Syötteen ohjeet ja säännöt

Syötteen kansallispuisto on perustettu Pohjois-Suomen vaara-, metsä- ja suoluonnon sekä pienvesien luonnontilaisina ja erämaisina säilyneiden osien suojelemiseksi sekä yleiseksi luonnon nähtävyydeksi. Kansallispuisto tarjoaa mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tutkimukseen.

Syötteen kansallispuistossa leiriytymistä koskevat eri säännöt puiston eri vyöhykkeillä: retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeillä ja muualla. Vyöhykkeet löytyvät Syötteen kansallispuiston järjestyssäännöstä (liitekartta 1, sivu 6, pdf 1,4 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 20.4.2020.

Tutustu puiston karttoihin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa 
Lemmikit 
Liikkuminen 
Leiriytyminen 
Tulenteko 
Roskaton retkeily 
Kalastus 
Marjastus ja sienestys 
Pyöräily 
Ratsastus 
Muut säännöt 
Kielletty toiminta 
Sesongit
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Syötteen kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikit

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Koiravaljakolla liikkuminen Syötteen kansallispuistossa on tällä hetkellä mahdollista vain järjestetyllä safarilla.

Kansallispuiston kaikilla hiihtoladuilla koiran kanssa hiihtäminen on sallittua.

Koiran saa tuoda kansallispuiston kaikkiin tupiin.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen, hiihtäen, soutaen ja meloen.

Leiriytyminen

Kansallispuiston retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeillä leiriytyminen on sallittu vain huolletuilla taukopaikoilla. Muualla leiriytymispaikan saa valita vapaasti. Tulenteko on koko puiston alueella sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla. Autiotuvat on lueteltu Palvelut-sivulla. Kaikki Syötteen tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät Retkikartta.fistä.

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Maastopalovaroituksen aikana:

 • Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Kielto ei koske hormilla varustettuja tulisijoja, joita ovat autio- ja päivätupien sekä vuokratupien sisällä olevat tulisijat.
 • Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Syötteen kansallispuistossa ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Kalastus

Kansallispuiston lammissa onkiminen ja pilkkiminen on sallittua jokaisenoikeudella. Kalastonhoitomaksulla (eraluvat.fi) saa kalastaa vieheellä järvissä ja lammissa. Valtion virtavesiin tarvitset vapaluvan (eraluvat.fi). Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Syötteen luontokeskukselta saat ostettua seuraavat kalastusluvat:

 • Kaikki Metsähallituksen luvat
 • Pärjänjoen virkistyskalastusalueen luvat
 • Naamangan kalastuskunnan luvat

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja hyötysienien poimiminen on sallittu.

Pyöräily

Pyöräily on lumettomana aikana sallittu vain sitä varten osoitetuilla reiteillä.

Talvipyöräily on sallittu pysyvän lumipeitteen aikaan muualla kuin huolletuilla hiihtoladuilla ja lumikenkäilyyn tarkoitetuilla reiteillä.

Ratsastus

Ratsastus ei ole sallittu Syötteen kansallispuistossa.

Muut säännöt ja ohjeet

 • Tutkimustoiminta, tapahtumien järjestäminen ja esimerkiksi elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Syötteen kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).
 • Syötteen kansallispuistoon ei myydä metsästyslupia, mutta paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää kansallispuiston tietyissä osissa.
 • Korukivien keräily vähäisessä määrin on sallittu siihen tarkoitukseen rajatulla alueella Ahmavaarassa. Tämä tarkoittaa kivien keräilyä ja poiskuljettamista omin lihasvoimin. Korukivien kerääminen ja kuljettaminen korujen valmistusta varten vaatii Metsähallituksen luvan.

Kielletty toiminta Syötteen kansallispuistossa

 • rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen, 
 • maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen,
 • ojittaminen,
 • puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen,
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen,
 • ryhtyminen muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen, 
 • roskaaminen,
 • muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen,
 • muun ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen.

Sesongit

Syötteen kansallispuistossa vierailee noin 117 000 kävijää vuosittain.

 • Pysyvä lumi tulee maahan yleensä lokakuun loppupuolella. Hiihtokausi alkaa marraskuun puolivälissä tai joulukuun alussa ja päättyy vapun seutuvilla. Viimeiset lumet sulavat yleensä toukokuun puoliväliin mennessä.
 • Ruska: Parasta ruska-aikaa on syyskuun puolivälistä lokakuun alkupuolelle.
 • Ruuhkahuiput: Syötteen alueen ja kansallispuiston sesonki on hiihtokauden aikana. Eniten hiihtäjiä tapaa kansallispuistossa Ahmatuvan ja Toraslammen laduilla. Kesäretkeilijöiden määrä on suurimmillaan lomakautena ja ruska-aikana. Suosituimpia retkeilykohteita kesällä ovat Syötteen luontokeskuksen - Ahmatuvan- Jaaskamonvaaran alueet sekä lähiretkeilyalueen luontopolut.

Turvallisuus

 • Pukeudu retkeille värikkäästi ja sään mukaisesti. Ota etukäteen selvää säästä ja olosuhteista. Pakkaa mukaan retkellesi kartta, kompassi ja riittävästi juomavettä. Varustaudu retkellesi tukevin, vettäpitävin kengin. Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Syöte on Suomen runsaslumisimpia alueita. Syötteellä voi olla jo reilusti lunta sekä kova pakkanen, vaikka Oulun seudulla lähempänä merta ei vielä ole talvi. Varustaudu retkellesi Syötteen säätilan mukaan! Ladun ulkopuolella parhaat kulkupelit ovat metsäsukset tai lumikengät.
 • Tee merkintä käynnistäsi levähdyspaikkojen vieraskirjaan. Hätätapauksissa merkintä helpottaa auttajia. Arvostelut ja parannusehdotukset ovat tervetulleita.
 • Tietoa melonnan turvallisuudesta ja varusteista: Melontaopas (melonta.wasalab.com).
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Retkeilyn ABCTurvallisuus ja Retkietiketti
 • Katso myös Syötteen Ajankohtaista-sivu.

Muita vinkkejä

 • Kansallispuiston lähteiden ja virtaavien purojen vesi on yleensä hyvälaatuista ja juomakelpoista, mutta vesiä ei ole tutkittu. Luonnonvesien käyttö omalla vastuulla.
 • Merkittyjen reittien ulkopuolella suunnistettaessa tulee muistaa, että alueelle tyypilliset kuusimetsät ovat hyvinkin peitteisiä ja näkyvyys voi olla lyhyt.
 • Ovatko porot vaarallisia retkeilijälle? Yleensä porot väistävät ihmistä. Syksyisin poron kiima-aikana saattaa naaraslaumaansa vartioiva iso sarvipäinen uros hyökkäillä liian lähelle laumaa tullutta ihmistä kohti. Mikäli tapaat loppukesällä tai syksyllä porolauman, on syytä odottaa lauman etääntymistä tai kiertää lauma urosporon toimia seuraten.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää