Nyheter

Fiskevårdsavgift populär farsdagspresent

Nästa års fiskevårdsavgift kan betalas från och med den 1 november 2023. Fiskevårdsavgiften har blivit en populär, immateriell farsdagspresent som tusentals pappor i bästa fall har fått i början av november. 

Män fiskar med nät.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18–64 år i alla vattenområden, vilket gör att den lämpar sig för flera finländska män. Över en miljon av dem fiskar årligen på ett eller annat sätt. Det är endast tillåtet att fiska med metspö, pilk eller strömmingshäckla utan fiskevårdsavgift. 

”Fiskevårdsavgiften är också en investering till förmån för naturen. Med medlen finansieras bland annat restaureringsprojekt, rådgivning och övervakning av fiskevatten”, säger specialsakkunnig Jaakko Haapakoski vid Forststyrelsen. 

Fiskevårdsavgiften kostar 47 euro även för kalenderåret 2024, dvs. är priset oförändrat. Förra veckan berättade Forststyrelsen att fiskevårdsavgifterna för 2023 hade samlats in för nästan 10 miljoner euro. Forststyrelsen redovisar de insamlade medlen i sin helhet till jord- och skogsbruksministeriet, som fördelar medlen enligt lagen om fiske.

Mer information 

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena - genom att samordna olika behov och förväntningar.