksia hotelleissa, mökeissä, telttailu- ja karavaanarialueilla:

Karavaanareille on Syötteellä kaksi aluetta:

Hotellit ja mökit

Varusteiden vuokraus

 • Luontokeskuksella on vuokrattavana lastenkantorinkka, riippumattoja sekä frisbee golf -kiekkoja. Talvella lisäksi lumikenkiä, liukulumikenkiä, potkureita ja lapsenvetoahkio. 
 • Läskipyörien vuokraus Kahvila Korpin (facebook.com) numerosta 040 553 5469.
 • Syötteen alueen yrityksillä on vuokrattavana suksia ja retkeilyvälineitä.

Esteettömät palvelut

Muut palvelut lähiseudulla

Lähiseudun nähtävyyksiä

 • Iso-Syöte, Suomen eteläisin tunturi, 431 m: merenpinnan yläpuolella. Huipulta avautuvat maisemat Syötteen kansallispuiston vaaroihin ja ympäröivään maastoon. Maisemaa elävöittävät syksyinen ruska, kesäyön aurinko ja talvisin "tykky" eli puihin kertynyt lumi. Iso-Syöte on myös tunnettu matkailukeskus. Lisätietoja Syötteen matkailukeskusten verkkosivuilta (syote.fi).
 • Kaunislammen aarnialueella on mannerjäätikön aikojen alussa muovaama jyrkkärinteinen rotkojärvi. Tälle aarnialueeksi rauhoitetulle, nimensä mukaan kauniille lammelle johtaa 2,3 km:n mittainen polku Ruuhensuon paikallistieltä, jossa on pysäköintialue ja opastustaulu. Kaunislammella on v. 2003 rakennettu päivätupa. Kaunislammelta polku jatkuu poikki Syötteen kansallispuiston Rytivaaran kruununmetsätorpalle ja Syöte - Kouva UKK-reitille