Ohjeita Syötteellä liikkumiseen

Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 1,4 MB, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 20.4.2020.

Kansallispuisto jaetaan kahteen erilliseen osaan: perus- ja erämaaosaan. Järjestyssäännön sivulla 6 on esitelty nämä alueet. 

 • Perusosalla telttailu on sallittu ainoastaan taukopaikkojen eli laavujen ja tupien yhteydessä. Perusosaan kuuluvat alueet luontokeskukselta pohjoiseen Lomaojalle asti ja lännen suuntaan Ahmavaaran länsipuolelle, sekä Rytivaaran alue, Vattukurun ja Särkiperän alue, ja Pyhityksen alue. 
 • Erämaaosalla telttailu on sallittu jokamiehenoikeuksien (ymparisto.fi) mukaisesti. Tulenteko on sallittu vain virallisilla taukopaikoilla. Erämaaosaan kuuluvat Ahmavaaran länsipuolinen alue, sekä Lomaojalta pohjoiseen ulottuva kansallispuiston alue (poislukien Rytivaaran seutu), sekä Maaselän, Tunturin, ja Pitämävaaran alue (poislukien Vattukurun seutu), sekä Latvavaaran, Kortevaaran, ja Hirvaskallionvaaran alue, sekä Salmitunturin alueet (poislukien Pyhityksen seutu). 

Syötteen kansallispuistossa on

sallittua

 • liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen
  • Katso liikkumiskiellot järjestysäännöstä
 • marjojen ja hyötysienten poimiminen
 • onkiminen ja pilkkiminen virtaamattomissa vesissä. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • Paikkakuntalaisilla on maksuton metsästysoikeus metsästyslain 8§:n mukaisesti muualla paitsi riistan rauhoitusalueilla

rajoitettua

 • Avotulenteko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla  tarkoitukseen varattua polttopuuta käyttäen. Puiston erämaaosassa leiriytymispaikan saa valita vapaasti.
 • Retki-/maastopyöräily on sallittua vain teillä ja pyöräilyyn maastossa erikseen osoitetuilla reiteillä.
 • Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetuilla teillä ja reiteillä.
 • Palvelurakenteiden käyttö maksulliseen luontomatkailuun vaatii aina Metsähallituksen luvan.
 • Viehekalastus on sallittu vain kalastonhoitomaksulla, ja virtaamattomissa vesissä. Kalastajan on tarkistettava kalastettavan vesialueen rajoitukset. (kalastusrajoitus.fi). Metsähallituksen kalastusluvat ja kalastonhoitomaksun (eräluvat.fi) voit lunastaa Metsähallituksen Erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).
 • Pärjänjoella kalastamiseen tarvitsee erillisen vihkoluvan, joita saa ostaa luontokeskukselta, Tunturi-marketilta, ja Pudasjärven Nesteeltä. 
 • Korukiviä saa kerätä vain Metsähallituksen osoittamilta alueilta.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta ja järjestetyt tapahtumat. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi)

kiellettyä

 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen
 • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kun hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen (Ahmakalliolla on luvallinen kivienkeruupaikka)
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottorikelkkailu
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • kaikkien riistalajien metsästys on kokonaan kielletty Lomaojan eteläpuolisella Päätuoreen - Selkävaaran alueella

Ennakkovarustautuminen ja turvallinen retkeily

Retkeile ympäristöä säästäen

 • Suunnittele retkesi huolellisesti ja hanki tietoa paikallisista oloista, niin saavutat parhaan luontoelämyksen.
 • Kansallispuiston sisäosilla ei ole järjestettyä jätehuoltoa.
 • Huolehdi kaikista jätteistä. Polta palavat mikäli mahdollista ja tuo kierrätettävät jätteet ekopisteisiin, joita on reittien lähtöpisteissä.
 • Jätä porot rauhaan - helpotat poromiesten työtä.

Turvallisuus

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet

 • Varustaudu retkellesi tukevin, vettäpitävin kengin
 • Syötteellä voi olla jo reilusti lunta sekä kova pakkanen, vaikka Oulun seudulla lähempänä merta ei vielä ole talvi. Varustaudu retkellesi Syötteen säätilan mukaan!
 • Syöte on Suomen runsaslumisimpia alueita: laduilta poiketessa parhaat kulkupelit ovat metsäsukset tai lumikengät
 • Pakkaa mukaan retkellesi kartta, kompassi ja riittävästi juomavettä
 • Tutustu myös retkeilijän ABC.

Muita vinkkejä

 • Retkeilyreittien suokohdat on pääosin pitkostettu tai sorastettu, mutta reiteillä on aina tuoreelle kankaalle tyypillistä kosteutta.
 • Kansallispuiston lähteiden ja virtaavien purojen vesi on yleensä hyvälaatuista ja juomakelpoista, mutta vesiä ei ole tutkittu. Luonnonvesien käyttö omalla vastuulla.
 • Merkittyjen reittien ulkopuolella suunnistettaessa tulee muistaa, että alueelle tyypilliset kuusimetsät ovat hyvinkin peitteisiä ja näkyvyys voi olla lyhyt.
 • Tutustu myös retkeilijän ABC.
 • Ovatko porot vaarallisia retkeilijälle? Yleensä porot väistävät ihmistä. Syksyisin poron kiima-aikana saattaa naaraslaumaansa vartioiva iso sarvipäinen uros hyökkäillä liian lähelle laumaa tullutta ihmistä kohti. Tiedetään tapauksia, että vihainen poro on käynyt ihmisen kimppuun. Mikäli retkeilijä loppukesällä tai syksyllä tapaa porolauman on syytä odottaa lauman etääntymistä tai kiertää lauma urosporon toimia seuraten.

Vuodenaikojen vaihtelu

 • Pysyvä lumi tulee maahan yleensä lokakuun loppupuolella. Hiihtokausi alkaa marraskuun puolivälissä tai joulukuun alussa ja päättyy vapun seutuvilla. Viimeiset lumet sulavat yleensä toukokuun puoliväliin mennessä.
 • Ruska: Parasta ruska-aikaa on syyskuun puolivälistä lokakuun alkupuolelle.
 • Ruuhkahuiput: Syötteen alueen ja kansallispuiston sesonki on hiihtokauden aikana. Eniten hiihtäjiä tapaa kansallispuistossa Ahmatuvan ja Toraslammen laduilla. Kesäretkeilijöiden määrä on suurimmillaan lomakautena ja ruska-aikana. Suosituimpia retkeilykohteita kesällä ovat Syötteen luontokeskuksen - Ahmatuvan- Jaaskamonvaaran alueet sekä lähiretkeilyalueen luontopolut.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -mobiilisovellus 

Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen (112.fi) kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.
112 Suomi -sovellus.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa hiihtäjä nostaa roskan ladulta.

1. Kunnioita luontoa.

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää