Asiakaspalvelu ja opastus

Syötteen luontokeskus on kansallispuiston pääopastuspaikka

 • Syötteen luontokeskus kesällä, ympärillä kuusia.Opastukset, esittelyt, näyttelyt, retkeilyneuvontaa puistoon ja lähialueille. Luontokeskuksen näyttely kertoo Syötteen kansallispuiston luonnosta ja historiasta. Auditoriossa voi katsella ilmaisia luontofilmejä.
 • Kalastus-, metsästys- ja uralupien myynti.
 • Syötteen kansallispuiston maasto-opastetaulut ovat suomeksi.
 • Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan Syötteellä - lisätietoa koululaisille ja päiväkotilaisille suunnatuista palveluista.
 • Teamsin kautta tapahtuvaan retkineuvontaan voit varata ajan sähköpostitse syote(at)metsa.fi -osoitteesta.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Syötteen kansallispuistossa

Syötteen kansallispuistossa palveluja tarjoavat yhteistyötahot.

 • Yhteistyöyritykset tarjoavat opastettuja retkiä, ruoka-, kuljetus- ja majoituspalveluita sekä vuokraavat retkeilyvälineitä.
 • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.
 • Syötteen matkailukeskusten ja Syötekylän palvelut (syote.fi) ovat lähellä kansallispuistoa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

""Ahmatuvan latukahvila

Latukahvila toimii Ahmatuvan autiotuvassa ja se avataan keväisin viimeistään hiihtolomille. Samassa rakennuksessa on myös vuokratupa. Tuvan pihapiirissä on kota, jossa on tulentekomahdollisuus. 

Ahmatuvan latukahvilassa on tarjolla itse tehtyjä munkkeja, täytettyjä leipiä, juomia ja patukoita. Autiotupa palvelee yöpyviä retkeilijöitä tuttuun tapaansa. Ahmatuvan erämaakahvilan facebook-sivulta löytyy lisätietoa esimerkiksi aukioloajoista. 

Lisätietoja latukahvilasta saat myös Syötteen luontokeskuksestaAhmatupa kartalla. (retkikartta.fi)

Kaupat

 • Syötekylän Kauppa, Syötekyläntie 1257, 93280 Syöte, puh. 0440322652
 • Tunturi Market Iso-Syöte, Romekievarintie 1, 93280 Syöte, puh. 0440388668

Juomavesi

Kansallispuiston lähteiden ja virtaavien metsäpurojen vesi on yleensä juomakelpoista, mutta vesiä ei ole tutkittu. Luonnonvesien käyttö omalla vastuulla.

Jätehuolto

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Syötteen luontokeskuksessa wc:t sekä esteetön wc. Kaikilla kansallispuiston taukopaikoilla ja tuvilla on kuivakäymälä.

Yöpyminen ja tulentekopaikat

Kansallispuisto jaetaan kahteen erilliseen osaan: perus- ja erämaaosaan. Kansallispuiston järjestyssäännön sivulla 6 on esitelty nämä alueet (julkaisut.metsa.fi).

 • Perusosalla telttailu on sallittu ainoastaan taukopaikkojen eli laavujen ja tupien yhteydessä. Perusosaan kuuluvat alueet luontokeskukselta pohjoiseen Lomaojalle asti ja lännen suuntaan Ahmavaaran länsipuolelle, sekä Rytivaaran alue, Vattukurun ja Särkiperän alue, ja Pyhityksen alue.
 • Erämaaosalla telttailu on sallittu jokaisenoikeuksien mukaisesti. Tulenteko on sallittu vain virallisilla taukopaikoilla. Erämaaosaan kuuluvat Ahmavaaran länsipuolinen alue, sekä Lomaojalta pohjoiseen ulottuva kansallispuiston alue (poislukien Rytivaaran seutu), sekä Maaselän, Tunturin, ja Pitämävaaran alue (poislukien Vattukurun seutu), sekä Latvavaaran, Kortevaaran, ja Hirvaskallionvaaran alue, sekä Salmitunturin alueet (poislukien Pyhityksen seutu).

Autiotuvat

 • Ahmatupa sijaitsee Ahmavaaran etelärinteellä Pärjänjokeen laskevan Ahmaojan varressa.
 • Hiltunen sijaitsee Hiltusenvaaran eteläpuolella, Iso hiltusensuon etelälaidassa.
 • Hoikkalampi sijaitsee kansallispuiston Posion puoleisessa osassa Hoikkalammen itäpuolella.
 • Raatetupa sijaitsee kansallispuiston keskiosassa Kumpu-Raatevaaran päällä, Ruuhensuo-Raatevaara-Rytivaara - reitin varrella.
 • Lomavaara sijaitsee Lomavaarassa Oulun ja Lapin läänin rajan tuntumassa UKK-reitin varrella.
 • Vinola sijaitsee kansallispuiston Salmitunturin osa-alueella, Patolehdon etelälaidalla, Kutinlampeen laskevan Jylkynojan läheisyydessä.
 • Liiveri sijaitsee kansallispuiston Latva-korte-Kärppävaaran osa-alueella, Liiverinsuon itäpuolella.
 • Toraslampi sijaitsee Toraslammen rannalla UKK-reitin varrella. Tupa ei sijaitse Syötteen kansallispuiston puolella.

Kaikkiin Syötteen alueen autiotupiin saa tuoda lemmikkieläimiä.

Vuokratuvat

Vuokratupien varaukset eräluvat -verkkokaupasta tai Syötteen luontokeskukselta; puh. 0206 39 6550syote(at)metsa.fi.

Kaikkiin Syötteen alueen varaus- ja vuokratupiin saa tuoda lemmikkieläimiä.

Päivätuvat

Telttailu, laavut ja kodat

Laavupaikkojen varustukseen kuuluvat tulentekopaikka, puuvaja ja kirves sekä kuivakäymälä. Syötteen kansallispuistossa telttailu on sallittua tulentekopaikkojen yhteydessä sekä puiston erämaaosissa vapaasti valittavissa paikoissa. Avotulenteko maastopalovaroituksen aikana on kielletty tulentekopaikoilla. Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja. Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC -osiossa.

Yöpyminen lähiseudulla

Syötteen kansallispuiston lähialueet tarjoavat runsaasti yöpymismahdollisuuksia hotelleissa, mökeissä, telttailu- ja karavaanarialueilla:
 • Syötteen luontokeskus: tulentekopaikka ja laavu
 • Peuronlampi: tulentekopaikka ja laavu
 • Lomaoja: tulentekopaikka ja laavu
 • Rytivaara: tulentekopaikka
 • Vattukuru: tulentekopaikka ja laavu
 • Pyhitys: tulentekopaikka ja laavu
 • Lauttalampi: tulentekopaikka ja laavu (Syötteen virkistysmetsä)
 • Kellarilampi: tulentekopaikka ja parilaavu (Syötteen virkistysmetsä) 
 • Salmitunturi: tulentekopaikka ja laavu (ei kunnossapitoa, polttopuut loppu, tullaan poistamaan käytöstä)
 • Kuittilampi: tulentekopaikka ja laavu (ei kunnossapitoa, polttopuut loppu, tullaan poistamaan käytöstä)

Karavaanareille on Syötteellä kaksi aluetta:

Hotellit ja mökit

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

Muut palvelut lähiseudulla

Syötteen päiväreitit


Pdf 8,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)